Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Baza wiedzy dla sklepów internetowych
IdoSell

Rabaty i towary gratisowe

Rabaty i towary gratisowe w IdoSell Shop

Jakie rabaty masz do dyspozycji?

Abyś mógł w pełni skorzystać z udogodnień w zakresie modułu, zachęcamy do zapoznania się z poniższym opisem dostępnych typów rabatów.

Rabaty progowe i towary gratisowe (inaczej od kwoty zamówienia jednorazowego) - aktywuje się je w momencie, gdy wartość składanego pojedynczego zamówienia osiąga określoną kwotę, zwaną kwotą progową. Na przykład, dodając do systemu rabat od jednorazowego zamówienia o wartości 5% i kwocie progowej 500 zł sprawimy, że za towary o wartości 600 zł klient zapłaci jedynie 570 zł, ale za zamówienie o wartości 400 zł będzie zmuszony zapłacić pełną kwotę. Dodatkowo na każdym progu możesz dodać klientowi punkty w programie lojalnościowym oraz towary gratisowe, spośród których będzie mógł wybrać jeden. Uwaga: do obsługi gratisów w template potrzebny jest odpowiedni komponent. Upewnij się, że taki posiadasz lub zgłoś się do działu graficznego w celu zakodowania odpowiednich elementów koszyka.

Rabaty kumulacyjne - ustawiane od łącznej wartości towarów w dotychczasowych zamówieniach (pomniejszonej o wartość zwrotów). Nie są zależne od jednorazowych zakupów, lecz od sumy pieniędzy, które do tej pory klient wydał w sklepie na towary. Przy ustawieniu takiego rabatu na kwotę np. 2000 zł uaktywni się on w momencie, gdy suma wpłat za towary we wszystkich zamówieniach wykonanych przez jednego klienta w danym sklepie (pomniejszona o zwroty) osiągnie tę kwotę. Do wyliczania rabatów kumulacyjnych brana jest pod uwagę wartość towarów we wszystkich zamówieniach zakończonych (status ustawiony na wykonane, wszystkie wpłaty zostały zaksięgowane), pomniejszona o wartość zwrotów w danym sklepie. Oznacza to, że klienci - których zamówienia były wykonane przed ustaleniem danego progu - otrzymają rabat wtedy, gdy wartość towarów pomniejszona o wartość zwrotów z tych zamówień osiągnie określony próg.

Rabat ilościowy od produktów: naliczany od ilości lub wartości zamówionych towarów. Ustawienie to pozwala zdefiniować określone progi rabatowe według kwoty albo liczby zamówionych towarów i przypisać im odpowiedni rabat, a następnie ustawić wybrany profil w karcie edycji danego produktu. Klient otrzymuje rabat, gdy w jego zamówieniu znajdzie się określona w danym progu ilość wybranego produktu lub gdy suma należności za ten produkt osiągnie ustalony próg. Ponadto rabaty mogą obniżyć ceny towarów jedynie do poziomu cen minimalnych.

Kody rabatowe - znane także pod nazwą "rabatów na hasło". Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej kodom rabatowym.

Karty rabatowe - czyli wsparcie dla omnichannel poprzez plastikowe karty, których może używać np. kilka osób w rodzinie. Możliwości na temat tej formy poznasz na stronie kart rabatowych.

Oferty specjalne - specjalne promocje łączące zakup konkretnych grup towarów. Są to popularne w sklepach tradycyjnych oferty np. "Kup 3 koszulki, 1 gratis".

Dodatkowo każdy typ rabatu oraz karty stałego klienta został oddzielnie zdefiniowany dla typów klientów - detalistów lub hurtowników - oraz z podziałem na poszczególne sklepy (jest to szczególnie ważne, gdy prowadzisz więcej niż jeden sklep naraz).

Aby skorzystać z możliwości zarządzania rabatami i kartami z podziałem na typy klientów oraz sklepy, należy przejść do odpowiedniej podstrony, klikając na przypisaną jej ikonę Edycja. Prowadzi ona do odpowiedniego formularza odpowiadającego za ustawienia typu rabatu z podziałem na typ klienta i wybrany sklep.

Jakie są sposoby działania rabatu?

Rabaty mogą działać na trzy sposoby:

1. Sumuj z innymi rabatami do zamówienia

 • Przy składaniu zamówienia system doda do siebie np. rabat progowy, kumulacyjny, ilościowy/kwotowy i przypisany do kodu rabatowego, o ile oczywiście spełnione są ich warunki.
 • Nie zachodzi dodawanie do siebie różnych rabatów tego samego typu. Przykładowo, dodając dwa rabaty od jednorazowej kwoty zamówienia, jeden 5% dla 100 zł, drugi 10% dla 200 zł, w momencie zamówienia towarów na wartość ponad 200 zł klient otrzyma rabat 10%, a nie 15%.
 • Rabat progowy, kumulacyjny, ilościowy/kwotowy i przypisany do kodu rabatowego nie sumuje się z rabatem przypisanym do karty stałego klienta.

