Pakowanie towarów do zamówień w panelu administracyjnym IdoSell przy użyciu aplikacji Scanner

Na tej stronie zapoznasz się z możliwościami i instrukcją modułu PAKUJ ZAMÓWIENIE. Dowiesz się jak możesz szybko i w bardzo prosty sposób wykonywać procedurę pakowania towarów do zamówienia za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją Scanner.

Za pomocą aplikacji Scanner możesz pakować towary do zamówień w trybie ciągłym (zamówienie po zamówieniu), korzystać przy tym z podglądu towarów, które należy spakować oraz tych, które zostały już spakowane. Natomiast jeśli zajdzie taka potrzeba, to po zakończeniu pakowania zamówienia możesz dodatkowo zweryfikować dane dotyczące kupującego i jego adresu dostawy, lub od razu przejść do weryfikacji tego zamówienia.

Istotne jest również to, że moduł Pakuj zamówienie oferuje Ci m.in. opcję oznaczania wszystkich towarów w zamówienia jako spakowane / niespakowane, opcję wykonania zdjęcia spakowanych towarów i przesłania go do szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym IdoSell, czy przerwania pakowania.

Wszystkie wyniki pakowania, jakie dokonujesz na kolektorze, są przesyłane do panelu administracyjnego IdoSell. Dzięki temu, po zakończonej / przerwanej czynności pakowania towarów do zamówienia, możesz podejrzeć aktualny wynik swoich działań w panelu, na karcie zamówienia.

Jak pakować towary do zamówienia w aplikacji Scanner

Aby rozpocząć pakowanie zamówienia przejdź w aplikacji Scanner najpierw do okna Ustawienia aplikacji, gdzie znajdziesz opcję Po spakowaniu zamówienia ustaw jego status na, która pozwoli Ci określić jaki status będzie ustawiany w zamówieniu po zakończeniu procesu jego pakowania.

Następnie przejdź do sekcji ZAMÓWIENIA, która znajduje się w głównym oknie aplikacji i użyj opcji PAKUJ ZAMÓWIENIE.

Przechodząc dalej, wybierz z listy zamówienie, do którego chcesz spakować towary bądź zeskanuj kod zamówienia lub numer przesyłki. Na liście znajdują się tylko zamówienia o statusie "pakowane".

Wskazówka: Na liście panuje następująca kolejność wyświetlania zamówień:

  1. zamówienia o statusie pakowane do których została przypisana osoba pakująca;
  2. zamówienia o statusie pakowane bez przypisanej osoby pakującej, ale z przypisaną osobą realizującą zamówienie;
  3. zamówienia o statusie pakowane bez przypisanej osoby pakującej i osoby realizującej zamówienie.

Po wejściu w zamówienie w panelu administracyjnym IdoSell ustawiana jest osoba pakująca zamówienie zgodnie z użytkownikiem panelu, który jest zalogowany w danym momencie w aplikacji Scanner.

Informacja o osobie pakującej zamówienie nie jest widoczna na karcie zamówienia w panelu i służy przede wszystkim wyświetlaniu priorytetów na liście zamówień. Np. po przerwaniu pakowania zamówienia, po powrocie do zamówienia będziesz miał takie zamówienie wyświetlone na samej górze listy.

Na ekranie pakowania zamówienia możesz skanować po kolei kody towarów, które chcesz spakować do danego zamówienia. Dla ułatwienia pracy aplikacja podpowiada Ci, jaki następny w kolejności towar powinieneś spakować (kolejność dobierana jest na podstawie lokalizacji magazynowej towarów).

Możliwość zmiany istniejącej bądź przypisania nowej lokalizacji magazynowej

Dodatkowo pojawia się tutaj opcja czerwonego przycisku Brak towaru, z którego możesz skorzystać w przypadku, gdy danego towaru nie znalazłeś we wskazanej lokalizacji lub znajdująca się tam ilość nie pozwala Ci na dokończenie procesu pakowania tego zamówienia.

Po jego użyciu system sprawdzi, czy dany towar posiada przypisane lokalizacje dodatkowe. Wówczas automatycznie usunie z towaru poprzednio wskazaną lokalizację główną, a w jej miejsce przepisze pierwszą z dostępnych lokalizacji dodatkowych (wprowadzona zmiana jest automatycznie zapisywana w karcie danego towaru).

