Wgrywaj i edytuj towary do dokumentu PZ na postawie danych w formacie CSV

Aby zaoszczędzić czas na ręcznym wprowadzaniu towarów do dokumentu PZ, możesz usprawnić proces dodawania towarów do dokumentu dostawy poprzez zastosowanie danych w formacie CSV. Jeśli np. otrzymujesz od swojego dostawcy awizację dostawy w postaci właśnie pliku CSV, to teraz wystarczy, że przekopiujesz jego zawartość lub przeciągniesz plik w odpowiednie pole, aby dodać bardzo szybko towary do dokumentu PZ.

Zanim jednak to zrobisz - upewnij się, że struktura danych jest odpowiednio przygotowana. Poniżej możesz zapoznać się z instrukcją wgrywania towarów do dokumentu PZ na podstawie struktury danych pliku w formacie CSV.

Format danych

Aby dane zostały poprawnie przyjęte, powinny one być:

 • zbudowane zgodnie z formatem pliku CSV;
 • użyte kodowanie musi być zgodne z UTF-8;
 • dane muszą zawierać przynajmniej pierwszą kolumnę z kodem towaru (pozostałe kolumny są opcjonalne).

Jeżeli korzystasz z programów obsługujących format .csv (np. MS Excel, OpenOffice Calc), możesz się spotkać z praktyką obejmowania poszczególnych komórek znakami cudzysłowu. Jest to zapis poprawny, ale nie jest wymagany. Nasze narzędzie przyjmie również dane podane bez cudzysłowów. Najważniejsze jest to, aby komórki były rozdzielone średnikami.

Przykłady poprawnego zapisu w pliku:

 • "255-1";"5" (użyty cudzysłów, brak podanej ceny towaru)
 • 255-1;6;85,50 (brak cudzysłowu, podane wszystkie dane)
 • "255-1";"";"85,50" (użyty cudzysłów, brak podanej ilości towaru)
 • 255-1 (brak cudzysłowu podany tylko kod towaru)
 • 255-1;;85,50 (brak cudzysłowu, brak podanej ilości towaru)

Każdy kolejny towar musi być podany w osobnym wierszu np.:

255-1;5;85,50 (podane wszystkie dane)
255-2;;86,50 (brak podanej ilości towaru)
255-3;7; (brak podanej ceny towaru)

Narzędzie wgrywania towarów do dokumentu PZ w tzw. trybie wsadowym

Struktura kolumn

 • Pierwsza kolumna z kodem produktu - może być wypełniona kodami towarów w formacie Id_towaru-kod_rozmiaru, bądź kodami zewnętrznego systemu. Oba kody jednoznacznie określają produkt w danym rozmiarze. Jeśli kod rozmiaru nie zostanie podany obok ID_Towaru, to system będzie próbował dodać produkt w rozmiarze uniwersalnym. Kod dla rozmiaru uniwersalnego to uniw.
 • Druga kolumna, oddzielona średnikiem, jest przeznaczona na wpisanie ilości towaru.
 • Trzecia kolumna pozwala na podanie ceny zakupu dla danego produktu. Znakiem oddzielającym część całkowitą od części ułamkowej liczby może być zarówno przecinek, jak i kropka.

Rodzaje operacji, jakie możesz wykonywać na dokumencie PZ

Po utworzeniu dokumentu PZ domyślną opcją wprowadzania towarów będzie właśnie ta na podstawie pliku w formacie CSV, z zaznaczonym trybem dodawania nowych towarów. Narzędzie pozwala Tobie również na wykonywanie operacji aktualizacji ilości i cen towarów.

 • "Dodaj nowe towary" - dodaje do dokumentu PZ towary wraz z ilością i cenami. Powtórzenie towaru spowoduje jego zsumowanie i wgranie ceny zdefiniowanej dla ostatniego wystąpienia towaru w podanych danych z pliku CSV. W przypadku nie podania ilości / ceny towaru na dokumencie PZ domyślnie doda się jedna sztuka towaru / cena 0,00.
  • "Zmień ilości towarów" - pod uwagę brana jest pierwsza kolumna zawierająca kod towaru oraz druga kolumna, definiująca ilość towaru na dokumencie PZ. Kolumna informująca o cenie towaru jest podczas tej operacji pomijana. W przypadku nie podania ilości towaru na dokumencie PZ edycja tego towaru zostanie pominięta i dotychczas wprowadzona na dokumencie PZ ilość towaru się nie zmieni.
  • "Zmień ceny towarów" - pod uwagę brana jest pierwsza kolumna zawierająca kod towaru oraz trzecia kolumna, definiująca cenę towaru na dokumencie PZ. Kolumna informująca o ilości towaru jest podczas tej operacji pomijana. W przypadku nie podania ceny towaru na dokumencie PZ edycja tego towaru zostanie pominięta i dotychczas wprowadzona na dokumencie PZ cena towaru się nie zmieni.