Subskrypcje i ceny aplikacji Scanner

CENNIK KORZYSTANIA Z APLIKACJI SCANNER

Zobacz szczegółowy cennik

Licencja obejmuje wsparcie techniczne i darmowe aktualizacje w okresie trwania subskrypcji.

Zasady naliczania opłat za korzystanie z aplikacji SCANNER

Uruchomienie programu oznacza aktywację subskrypcji na 30 darmowych dni. Jeżeli nie zrezygnujesz z subskrypcji w ciągu 30 dni to startuje automatyczne naliczanie opłat. Niezatrzymana subskrypcja będzie generowała opłaty aż do jej zatrzymania. Wymagana jest odrębna subskrypcja na każdą działającą aplikację SCANNER. W przypadku chęci korzystania jednocześnie z większej ilości urządzeń, należy wykupić tyle subskrypcji ile urządzeń ma być wykorzystywanych. Dotyczy to również wersji mobilnej i PC. Aby np. skorzystać jednocześnie z obu wersji aplikacji konieczne jest wykupienie dwóch subskrypcji.

Subskrypcja na aplikację SCANNER jest przyznawana na miesiąc i obejmuje możliwość przypisania tego samego klucza do innego urządzenia co 24h.

Po połączeniu aplikacji do subskrypcji bez prawa do okresu testowego, opłata za subskrypcję jest naliczana automatycznie, proporcjonalnie do końca miesiąca. W każdym następnym miesiącu opłata jest pobierana z góry za okres 30 dni.

Możesz zrezygnować z naliczania opłat w każdej chwili

Możesz dodać kolejną subskrypcję lub zrezygnować z aktywnej w każdej chwili. Opłata za subskrypcję zostanie naliczona proporcjonalnie do końca miesiąca, w którym nastąpiło wyłączenie. Od następnego miesiąca opłata nie będzie już pobierana do momentu ponownego dodania subskrypcji i uruchomienia programu.

Zarządzanie subskrypcjami znajduje się w panelu administracyjnym IdoSell, w sekcji APLIKACJE POMOCNICZE / IDOSELL SCANNER

Dowiedz się więcej na temat cen SUBSKRYPCJI aplikacji SCANNER w szczegółowym cenniku IdoSell.

Przetestuj bezpłatnie aplikację SCANNER przez 30 dni

Jeśli chcesz przetestować aplikację SCANNER po prostu pobierz ją w panelu administracyjnym IdoSell z sekcji APLIKACJE POMOCNICZE / IDOSELL SCANNER i połącz się ze swoim panelem sklepu.

Pierwsze 30 dni od pierwszego uruchomienia aplikacji SCANNER to bezpłatna wersja testowa o pełnej funkcjonalności. W tym czasie możesz w pełni przetestować działanie naszej aplikacji. Sprawdzisz, czy program jest kompatybilny z posiadanym przez Ciebie sprzętem i w razie, gdyby nie był, pozwoli na wcześniejsze zgłoszenie tego faktu tak, abyśmy mogli dostosować program do Twoich potrzeb.

Jeśli masz już aktywny klucz licencyjny na poprzednich zasadach licencjonowania rocznego, po jego wygaśnięciu nie zostaniesz objęty bezpłatnym okresem testowym. Jeśli korzystałeś z aplikacji na zasadach licencjonowania rocznego, lecz nie masz już aktywnego klucza, zyskujesz prawo do 30-dniowego okresu bez opłat.

Wersja testowa jest bezpłatna przez 30 pierwszych dni od czasu pierwszego połączenia aplikacji z panelem administracyjnym. Subskrypcja obejmuje wsparcie techniczne oraz darmowe aktualizacje w okresie trwania subskrypcji.

Opłata za korzystanie z aplikacji SCANNER za kolejny miesiąc zostanie pobrana z góry dopiero po upływie 30 dni. Okres testowy możesz zakończyć w dowolnym momencie przez usunięcie subskrypcji w panelu administracyjnym IdoSell, w sekcji APLIKACJE POMOCNICZE / IDOSELL SCANNER.

Ważna informacja dla użytkowników aplikacji IAI Scanner

Wsparcie w zakresie poprawy wykrytych błędów dla pierwszej generacji aplikacji IAI Scanner 1.8.X w wersji na Windows CE oraz Windows Desktop będzie obowiązywało do końca sierpnia 2021r. Po tym okresie obie aplikacje zostaną na trwałe usunięta z naszego systemu. Już dziś zachęcamy do aktualizacji systemów operacyjnych na wykorzystywanych urządzeniach bądź wymianę tych urządzeń na nowsze wspierające wymagane systemy operacyjne dla Scannera drugiej generacji (aplikacji IdoSell Scanner).