Gospodarka magazynowa w zewnętrznym ERP

Bramki API IdoSell i Uniwersalna Baza Danych w IAI Bridge pozwalają na pobieranie i wysyłanie informacji o towarach, zamówieniach czy klientach.

Zewnętrzny ERP z integracją przez API IdoSell

Bramki API IdoSell pozwalają na pobieranie, jak i wysyłanie informacji o towarach, zamówieniach czy klientach - między Panelem Administracyjnym IdoSell, a zewnętrzną aplikacją.

Bramki API w IdoSell są stale rozwijane, a ich dokumentacja dostępna jest online dla każdego naszego klienta. Z bramek API korzystają także nasze aplikacje dodatkowe, zatem możesz je wykorzystać do stworzenia własnych aplikacji mających podobną funkcjonalność do dostępnych aplikacji.

  • rozwiązanie dedykowane dla deweloperów
  • możliwość synchronizacji z dowolnym zewnętrznym programem FK
  • elastyczność, czyli możliwość dostosowania do własnych nietypowych wymagań i rozwiązań

Zewnętrzny ERP z integracją przez IdoSell Bridge w trybie Uniwersalnej Bazy Danych

Korzystając z Uniwersalnego Trybu Pracy, dostarczamy w pełni oprogramowaną szybką i niezawodną komunikację z panelem administracyjnym IdoSell. Rolą klienta jest przesyłanie danych między własnym, zewnętrznym programem F/K, a Uniwersalną Bazą Danych IdoSell Bridge (MS SQL lub MySQL), której przejrzysta struktura dostępna jest dla każdego z naszych klientów na stronie firmowej. IdoSell Bridge przesyła automatycznie między panelem, a bazą UDB informacje o klientach, towarach i zamówieniach.

Zewnętrzny ERP z integracją przez IdoSell Downloader

Mając własne zewnętrzne źródło informacji o towarach i po wygenerowaniu z niego pliku .xml lub .csv, za pomocą aplikacji Downloader można synchronizować dane o towarach, a także ich aktualne stany w magazynie obcym lub w magazynach własnych.

Dzięki uniwersalnej strukturze formatu EDI++ (EPP) IdoSell umożliwia eksport plików do wybranych systemów. Dedykowana bramka API pozwala zautomatyzować proces pobierania danych. W oparciu o bramkę można tworzyć aplikacje i skrypty, które automatycznie przekażą informacje, np. do biura rachunkowego lub umożliwią pobranie danych, które w danym momencie są potrzebne.

  • realizacja zamówień w panelu IdoSell
  • możliwość wykorzystania rozbudowanego panelowego systemu WMS
  • możliwość synchronizacji wybranych informacji o towarach z zewnętrznego źródła
  • możliwość korzystania z zewnętrznych programów księgowych i magazynowych