W przypadku oznaczenia braku towaru we wszystkich przypisanych do niego lokalizacjach pojawi Ci się możliwość przypisania nowej lokalizacji (przycisk: Przypisz nową lokalizację i spakuj) bądź pominięcia przypisywania nowej lokalizacji (przycisk: Pomiń przypisywanie nowej lokalizacji i spakuj).

Do dyspozycji masz też listę towarów, na której na bieżąco wyświetlane są informacje o tym, jakie towary zostały już spakowane i w jakiej ilości oraz jakie pozostają jeszcze do spakowania.

Jeśli jakiś towar nie zostanie odnaleziony na zamówieniu lub zostanie zeskanowana zbyt duża jego ilość, to otrzymasz stosowny komunikat. W takim przypadku kontynuowanie pakowania zamówień będzie możliwe jedynie na Twoje żądanie.

Możesz w każdej chwili przerwać pakowanie zamówienia, aby do niego wrócić później

Możesz w każdej chwili przesłać dotychczasowe wyniki pakowania zamówienia. Użyj w trakcie pakowania towarów do zamówienia opcji ZSYNCHRONIZUJ DANE Z PANELEM. Dotychczasowe wyniki zostaną wówczas przesłane do panelu administracyjnego IdoSell. Dzięki temu będziesz mógł podejrzeć je w panelu, na karcie zamówienia:

a także po ponownym wybraniu kodu tego zamówienia z listy będziesz mógł kontynuować jego pakowanie na tym samym, bądź innym urządzeniu:

Zaawansowane operacje masz zawsze pod ręką

W trakcie pakowania towarów do zamówienia możesz skorzystać z menu WIĘCEJ OPCJI. Na tym ekranie znajdziesz takie opcje jak np. możliwość oznaczenia towarów w zamówieniu jako spakowane / niespakowane (bez konieczności skanowania towarów), czy możliwość wykonania zdjęcia spakowanych towarów.

Możliwość wykonania zdjęcia spakowanych towarów do zamówienia w aplikacji Scanner

W trakcie weryfikowania zamówienia możesz skorzystać z przycisku ZRÓB ZDJĘCIE SPAKOWANYCH TOWARÓW i wykonać dowolną liczbę zdjęć towarów, które udało Ci się już spakować.

a następnie przesłać je do panelu administracyjnego IdoSell.

Moduł Pakuj zamówienie / Podgląd wykonanego zdjęcia spakowanych towarów przed wysyłką do panelu

Zdjęcie zostanie zapisane w karcie zamówienia w panelu w sekcji Zdjęcia pod zakładką Zdjęcia dodane do zamówienia.

Kiedy już spakujesz zamówienie

Po spakowaniu wszystkich towarów do zamówienia otrzymasz stosowny komunikat informujący o poprawnie przeprowadzonej operacji, a jej wyniki zostaną przesłane do panelu administracyjnego IdoSell.

Moduł Pakuj zamówienie - Potwierdzenie poprawnie spakowanego zamówienia

Zeskanowane towary zostaną oznaczone na karcie zamówienia w panelu jako spakowane:

a Ty będziesz mógł na ekranie wybrać jedną z opcji, która pozwoli Tobie na wykonywanie dalszych operacji. M.in. będziesz mógł wybrać następne zamówienie z listy (pierwsze w kolejności od góry) co pozwala na tryb pracy ciągłej (pakowanie zamówienia po zamówieniu), czy będziesz mógł przejść na listę zamówień do spakowania i wybrać kolejne zamówienie ręcznie.

Weryfikacja spakowanego zamówienia

Do dyspozycji masz również możliwość zweryfikowania zamówienia, które przed chwilą spakowałeś. Jeśli wybierzesz opcję WERYFIKUJ TO ZAMÓWIENIE, to przejdziesz do modułu WERYFIKUJ ZAMÓWIENIE (jednak bez opcji zmiany statusu zamówienia).

Zapoznaj się z możliwościami i instrukcją modułu WERYFIKUJ ZAMÓWIENIE