Zmiana statusów zamówień w panelu administracyjnym IdoSell przy użyciu aplikacji Scanner

Na tej stronie zapoznasz się z możliwościami i instrukcją modułu ZMIEŃ STATUS ZAMÓWIENIA. Dowiesz się jak możesz szybko i w bardzo prosty sposób wykonać procedurę zmiany statusu wybranego zamówienia zarówno z jak i bez jego weryfikacji za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją Scanner.

Za pomocą aplikacji Scanner możesz zmieniać statusy wybranym zamówieniom. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to przed zmianą statusu takiego zamówienia możesz je dodatkowo zweryfikować.

Istotne jest również to, że moduł Zmiana statusu zamówienia oferuje Ci także możliwość automatycznego wydruku dokumentów sprzedaży oraz etykiet dla kurierów, wystarczy, że Automatyzacja obsługi zamówień w panel IdoSell zostanie do tego odpowiednio przygotowana.

Jak zmieniać statusy w zamówieniach?

Aby zmienić status wybranego zamówienia przejdź w aplikacji Scanner do sekcji ZAMÓWIENIA, która znajduje się w głównym oknie aplikacji i użyj opcji Zmień status zamówienia (F1).

Moduł Zamówienia Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1)

Następnie wybierz z listy interesujący Cię status, który ma zostać ustawiony w zamówieniu. W dalszym kroku będziesz mógł również wybrać, czy zmiana status ma być wykonana wraz z weryfikacją zamówienia [opcja: Z weryfikacją zamówienia (F2)], czy bez niej [opcja: Bez weryfikacji zamówienia (F1)].

Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / wybór z lub bez weryfikacji

Zmiana statusu bez weryfikacji zamówienia

Wybierz opcję Bez weryfikacji zamówienia (F1) dla właściwego statusu, a następnie w wyświetlonym polu Kod zamówienia lub nr nadania paczki wpisz ręcznie, bądź zeskanuj kod zamówienia lub numer jego przesyłki.

Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Bez weryfikacji zamówienia (F1) Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Bez weryfikacji zamówienia (F1)

Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Bez weryfikacji zamówienia (F1) / Kod zamówienia lub nr nadania paczki Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Bez weryfikacji zamówienia (F1) / Kod zamówienia lub nr nadania paczki - zeskanowany numer

Wskazówka: Do zeskanowania numer zamówienia bądź nr nadania jego paczki możesz wykorzystać zarówno fizyczny laserowy skaner urządzenia jak i również obiektyw jego aparatu.

Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Bez weryfikacji zamówienia (F1) / Kod zamówienia lub nr nadania paczki / Skanowanie kodu zamówienia aparatem fotograficznym urządzenia

Poprawnie wykonana operacja zmiany statusu zostanie potwierdzona stosownym komunikatem dźwiękowym i tekstowym.

Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Bez weryfikacji zamówienia (F1) / Potwierdzenie poprawnie wykonanej operacji zmiany statusu we wskazanym zamówieniu

Zmiana statusu z weryfikacją zamówienia

Wybierz opcję Z weryfikacją zamówienia (F2) dla właściwego statusu, a następnie w wyświetlonym polu Kod zamówienia lub nr nadania paczki wpisz ręcznie, bądź zeskanuj kod zamówienia lub numer jego przesyłki.

Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Z weryfikacją zamówienia (F2) Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Z weryfikacją zamówienia (F2)

Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Z weryfikacją zamówienia (F2) / Kod zamówienia lub nr nadania paczki Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Z weryfikacją zamówienia (F2) / Kod zamówienia lub nr nadania paczki - zeskanowany numer

Wskazówka: Do zeskanowania numer zamówienia bądź nr nadania jego paczki możesz wykorzystać zarówno fizyczny laserowy skaner urządzenia jak i również obiektyw jego aparatu.

Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Bez weryfikacji zamówienia (F1) / Kod zamówienia lub nr nadania paczki / Skanowanie kodu zamówienia aparatem fotograficznym urządzenia

Po zatwierdzeniu wprowadzonego kodu zamówienia bądź nr nadania paczki zostaniesz przeniesiony do okna modułu weryfikacji zamówienia.

Dowiedź się jak poprawnie weryfikować zamówienia za pomocą aplikacji Scanner

Po zweryfikowaniu wszystkich zamówionych towarów, poprawnie wykonana operacja zmiany statusu zostanie potwierdzona stosownym komunikatem dźwiękowym i tekstowym.

Moduł Zamówienia / Zmień status zamówienia (F1) / Zmień status na realizowane (F1) / Bez weryfikacji zamówienia (F1) / Potwierdzenie poprawnie wykonanej operacji zmiany statusu we wskazanym zamówieniu

Zmiana statusu wraz z automatycznym wydrukiem potrzebnych dokumentów sprzedaży i etykiet dla kuriera

Dowiedz się jak poprawnie skonfigurować aplikację Scanner, aby pozwala na drukowanie dokumentów sprzedaży i etykiet dla kuriera za pomocą IdoSell Printer w określonych przez Ciebie scenariuszach.