Przypisywanie sklepów do magazynów

W IAI Shop.com możesz swobodnie przypisywać sklepy do konkretnych magazynów.

Jednym z zastosowań nowej opcji jest sprzedaż hurtowa (B2B), w której obowiązują dostawy własne hurtowni internetowej lub odbiory własne, a hurtownia nie realizuje przesunięć pomiędzy oddziałami. System IAI-Shop.com można w takim przypadku przekonfigurować w ten sposób, aby każdy oddział dysponował osobną stroną. Przypisywanie stron do magazynów pozwala więc na pokazywanie Twoim klientom, stanów z wybranych przez Ciebie magazynów.

Załóżmy, że posiadasz dwie strony (sklepy): szczecin.pl i warszawa.pl oraz dwa magazyny własne: Magazyn Zachód i Magazyn Wschód, gdzie na MZ są 3 sztuki towaru, a na MW jest 5 sztuk. Do tej pory na obu stronach widniał wspólny stan równy 8 sztuk. Dzięki nowej funkcjonalności możesz przypisać dostępność towarów z danego magazynu na konkretnej stronie. Załóżmy, że strona szczecin.pl zostanie przypisany do Magazynu Zachód a strona warszawa.pl do Magazynu Wschód. W efekcie takiego przypisania klienci korzystający z szczecin.pl będą widzieli stany magazynowe z Magazynu Zachód czyli 3 sztuki, a klienci warszawa.pl stany z Magazynu Wschód, czyli 5 sztuk.

Przypisywanie nie ogranicza się tylko do relacji jedna strona - jeden magazyn. Masz więcej stron i magazynów własnych? Nie ma sprawy, przyjmijmy, że masz trzy magazyny (M1, M2, M3) i cztery strony (S1, S2, S3, S4). Do M1 możemy przypisać S1 i S2, do M2 strony S1 i S3 a do M3 stronę S4. Bez problemów możesz też przypisać dowolną liczbę sklepów (tutaj S4 i S1) do magazynu obcego (M0). To od Twoich potrzeb zależy do którego magazynu przydzielisz Twoje strony.

Uwaga techniczna: Ustawienie przypisania stron inaczej niż dotychczasowe działanie tj. wszystkie magazyny z dostępnością towarów do sprzedaży internetowej do wszystkich stron, może mieć wpływ na obciążenie serwera. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę w przypadku klientów posiadających dużą ofertę towarów, duży ruch lub już obecnie mocno obciążone serwery dedykowane.

Jak przypisać stronę do magazynu? - instrukcja

Na stronie edycji magazynów pojawiła się opcja "Ustawienia przypisania magazynów do stron", która pozwala wybrać strony do których przypisują Państwo magazyn. W przypadku wyłączenia jakiejś strony, system będzie wyliczał stany dyspozycyjne dla każdej strony osobno. W przypadku panelu administracyjnego stany magazynowe, dyspozycyjne są prezentowane jak dotychczas.

1. Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego.

2. Przejdź do zakładki ADMINISTRACJA\Konfiguracja magazynów i gospodarki magazynowej.

3. Przejdź do edycji magazynu.

4. W sekcji "Ustawienia przypisania magazynów do stron", przełącz "Magazyn przypisany do wszystkich stron" na nie.

5. Z listy dostępnych stron wybierz, które strony mają być przypisane do edytowanego magazynu. Zapisz zmiany przyciskiem "zmień" na dole strony.