Funkcje i możliwości aplikacji Scanner

W skład aplikacji Scanner wchodzą komponenty: Zamówienia, Zwroty, Towary oraz Magazyn. Dzięki nim można przypisać numery paczek do zamówień, numery seryjne do towarów w zamówieniach, zmienić statusy zamówień i zwrotów, weryfikować zamówienia i zwroty, sprawdzić szczegóły towaru oraz przypisać lokalizację półkową dla towaru, tworzyć, edytować, korygować i weryfikować dostawy do magazynu oraz przyjmować bądź wycofywać przesunięcia miedzy magazynami własnymi, a nawet przeprowadzić inwentaryzację. Poznaj funkcje i możliwości aplikacji Scanner.

Funkcje aplikacji Scanner

Ponad to:

  • Działanie online w oparciu o panel administracyjny IdoSell
  • Łatwa obsługa (wbudowany zaawansowany samouczek)
  • Pobieranie kodów towarów z panelu administracyjnego IdoSell do lokalnej bazy danych
  • Sprawdzanie skanowanych kodów towarów w panelu administracyjnym IdoSell w przypadku gdy nie zostały odnalezione w lokalnej bazie danych
  • Wybór użytkownika panelu administracyjnego IdoSell
  • Wybór magazynu na którym będą wykonywane operacje
  • Automatyczne dostosowanie języka aplikacji do języka urządzenia mobilnego
  • Obsługa klawiszy funkcyjnych na kolektorze danych
  • Informacja o niezeskanowanych kodach towarów w weryfikowanych dokumentach

Moduły aplikacji Scanner

Moduł Zamówienia Zamówienia

Moduł Zamówienia

Zmiana statusu zamówienia

Skanuj numery zamówień jeden po drugim, aby zmienić ich status na realizowane, pakowane, spakowane, gotowe (do wysłania / do odbioru) lub wykonane (wysłane / odebrane). Jeśli status danego zmówienia nie będzie mógł być zmieniony, to aplikacja poinformuje o tym stosownym komunikatem.

Możesz również wybrać opcję zmiany statusu z weryfikacją zamówienia, wówczas przed zmianą statusu aplikacja przeniesie Cię do modułu weryfikacji zamówienia.

Przypisywanie numeru paczki

Skanuj kody zamówień, aby przypisać do nich numery paczek. Po zeskanowaniu wszystkich paczek dla danego zamówienia będziesz mógł od razu zeskanować kod kolejnego zamówienia.

Możesz w każdej chwili pominąć przypisywanie numerów paczek dla danego zamówienia i przejść do skanowania kolejnego kodu zamówienia.

Przypisywanie numerów seryjnych

Skanuj kody zamówień, a następnie kody towarów, aby przypisać do nich numery seryjne.

Możesz w każdej chwili pominąć przypisywanie numerów seryjnych dla danego towaru i przejść do skanowania kolejnego kodu towaru.

Pakowanie towarów do zamówień

Możesz pakować towary do zamówień w trybie ciągłym (zamówienie po zamówieniu) oraz podglądać towary, które należy spakować oraz te, które zostały już spakowane. Po zakończeniu pakowania zamówienia możesz od razu przejść do jego weryfikacji, bądź rozpocząć pakowanie kolejnego zamówienia z listy.

Weryfikacja zamówienia

Skanuj kody zamówień, a następnie kody towarów w nim zwarte, aby zweryfikować poprawność zamówienia.

Jeśli w zamówieniu został zapamiętany numer seryjny dla towaru, to po zeskanowaniu kodu tego towaru pojawi się dodatkowe pole, w którym zeskanujesz numer seryjny w celu zweryfikowania jego poprawności.

