Weryfikowanie towarów z zamówień w panelu administracyjnym IdoSell przy użyciu aplikacji Scanner

Na tej stronie zapoznasz się z możliwościami i instrukcją modułu WERYFIKUJ ZAMÓWIENIE. Dowiesz się jak możesz szybko i w bardzo prosty sposób wykonywać procedurę weryfikowania towarów z zamówienia za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją Scanner.

Za pomocą aplikacji Scanner możesz weryfikować towary z zamówień w trybie ciągłym (zamówienie po zamówieniu), korzystać przy tym z podglądu towarów, które należy zweryfikować oraz tych, które zostały już zweryfikowane.

Istotne jest również to, że moduł Weryfikuj zamówienie oferuje Ci m.in. opcję wykonania zdjęcia zweryfikowanych towarów i przesłania go do szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell, czy też opcję przerwania procesu weryfikacji.

Po zakończonej czynności weryfikowania towarów z zamówienia, w polu notatki w zamówieniu w panelu administracyjnym IdoSell pojawi się potwierdzenie, o której godzinie i przez kogo weryfikacja została wykonana.

Jak weryfikować towary z zamówienia w aplikacji Scanner?

Żeby rozpocząć weryfikowanie zamówienia przejdź w aplikacji Scanner do sekcji ZAMÓWIENIA, która znajduje się w głównym oknie aplikacji i użyj opcji WERYFIKUJ ZAMÓWIENIE.

Moduł Zamówień Moduł Weryfikacji zamówienia

Następnie zeskanuj kod zamówienia lub numer przesyłki powiązany z zamówieniem, którego towary chcesz weryfikować.

Moduł Weryfikacji zamówienia / Skanowanie kodu zamówienia lub numeru nadania paczki

Na ekranie weryfikowania zamówienia możesz skanować po kolei kody towarów, które chcesz zweryfikować w danym zamówieniu. Dla ułatwienia pracy aplikacja będzie Ci podpowiadać jaki następny w kolejności towar powinieneś zweryfikować (kolejność dobierana jest na podstawie lokalizacji magazynowej towarów).

Moduł Weryfikuj zamówienie / Formularz weryfikowania towarów Moduł Weryfikacji zamówień / Następny towar do zweryfikowania

Do dyspozycji masz też listę towarów, na której na bieżąco wyświetlane są informacje o tym jakie towary zostały już zweryfikowane i w jakiej ilości oraz jakie pozostają jeszcze do weryfikacji.

Moduł Weryfikacji zamówień / Lista towarów do weryfikacji Moduł Weryfikacji zamówień / Lista towarów zweryfikowanych

Jeśli jakiś towar nie zostanie odnaleziony na zamówieniu lub zostanie zeskanowana zbyt duża jego ilość, to otrzymasz stosowny komunikat.

Moduł Weryfikuj zamówienie / Komunikat o nieodnalezieniu zeskanowanego towaru Moduł Weryfikuj zamówienie / Komunikat o nadmiarowej ilości zeskanowanego towaru

Możliwość wykonania zdjęcia zweryfikowanych towarów w aplikacji Scanner

W trakcie weryfikowania zamówienia możesz skorzystać z przycisku ZRÓB ZDJĘCIE ZWERYFIKOWANYCH TOWARÓW i wykonać dowolną liczbę zdjęć towarów, które udało Ci się już zweryfikować.

Moduł Weryfikuj zamówienie / Możliwość wykonania zdjęcia zweryfikowanych towarów

a następnie przesłać je do panelu administracyjnego IdoSell.

Moduł Weryfikuj zamówienie / Podgląd wykonanego zdjęcia zweryfikowanych towarów przed wysyłką do panelu

Zdjęcia zostaną zapisane w karcie zamówienia w panelu w sekcji Zdjęcia pod zakładką Zdjęcia dodane do zamówienia.

Zdjęcie dokumentujące zweryfikowane towary zapisane w panelu administracyjnym IdoSell

Podgląd dodanych zdjęć możliwy jest również z poziomu Scannera, wystarczy skorzystać z przycisku PRZEJRZYJ WYKONANE ZDJĘCIA dostępnego w DODATKOWE OPCJE.

Kiedy już zweryfikujesz zamówienie w aplikacji Scanner

Po zweryfikowaniu wszystkich towarów z zamówienia otrzymasz stosowny komunikat informujący o poprawnie przeprowadzonej weryfikacji, a jej wyniki zostaną przesłane do panelu administracyjnego IdoSell.

Moduł Weryfikuj zamówienie / Potwierdzenie poprawnie wykonanej weryfikacji zamówienia

W polu notatki znajdującej się na karcie zamówienia w panelu pojawi się wpis informujący o której godzinie i przez kogo weryfikacja została wykonana.

Potwierdzenie poprawnej weryfikacji zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell

a Ty będziesz mógł na ekranie zeskanować kod kolejnego zamówienia lub numeru nadania jego paczki.