Możliwość generowania plików JPK_FA i JPK_MAG w IdoSell

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT są zobligowani do wysyłania plików JPK_VAT, podobnie jak do tej pory deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Pliki te tworzone są najczęściej w programach księgowych, w których prowadzony jest rejestr sprzedaży i zakupów VAT (tzw ewidencja VAT). Jeżeli korzystasz z systemu IdoSell aby wystawiać faktury lub tworzyć dokumentację magazynową, możesz w prosty sposób pobrać informacje o fakturach i o dokumentach magazynowych w formacie JPK aby przenieść je do programów księgowych lub udostępnić bezpośrednio do kontroli.

Czym są pliki w formacie JPK_FA i JPK_MAG

O ile pliki w formacie JPK_VAT, generowane zazwyczaj z programów księgowych, w których prowadzona jest pełna ewidencja sprzedaży i zakupów i powinny być wysyłane do 25. dnia każdego miesiąca, obowiązek generowania pozostałych plików w strukturze JPK_* (między innymi plików JPK_FA oraz JPK_MAG) spoczywa na przedsiębiorcy tylko po wezwaniu Urzędu Skarbowego, np. podczas kontroli. Nie ma więc wymogu generowania ich co miesiąc, tak jak w przypadku JPK_VAT.

Pliki JPK_FA i JPK_MAG to pliki zawierające informacje o wystawionych dokumentach sprzedaży oraz o pozycjach na nich zamieszczonych (fakturach oraz fakturach korygujących) oraz dokumentach magazynowych wraz z towarami, których dotyczą (na dzień 1 stycznia 2018 roku są to informacje o PZ, WZ, MM oraz RW). Obydwa pliki posiadają rozbudowaną strukturę i mogą być także wykorzystywane do przenoszenia informacji o fakturach sprzedażowych oraz dokumentach magazynowych między systemami informatycznymi.

Eksport faktur sprzedażowych JPK_FA i dokumentów magazynowych JPK_MAG

Aby pobrać informacje o fakturach w formacie JPK_FA z poziomu panelu administracyjnego, w module RAPORTY I FINANSE / Generowanie plików zbiorczych wybierz interesujący Cię rodzaj pliku, okres, walutę oraz listę sklepów do których ma zostać wygenerowany raport.
W przypadku generowania pliku JPK_MAG określasz okres rozliczeniowy oraz wybierasz magazyny, które mają zostać zawarte w raporcie.

Istnieje możliwość generowania plików "w tle" dzięki czemu, nawet ogromne zbiory danych wygenerują się bez problemu i blokowania Twojej sesji.

Ustawienia eksportu plików w formacie JPK

Ustawodawca w pliku JPK wymaga szczegółowych danych dotyczących przedsiębiorstwa. Niektóre z tych danych domyślnie nie są przechowywane w konfiguracji Twojego sklepu, więc na potrzeby eksportu zostały wydzielone do osobnych ustawień, do których dostać się możesz z poziomu raportu dokumentów sprzedaży, lub dokumentów magazynowych. W sekcji "Ustawienia eksportu do pliku w formacie JPK" formularza możesz wskazać Urząd skarbowy, oraz wymagane w plikach JPK województwo, powiat oraz gminę. Pozostałe dane wymagane przez ustawodawcę zostaną zaciągnięte z innych modułów, np. dane dotyczące przedsiębiorstwa pobrane zostaną z konfiguracji panelu sklepu.

Możliwość pobrania plików w formacie JPK za pomocą API

Opcja pobierania plików w formacie JPK_fA oraz JPK_MAG dostępna jest także przez API Panelu Administracyjnego. Dokładną dokumentację znajdziesz na stronie dokumentacji API.