Jeśli jakiś towar nie zostanie odnaleziony na zamówieniu lub zostanie zeskanowana zbyt duża jego ilość, to aplikacja poinformuje o tym stosownym komunikatem. Zadecydujesz wtedy czy chcesz kontynuować weryfikację, czy ją przerwać. Pozytywny wynik weryfikacji lub jej przerwanie pozwala na zeskanowanie kolejnego kodu zamówienia. Do przerwanego procesu możesz wrócić w dowolnej chwili przywracając poprzedni stan pracy.

Możesz również wykonać weryfikację ze zmianą statusu na realizowane, pakowane, spakowane, gotowe (do wysłania / do odbioru) lub wykonane (wysłane / odebrane) w tym celu musisz wybrać opcję Zmiana statusu zamówienia / Z weryfikacją zamówienia.


Moduł Zwroty Zwroty

Moduł Zwroty

Zmiana statusu zamówienia

Skanuj numery zwrotów jeden po drugim, aby zmienić ich status na zwrot dotarł, zwrot kompletny, zwrot niekompletny. Jeśli status danego zwrotu nie będzie mógł być zmieniony, to aplikacja poinformuje o tym stosownym komunikatem.

Weryfikacja zwrotów

Skanuj kody zwrotów, a następnie kody towarów w nim zwarte, aby zweryfikować poprawność zwrotu przesłanego przez klienta Twojego sklepu internetowego.

Po zweryfikowaniu zwrotu zostanie nadany mu odpowiedni status (zgodny z konfiguracją mapowania statusów zwrotów na stronie ADMINISTRACJA / Automatyzacja procesów / Automatyzacja zwrotów sprzedanych towarów w panelu administracyjnym IdoSell).


Moduł Towary Towary

Moduł Towary

Szczegóły towaru

Zeskanuj kod towaru, aby zobaczyć jego szczegóły: identyfikator, ikonę, nazwę, producenta, dostawcę, adnotację, cenę detaliczną i hurtową, , identyfikator i nazwę rozmiaru, wagę w opakowaniu, lokalizację na magazynie, kod IAI, kod producenta, kod zewnętrznego systemu, stan dyspozycyjny i magazynowy oraz opis.

Podgląd lokalizacji towaru

Zeskanuj kod towaru, aby zobaczyć jego lokalizację półkową. Możesz też od razu przypisać mu nową. Dzięki temu szybko znajdziesz towar, którego poszukujesz.

Przypisywanie lokalizacji towaru

Zeskanuj kod towaru, aby przypisać mu lokalizację półkową. Możesz wybrać ją z listy lokalizacji utworzonych w panelu IdoSell lub też wskazać jej nazwę ręcznie.

W przypadku podania nowej nieistniejącej nazwy lokalizacji aplikacja przed przypisaniem jej do towaru utworzy ją w panelu IdoSell.


Moduł Towary Magazyn

Moduł Magazyn

Dostawy od dostawców (PZ)

Twórz nowe, edytuj i weryfikuj oraz zamykaj (przyjmuj) bądź usuwaj istniejące w panelu IdoSell dokumenty dostaw od dostawców (PZ) bezpośrednio z poziomu swojego urządzenia mobilnego lub kolektora danych.

Dodawaj, edytuj lub usuwaj towary przypisane do tych dokumentów poprzez zeskanowanie ich kodów. Ustawiaj i koryguj ich stany magazynowe oraz ceny zakupu.

Zmieniaj w nagłówku dokumentu: dostawcę, numer dokumentu zakupu, datę wystawienia dokumentu zakupu, typ dokumentu zakupu, planowany termin przyjęcia dostawy, przypisaną do dokumentu lokalizacje towarów w magazynie, status przedsprzedaży oraz notatkę.

Przyjęcia wewnętrzne (PW)

Twórz nowe, edytuj i weryfikuj oraz zamykaj (przyjmuj) bądź usuwaj istniejące w panelu IdoSell dokumenty przyjęć wewnętrznych (PW) bezpośrednio z poziomu swojego urządzenia mobilnego lub kolektora danych.

