Jak uruchomić aplikację Scanner

Przeczytaj i dowiedź się jak krok po kroku uruchomić aplikację Scanner.

Pobierz aplikację

Wejdź do sklepu z aplikacjami

Aplikacja IdoSell Scanner można pobrać ze sklepów z aplikacjami dla urządzeń mobilnych z systemami Android, iOS oraz Windows 10.

Skonfiguruj połączenie z chmurą IdoSell

Podaj dane logowania dp panelu

Po włączeniu aplikacji po raz pierwszy, należy uzupełnić dane wymagane do połączenia z panelem administracyjnym IdoSell. Standardowo są to: domena sklepu, login oraz hasło użytkownika (skonfigurowany użytkownik musi mieć uprawnienia do wszystkich magazynów i towarów).


Następnie aplikacja połączy się z panelem administracyjnym IdoSell w celu sprawdzenia, czy istnieje w nim aktywna subskrypcja dla aplikacji IdoSell Scanner.

Zgodnie z zasadą subskrybowania aplikacji Scanner klucz subskrypcji jest przypisywany do konkretnego urządzenia. Unikalny ID urządzenia, który jest wykorzystywany do przypisywania subskrypcji widać w aplikacji Scanner, w menu O programie w sekcji Informacje o urządzeniu

Przykład: Jeśli klucz subskrypcji zostanie przypisany dla urządzenia ABC w dniu 23.01.2020 o godz. 14:00, to przypisanie go do innego urządzenia XYZ możliwe będzie dopiero po 24h, a więc w dniu 24.01.2020 o godz. 14:00.

Przypisanie klucza subskrypcji do innego urządzenia możliwe jest od razu tylko w przypadku, gdy okresu jest dłuższy niż 24h od momentu jego przypisania do poprzedniego urządzenia.

Zaloguj magazyniera

Wybierz użytkownika i magazyn w aplikacji Scanner

Domyślnym użytkownikiem aplikacji jest ten, który został zdefiniowany w konfiguracji połączenia z panelem administracyjnym IdoSell, a domyślnym magazynem jest zawsze pierwszy magazyn z listy magazynów do których ten użytkownik posiada uprawnienia.

Możliwa jest zmiana użytkownika. Po kliknięciu w pole login zostanie pokazana lista rozwijana ze wszystkimi użytkownikami zdefiniowanymi w panelu administracyjnym IdoSell (Administracja -> Zarządzanie użytkownikami panelu). Wystarczy wybrać użytkownika z listy i zalogować się nim podając hasło ustalone wcześniej w panelu administracyjnym IdoSell.

Po poprawnym wpisaniu hasła można również wybrać magazyn, na którym będzie pracował dany użytkownik. Wybór magazynu ma obecnie wpływ na przyjmowanie dostaw.

Obejrzyj webinar