Rabaty i towary gratisowe - jak konfigurować i zarządzać?

Jeśli dysponujesz określoną bazą klientów i chcesz korzystać z nowoczesnych narzędzi promocji skierowanej do wybranych odbiorców Twego sklepu, to funkcja Rabaty i towary gratisowe jest właśnie takim narzędziem do wzmacniania relacji pomiędzy klientem a oferowanym w sklepie asortymentem.

Za pomocą modułu możesz zdefiniować odpowiednie rabaty oraz dodać towary gratisowe dla klientów, którzy są nowymi, ale także lojalnymi partnerami twojego sklepu.

Jakie rabaty mam do dyspozycji?

Abyś mógł skorzystać z pełni udogodnień w zakresie rabatów, zachęcamy do zapoznania się z poniższym opisem dostępnych typów Rabatów.

  • Rabaty Progowe i towary gratisowe: inaczej od kwoty zamówienia jednorazowego - charakteryzuje się on tym, że aktywuje się w momencie, gdy wartość składanego pojedynczego zamówienia osiąga określoną kwotę, zwaną kwotą progową. Na przykład, dodając do systemu rabat od jednorazowego zamówienia o wartości 5% i kwocie progowej 500 zł sprawimy że za towary o wartości 600 zł klient zapłaci jedynie 570 zł ale za zamówienie o wartości 400 zł będzie zmuszony zapłacić pełną kwotę. Dodatkowo na każdym progu możesz dodać klientowi punkty w programie lojalnościowym oraz towary gratisowe, spośród których klient będzie mógł wybrać jeden. Uwaga: do obsługi gratisów w masce potrzebny jest odpowiedni komponent. Upewnij się, że taki posiadasz lub zgłoś się do działu graficznego w celu zakodowania odpowiednich elementów koszyka.
  • Rabaty Kumulacyjne: ustawiane od łącznej wartości towarów w dotychczasowych zamówieniach (pomniejszona o wartość zwrotów). Nie zależy on od jednorazowych zakupów, lecz od sumy pieniędzy, które do tej pory klient wydał w sklepie na towary. Ustawiając taki rabat na kwotę np. 2000 zł, uaktywni się on w momencie, gdy suma wpłat za towary we wszystkich zamówieniach wykonanych przez jednego klienta w danym sklepie pomniejszona o zwroty osiągnie tę kwotę. Do wyliczania rabatów kumulacyjnych IAI-Shop.com bierze pod uwagę wartość towarów we wszystkich zamówieniach zakończonych (status ustawiony na wykonane oraz wszystkie wpłaty zostały zaksięgowane) pomniejszoną o wartość zwrotów w danym sklepie. Oznacza to, że klienci - których zamówienia były wykonane przed ustaleniem danego progu - również otrzymają rabat, jeżeli wartość towarów pomniejszona o wartość zwrotów z tych zamówień osiągnie określony próg.
  • Rabat ilościowy od produktów: rabat od ilości lub od wartości zamówionych towarów. Ustawienie to pozwala zdefiniować określone progi rabatowe według kwoty albo liczby zamówionych towarów i przypisać im odpowiedni rabat, a następnie ustawić wybrany profil w karcie edycji danego produktu. Klient otrzymuje rabat, gdy w jego zamówieniu znajdzie się określona w danym progu ilość wybranego produktu, lub gdy suma należności za ten produkt osiągnie ustalony próg. Ponadto rabaty mogą obniżyć ceny towarów jedynie do poziomu cen minimalnych.
  • Oferty specjalne: czyli specjalne promocje łączące zakup konkretnych grup towarów. Są to popularne w sklepach tradycyjnych oferty np. "Kup 3 koszulki, 1 gratis".

Dodatkowo każdy typ rabatu oraz karty stałego klienta został oddzielnie zdefiniowany dla typów klientów - detalistów lub hurtowników - oraz z podziałem na poszczególne sklepy (szczególnie ważne, gdy prowadzisz więcej niż jeden sklep naraz).

Aby skorzystać z możliwości zarządzania rabatami i kartami z podziałem na typy klientów oraz sklepy, należy przejść do odpowiedniej podstrony, klikając na przypisaną jej ikonę Edycja. Prowadzi ona do odpowiedniego formularza odpowiadającego za ustawienia typu rabatu z podziałem na typ klienta i wybrany sklep.

Jakie są sposoby działania rabatu?

Rabaty mogą działać na trzy sposoby:
1. Sumuj z innymi rabatami do zamówienia.

  • Przy składaniu zamówienia system doda do siebie np. rabat progowy, kumulacyjny, ilościowy/kwotowy i przypisany do kodu rabatowego, o ile oczywiście spełnione są ich warunki.
  • Nie zachodzi natomiast dodawanie do siebie różnych rabatów tego samego typu. Przykładowo, dodając dwa rabaty od jednorazowej kwoty zamówienia, jeden: 5% dla 100 zł, drugi 10% dla 200 zł, w momencie zamówienia towarów na wartość ponad 200 zł klient otrzyma rabat 10%, a nie 15%.
  • Rabat progowy, kumulacyjny, ilościowy/kwotowy i przypisany do kodu rabatowego nie sumuje się z rabatem przypisanym do karty stałego klienta.

2. Stosuj tylko, jeżeli wyższy od sumy innych rabatów.

  • Taki rabat zostanie naliczony tylko i wyłącznie w momencie, gdy jego wartość będzie większa od sumy innych składowych rabatów jakie przysługują klientowi przy danym zamówieniu.
  • Uwaga: W takim przypadku brany jest pod uwagę najwyższy rabat dla danego produktu, a nie całego zamówienia.

3. Sumuj z innymi rabatami, ale naliczaj wg kolejności np. cena * rabat kumulacyjny * rabat progowy

  • Cena sprzedaży produktów pomniejszana jest sukcesywnie przez zastosowanie kolejnych rabatów

Dlaczego nie widzę w masce towarów gratisowych, mimo że dodałem je do przedziałów?

Powodem może być brak potrzebnych komponentów w masce. Upewnij się, że Twój koszyk posiada odpowiednie komponenty, a - jeżeli chciałbyś zamówić zakodowanie tych elementów - skontaktuj się z działem graficznym w celu uzgodnienia szczegółów.