Przesunięcia między magazynami własnymi (MM)

Gdy prowadzisz sklep z kilkoma magazynami własnymi, może pojawić się konieczność przeniesienia towarów z jednego do drugiego. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy np. magazyny znajdują się w rożnych miastach. Ten moduł w panelu służy ułatwieniu tego procesu i przeprowadzeniu go zgodnie z nomenklaturą magazynową. Wiąże się także bezpośrednio z magazynem w transporcie (MT).

Wykorzystanie funkcji Przesunięcia między magazynami własnymi (MM) spowoduje, że w systemie zapisany zostanie dokument dla tej akcji.
By wycofać produkty z magazynu MT do magazynu źródłowego, skorzystaj z przycisku Wycofaj produkty do magazynu M[numer magazynu].

Przykład:
Sklep ma dwa magazyny: w Warszawie (M1) oraz we Wrocławiu (M2). W związku z zamówieniem 100 sztuk obuwia do odbioru osobistego w Warszawie konieczne jest dokonanie przesunięcia tych towarów z magazynu M2 na M1.

Przy wykorzystaniu funkcji Przesunięcia między magazynami własnymi (MM) zapisana zostanie pełna dokumentacja dotycząca liczby oraz typów przenoszonych produktów. Ponadto transport może zawierać większą liczbę dodatkowych produktów, które mają zostać przeniesione z M2 na M1.

Na jakiej podstawie system ustawia magazyn, z którego ma być wysyłane zamówienie?

System inteligentnie przypisuje magazyn, z którego ma być wysyłane zamówienie.

Warunkiem, który musi być spełniony, aby dany magazyn mógł być magazynem wysyłkowym, jest odpowiednio skonfigurowana opcja Magazyn wysyłkowy, którą ustawisz w dziale ADMINISTRACJA / Konfiguracja magazynów. Na pierwszym etapie ustalania magazynu, z którego będzie realizowane zamówienie, pod uwagę brane są tylko te magazyny, które powyższą opcję mają ustawioną na TAK.

Po etapie weryfikacji, z których magazynów wysyłka jest możliwa, system sprawdza w jakich magazynach znajdują się zamówione przez kupującego produkty i ustawia jako wysyłkowy ten magazyn, w którym znajduje się największa liczba produktów. Rozwiązanie to - przy korzystaniu z wielu magazynów zlokalizowanych w znacznych odległościach od siebie - pozwala na minimalizację kosztów przemieszczenia produktów.

W przypadku jednakowych liczb produktów występujących w różnych magazynach ustawiany jest magazyn posiadający wyższy priorytet ustawiony w ADMINISTRACJA / Konfiguracja magazynów.

Przypisanie domyślnego magazynu, z którego realizowane jest zamówienie NIE WYKLUCZA zmiany magazynu, z którego ma być realizowane zamówienie. Zmiany magazynu, z którego ma być realizowane zamówienie można dokonać bezpośrednio w edycji zamówienia.

Czym jest magazyn w transporcie (MT) i dlaczego wiąże się z przesunięciami między magazynami własnymi (MM)?

Jest to miejsce, w którym znajduje się produkt po wydaniu z magazynu źródłowego przed przyjęciem produktu w magazynie docelowym. Wiąże się to bezpośrednio z przesunięciem między magazynami własnymi (MM). Innymi słowy jest to każde miejsce (samochód, pociąg, samolot, statek), w którym znajduje się produkt to wydaniu z magazynu.

Jak z niego korzystać?
Każdy, robiąc przesunięcia między swoimi magazynami, nieświadomie korzysta z tej zasady, ponieważ nie ma fizycznej możliwości przeniesienia produktu z magazynu A (np. w Szczecinie) do magazynu B (np. w Warszawie) bez stanu przejściowego, jakim jest przewiezienie towarów.

Gdzie mogę zobaczyć, które produkty są w transporcie?
Wszystkie produkty znajdujące się w magazynie w transporcie można znaleźć w dziale MAGAZYN / Przesunięcia między magazynami (MM) / Pokaż dokumenty MM w drodze.

Czym są towary w drodze oraz lista dokumentów MM w drodze?

Towary w drodze są grupą towarów, które znajdują się w ramach dostawy, która została wydysponowana od dostawcy i znajduje się w trakcie dostarczania do Twojego magazynu głównego. Inaczej mówiąc, jest to grupa towarów, które zostały wydysponowane od dostawcy, ale nie zostały jeszcze przyjęte na magazyn (oczekujesz na ich przyjęcie).

Lista dokumentów MM w drodze to zestawienie dokumentów określających właśnie towary w drodze. Aby zapoznać się z towarami w drodze, należy skorzystać z opcji SPRZEDAŻ / Towary do sprowadzenia od dostawców w Panelu IAI-Shop.com.