Dodawaj, edytuj lub usuwaj towary przypisane do tych dokumentów poprzez zeskanowanie ich kodów. Ustawiaj i koryguj ich stany magazynowe oraz ceny zakupu.

Zmieniaj w nagłówku dokumentu: przypisaną do dokumentu lokalizacje towarów w magazynie oraz notatkę.


Przesunięcia między magazynami własnymi (MM)

Twórz nowe, edytuj i weryfikuj (wydanie towarów z magazynu oraz przyjecie towarów do magazynu) oraz zamykaj (przyjmuj na magazyn docelowy lub wycofuj na magazyn źródłowy) bądź usuwaj istniejące w panelu IdoSell dokumenty przesunięć między magazynami własnymi (MM) bezpośrednio z poziomu swojego urządzenia mobilnego lub kolektora danych.

Dodawaj, edytuj lub usuwaj towary przypisane do tych dokumentów poprzez zeskanowanie ich kodów. Ustawiaj i koryguj ich stany magazynowe.

Zmieniaj w nagłówku dokumentu: magazyn docelowy, przypisaną do dokumentu lokalizacje towarów w magazynie oraz notatkę.

Rozchód wewnętrzny z magazynu (RW)

Twórz nowe, edytuj i weryfikuj oraz zamykaj (przyjmuj) bądź usuwaj istniejące w panelu IdoSell dokumenty rozchodu wewnętrznego z magazynu (RW) bezpośrednio z poziomu swojego urządzenia mobilnego lub kolektora danych.

Dodawaj, edytuj lub usuwaj towary przypisane do tych dokumentów poprzez zeskanowanie ich kodów. Ustawiaj i koryguj ich stany magazynowe.

Zmieniaj w nagłówku dokumentu: notatkę.

Korekta przyjęcia do magazynu (PX)

Twórz nowe, edytuj i weryfikuj oraz zamykaj (przyjmuj) bądź usuwaj istniejące w panelu IdoSell dokumenty korekt przyjęcia towarów do magazynu (PX) bezpośrednio z poziomu swojego urządzenia mobilnego lub kolektora danych.

Dodawaj, edytuj lub usuwaj towary przypisane do tych dokumentów poprzez zeskanowanie ich kodów. Ustawiaj i koryguj ich stany magazynowe.

Zmieniaj w nagłówku dokumentu: przypisaną do dokumentu lokalizacje towarów w magazynie oraz notatkę.

Korekta rozchodu z magazynu (RX)

Twórz nowe, edytuj i weryfikuj oraz zamykaj (przyjmuj) bądź usuwaj istniejące w panelu IdoSell dokumenty korekt rozchodu towarów z magazynu (RX) bezpośrednio z poziomu swojego urządzenia mobilnego lub kolektora danych.

Dodawaj, edytuj lub usuwaj towary przypisane do tych dokumentów poprzez zeskanowanie ich kodów. Ustawiaj i koryguj ich stany magazynowe.

Zmieniaj w nagłówku dokumentu: metodę korygowania stanów magazynowych oraz notatkę.

Inwentaryzacja

Utwórz nową lub kontynuuj otwartą inwentaryzację na danym magazynie. Skanuj kody towarów w celu wykonania inwentaryzacji. Pracuj na wielu urządzeniach jednocześnie.

Możesz w każdej chwili przerwać inwentaryzację i przesłać wyniki skanowania do panelu administracyjnego IdoSell. Kontynuacja inwentaryzacji możliwa jest na dowolnym urządzeniu. Informacje o skanowaniu zostaną pobrane z panelu administracyjnego IdoSell dla zalogowanego użytkownika.

Lista towarów przypisanych do wskazanej lokalizacji magazynowej

Sprawdź jakie towary i w jakich ilościach znajdują się w określonej lokalizacji magazynowej.

Obejrzyj webinar

Znając już funkcje i możliwości aplikacji Scanner zachęcamy Cię do obejrzenia nagrania webinaru: