Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Baza wiedzy dla sklepów internetowych
IdoSell

Słowniczek pojęć e-commerce

Słowniczek pojęć e-commerce - IdoSell Shop

Afiliacja - model współpracy, w którym osoba lub firma promuje produkty/usługi w zamian za prowizję. W e-commerce często wykorzystywana w ramach programu partnerskiego, gdzie sklep internetowy prowadzi współpracę z influencerem (np. blogerem, wydawcą treści), wypłacając mu prowizję za promowanie marki w mediach.

API – zestaw protokołów, specyfikacji czy instrukcji, pozwalający dwóm różnym aplikacjom na połączenie i wymianę danych. Używany jako interfejs między oprogramowaniami i umożliwiający interakcję między nimi. Dzięki API deweloperzy mogą wprowadzać standardowe polecenia do wykonywania operacji bez konieczności pisania kodu od początku.

B2B (business to business) – w e-commerce oznacza współpracę, transakcję czy wymianę produktów/usług między dwoma podmiotami biznesowymi, np. producentem a hurtownikiem, hurtownikiem a sprzedawcą detalicznym itp. Podejmowanie decyzji B2B może odbywać się na więcej niż jednym poziomie. Na przykład, gdy sprzedawca spotyka się z kierownikiem działu w celu sprzedaży, kierownik działu musi uzyskać zgodę właściciela firmy przed zamknięciem proponowanej sprzedaży.

B2C (business to cosumer) - w e-commerce oznacza współpracę, transakcję czy wymianę między firmą a prywatnym odbiorcą, będącym końcowym użytkownikiem produktów/usług. Sklepy internetowe oferujące produkty konsumenckie należą do sektora B2C.

Crossdocking – model sprzedaży z wykorzystaniem magazynu zewnętrznego, gdzie towary wysyłane są z hurtowni do sklepu, który przepakowuje zamówienie, a następnie wysyła je do klienta. Model ten wybierany jest często przez sprzedawców, którzy nie dysponują dużą przestrzenią magazynową, a zależy im na samodzielnym przygotowaniu paczki, np. w celu jej spersonalizowania czy dołączenia materiałów marketingowych.

Cross-selling – strategia polegająca na sprzedaży dodatkowych produktów lub usług klientom, którzy już dokonali zakupu. Polega na zachęcaniu do kupowania produktów pokrewnych lub uzupełniających. Jest to taktyka często stosowana przez sklepy internetowe. Przykład: polecenie typu „Klienci, którzy kupili ten przedmiot, kupili również…”

CTA (click to action) - fraza, wzywająca odbiorcę do wykonania konkretnego działania, np. kliknięcia w link czy wejścia na stronę. Wykorzystywana w reklamach, na stronach typu landing page, w tekstach promocyjnych, ma duży wpływ na współczynnik konwersji. Przykładowe CTA: "Kup teraz", "Sprawdź szczegóły", "Zapisz się do newslettera" itp.

Dropshipping - model sprzedaży z wykorzystaniem magazynu zewnętrznego, gdzie towary wysyłane są z hurtowni bezpośrednio do klienta. Wybierany często przez sprzedawców, którzy nie dysponują własną przestrzenią magazynową, mają dużo zamówień i wolą skupić się na pozyskiwaniu klientów, sprzedaży czy reklamie, zaś procesy logistyczne powierzyć w całości firmie zewnętrznej.

ERP (enterprise resource planning) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa. W e-commerce pojęcie to odnosi się głównie do programów służących zarządzaniu gospodarką magazynową i księgowością. Do najpopularniejszych należą: Subiekt GT, Subiekt Nexo, WAPRO Mag (dawniej WF-Mag), Streamsoft Prestiż, Comarch ERP Optima, Enova365.

Fulfillment – outsourcing usług logistycznych, czyli kompleksowa obsługa procesów magazynowych i wysyłki towarów przez firmę zewnętrzną. W tym modelu sprzedawca wynajmuje przestrzeń magazynową od firmy fulfillmentowej i tam wysyła dostawy. Realizacja zamówień (kompletowanie, pakowanie, weryfikacja oraz wysyłka) pozostaje całkowicie po jej stronie.

Konwersja – wykonanie przez użytkownika określonej akcji, np. kliknięcie w reklamę, dokonanie zakupu, zapisanie się do newslettera itp. Jest wynikiem odpowiedzi na wezwanie do działania i pozwala mierzyć skuteczność komunikacji/strategii marketingowej firmy.

KPI (key performance indicator) - mierzalna wartość, która pomaga organizacjom ocenić powodzenie w osiąganiu określonych celów biznesowych. Istnieją 2 typy wskaźników KPI: wysokiego poziomu, koncentrujące się na ogólnej wydajności przedsiębiorstwa oraz niskiego poziomu, które dotyczą procesów w działach takich jak sprzedaż, marketing czy call center

Landing page – prosta strona internetowa, zaprojektowana tak, aby maksymalizować szanse konwersji na określone działanie. Klienci mogą trafić na nią po kliknięciu w reklamę, link zamieszczony w mailu czy na innej stronie, jak również w wyniku wyszukiwania określonej treści. Landing pages często używane są do zbierania adresów e-mail lub jako strony promujące określony produkt/usługę.

Lead - określenie używane do opisania potencjalnego konsumenta lub organizacji, która wyraża zainteresowanie produktem lub usługą firmy. W przypadku sklepów internetowych oznacza potencjalnego klienta, który przeszedł etap zaangażowania (podał swoje dane kontaktowe i wyraził zainteresowanie dokonaniem transakcji) i jest gotowy do przekształcenia w klienta.

Multichannel - prowadzenie sprzedaży w wielu kanałach, bez ich wzajemnej integracji. Celem tego modelu jest dotarcie do klienta w różnych miejscach, bez nacisku na zgodność oferty lub wręcz z jej celowym zróżnicowaniem pod kątem asortymentu, cen, rabatów itd. Przykładem jest sprzedaż w sklepie i na marketplaces (Allegro, Amazon itp.)

Omnichannel – prowadzenie sprzedaży w wielu kanałach, online i offline, z tą samą ofertą w każdym z nich. Celem tej strategii jest pełna integralność asortymentu, zgodna polityka cenowa, rabatowa i magazynowa oraz zapewnienie klientowi spójnego doświadczenia zakupowego w każdym miejscu styku z marką i produktem.

PLA (product listing ads) – reklamy produktowe, dedykowane głównie sektorowi e-commerce. Mają format graficzno-tekstowy i wyświetlane są w wynikach wyszukiwania Google oraz zakładce Google Zakupy. Aby rozpocząć wyświetlanie reklam PLA, należy założyć konto w Google Merchant Center, a następnie przesłać plik z listą produktów i/lub usług.

POS (Point-Of-Sale) - skomputeryzowany zamiennik kasy fiskalnej, który ma możliwość rejestrowania i śledzenia zamówień klientów, przetwarzania kart kredytowych i debetowych, łączenia się z innymi systemami w sieci i zarządzania zasobami.

ROI (return of investment) – wskaźnik zysku lub straty na inwestycji w stosunku do jej kosztu. Zwykle wyrażany jest procentowo i służy do podejmowania decyzji finansowych w celu porównania rentowności danego działania czy porównania efektywności różnych inwestycji. Formuła zwrotu z inwestycji: ROI = (zysk netto / koszt inwestycji) x 100

RWD (responsive web design) – projektowanie strony internetowej w taki sposób, aby samoczynnie dostosowywała się do rozdzielczości ekranu różnych urządzeń: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów. Celem jest zapewnienie użytkownikowi takiego samego doświadczenia niezależnie od tego, gdzie wyświetla stronę.

SaaS (software as a service) – model udostępniania oprogramowania/aplikacji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności posiadania własnego serwera czy specjalistycznej infrastruktury. Dostawca usługi zarządza oprogramowaniem i zapewnia jego stałą aktualizację, udostępniając je w tzw. chmurze. Klienci SaaS mogą dzięki temu znacznie obniżyć koszty oraz wdrażać rozwiązania biznesowe znacznie szybciej niż w przypadku samodzielnego utrzymywania systemu.

SEO (search engine optimisation) - proces tworzenia strony internetowej i linków (wewnętrznych oraz zewnętrznych) w sposób przyjazny dla Google, aby zapewnić jej możliwie najlepszą pozycję w wynikach wyszukiwania.

Słowa kluczowe - słowa lub frazy związane z zawartością strony/asortymentem sklepu internetowego, umieszczane w treści witryny i wykorzystywane w procesie pozycjonowania. Używane są w sieci na dwa sposoby: jako wyszukiwane hasła dla wyszukiwarek oraz słowa identyfikujące zawartość witryny.

SSL – certyfikat pozwalający na potwierdzenie autentyczności właściciela domeny oraz bezpieczną transmisję danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką internetową. Gwarantuje poufność i powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie użytkownik podaje dane.

Template – szablon strony internetowej o określonych schematach kolorystycznych i rozwiązaniach z zakresu web designu.

Testy A/B - metoda służąca do porównywania dwóch rozwiązań (stron internetowych, reklam, elementów designu itp.) w celu określenia, które z nich działa lepiej. Oba warianty wyświetlane są w sposób losowy potencjalnym klientom - badanie ma wskazać ten, który zapewnia lepszy współczynnik konwersji. Taki mechanizm pomaga wybrać najlepszą strategię promocyjną i marketingową dla biznesu internetowego.

Up-selling – strategia sprzedaży, mająca na celu maksymalizację zysku poprzez przekonanie klienta do zakupu dodatkowego produktu lub jego droższej wersji. Polega na zaprezentowaniu lepszych, bardziej wartościowych z punktu widzenia klienta opcji lub zaproponowaniu produktów uzupełniających, zwiększających wartość zamówienia.

UI (user interface) - połączenie poszczególnych elementów strony w taki sposób, aby ułatwiały one użytkownikom korzystanie z niej. Znane również pod pojęciem: graficzny interfejs użytkownika (GUI). UI jest uważany za dobry, jeśli zapewnia przyjazne dla odbiorcy doświadczenie, umożliwiając interakcję z witryną w naturalny, intuicyjny sposób.

UX (user experience) - określa ogólne wrażenia użytkownika w korzystaniu z określonego produktu, systemu lub usługi. W przypadku sklepów internetowych dotyczy doświadczeń zakupowych: wrażeń estetycznych, łatwego przeglądania asortymentu, wygodnej ścieżki zakupowej itp. Wysokiej jakości doświadczenie można osiągnąć poprzez płynne połączenie kilku dziedzin, w tym inżynierii, marketingu, projektowania graficznego i designu.

WMS (warehouse management system) – system zarządzania magazynem sklepu internetowego, pozwalający na automatyczną kontrolę procesów logistycznych, w tym: aktualnych stanów magazynowych, statusów zamówień, dostaw, generowania dokumentów sprzedaży itp.

Powiązane treści