Najczęściej zadawane pytania dotyczące EDI++ (EPP)

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z zagadnieniem eksportu i importu plików w formacie EDI++ (EPP) w IAI-Shop.com

Jakie kartoteki są eksportowane razem z dokumentami?

Eksportowane pliki są uzupełniane zawsze aktualnymi danymi o towarach i kontrahentach. Dane w przypadku EPP to kartoteki towarów i kontrahentów.

Czy dane w kartotece towaru to odpowiednik danych z karty edycji towaru w IAI-Shop.com?

Tak, dane w kartotece towaru w pliku w formacie EPP to odpowiednik danych z karty edycji towaru w IAI-Shop.com.

Co to jest kartoteka kontrahenta?

Kartoteka kontrahenta to zbiór najważniejszych danych na temat klienta lub dostawcy.

Czy eksport plików w formacie EPP obsługuje dokumenty w walutach obcych?

Tak, eksport plików w formacie EDI++ (EPP) obsługuje dokumenty w walutach obcych.

Nie dotyczy to jednak dokumentów kasowych i bankowych, gdzie walutę ustawia się w programie docelowym. Dlatego eksport tych typów dokumentów zawsze odbywa się z wartością w walucie domyślnej panelu, a wartości w innej walucie są konwertowane do niej.

Czy w przypadku eksportu dokumentów magazynowych z kilku magazynów otrzymam jeden plik w formacie EPP?

Nie, eksport plików w formacie EDI++ (EPP) generuje osobny plik dla każdego z magazynów.

Czy w przypadku eksportu dokumentów sprzedaży z kilku stron otrzymam jeden plik w formacie EPP?

Nie, eksport plików w formacie EDI++ (EPP) wygeneruje osobny plik dla każdej ze stron.

Jak zaimportować faktury sprzedaży do wfirma.pl?

Zaloguj się do swojego konta na wfirma.pl i przejdź do zakładki: Ustawienia -> Faktury i rachunki -> Import z innych programów -> Import z IAI.Shop.com -> Importuj faktury. Szczegółowe dane na temat importów znajdziesz w pomocy na stronie 1

Czy eksportowane dane na temat dokumentów magazynowych zawierają kartoteki towarów?

To zależy od ustawienia generowania, do którego programu przeznaczony jest plik, jeżeli zaznaczony jest:
Subiekt GT lub wFirma.pl to kartoteki towarów są eksportowane do plików z dokumentami magazynowymi, jeżeli natomiast
Rewizor GT / Rachmistrz GT to kartoteki towarów NIE są eksportowane do plików z dokumentami magazynowymi.

Czy eksportowane dane na temat dokumentów sprzedaży zawierają kartoteki towarów?

Tak, dane na temat dokumentów sprzedaży zawsze zawierają kartoteki towarów.

Czy eksportowane dane zawierają informacje na temat kosztów zakupu?

Tak, kartoteki towarów zawierają informacje na temat kosztów zakupu towarów.

Czy eksportowane dane zawierają inne dane nabywcy na fakturze?

W IAI-Shop.com możesz wystawiać faktury z odrębnymi danymi nabywcy i płatnika dla zamówień składanych np. przez jednostki budżetowe. Niestety informacje nie są eksportowane w pliku EDI++ (EPP), ponieważ format ten nie wspiera podania innych danych nabywcy na fakturze.