2. Stosuj tylko, jeżeli wyższy od sumy innych rabatów

 • Taki rabat zostanie naliczony tylko i wyłącznie w momencie, gdy jego wartość będzie większa od sumy innych składowych rabatów, jakie przysługują klientowi przy danym zamówieniu.
 • Uwaga: W takim przypadku brany jest pod uwagę najwyższy rabat dla danego produktu, a nie całego zamówienia.

3. Sumuj z innymi rabatami, ale naliczaj wg kolejności np. cena - rabat kumulacyjny - rabat progowy

 • Cena sprzedaży produktów pomniejszana jest sukcesywnie przez zastosowanie kolejnych rabatów.

Dlaczego nie widzę w template towarów gratisowych, mimo że dodałem je do przedziałów?

Powodem może być brak potrzebnych komponentów w Twoim template. Upewnij się, że Twój koszyk posiada odpowiednie komponenty, a jeżeli chciałbyś zamówić zakodowanie tych elementów, skontaktuj się z działem graficznym w celu uzgodnienia szczegółów.

Indywidualne rabaty klientów

Nagradzanie klientów za ich lojalność to bardzo ważny element w utrzymaniu z nimi pozytywnych relacji, który sprawi, że chętniej wrócą do twojego sklepu. W IdoSell, dzięki zaawansowanym narzędziom konfiguracji, stworzysz rabat dopasowany do każdego klienta. Do dyspozycji masz:

Rabat prosty
To najprostsza forma rabatu, jaką można przyznać klientowi. Ma postać obniżki procentowej na wszystkie zamawiane towary, np. -10% na wszystko .

Rabat zaawansowany

Mechanizm znany z kodów rabatowych pozwoli na określenie rabatu z parametrami takimi jak:

 • ograniczenie czasowe rabatu
 • ograniczenie użycia rabatu przez określoną liczbę dni od daty jego przyznania
 • ilość wykorzystania rabatu (czy będzie można używać go raz czy więcej razy)
 • czy ma być sumowany z innymi rabatami do zamówienia, np. cena * (pozostałe rabaty + rabat indywidualny)
 • czy ma być sumowany z innymi rabatami, ale naliczany wg kolejności np. cena * pozostałe rabaty * rabat indywidualny
 • czy rabat ma być stosowany tylko wtedy, gdy jest wyższy niż suma innych rabatów
 • ustawienie minimalnej wartości zamówienia, aby rabat został naliczony; wartość dotyczy towarów w koszyku bez naliczonych rabatów
 • czy rabat ma zostać naliczony dla towarów, które znajdują się w strefie nowości, bestsellerów, promocji, przecen, wyróżnionych, towarów specjalnych %
 • wybór towarów, które objęte są rabatem - może to być jeden wybrany towar, kilka lub wszystkie
 • wartość rabatu można określać niezależnie dla poszczególnych producentów, serii, kategorii oraz samych towarów
 • dodatkowy rabat dla pozostałych towarów w zamówieniu, które nie zostały uwzględnione w konfiguracji
 • rabat dla kosztów wysyłki
 • rabat procentowy obniżający cenę towarów o wskazany w konfiguracji procent
 • rabat kwotowy, przeliczony na procent od całości wartości towarów w koszyku
 • rabat stały, w którym cena towarów objętych rabatem będzie zawsze stała
 • różne sposoby naliczania rabatów: od ceny dla klienta, od sugerowanej ceny detalicznej lub od ceny przekreślonej z uwzględnieniem walut i wartości netto/brutto

Rabat na podstawie grupy rabatowej
Grupa rabatowa to pewnego rodzaju "szablon rabatu", w którym można określić, przy zakupach których towarów obowiązuje, jak jest naliczany i ile wynosi. Raz skonfigurowany rabat możesz przypisać większej liczbie klientów bez konieczności ponownego ustawiania go każdemu z klientów z osobna.

Rabat przyznawany automatycznie na podstawie historii zakupów klientów
Ta funkcjonalność pozwala ustalić reguły, na podstawie których klienci będą automatyczne przypisywani do wskazanych grup rabatowych, a grupa rabatowa będzie dostępna tak długo, jak klient będzie spełniał jej warunki:

 • przekroczony określony próg kwotowy za zakupy we wskazanym okresie czasu wstecz
 • przekroczona liczba zamówień we wskazanym okresie czasu wstecz

W przypadku zaprzestania zakupów, a zatem braku kwalifikacji do zniżek, rabat zostanie automatycznie odebrany.

Jak wygląda przykładowy scenariusz automatycznego przypisania do grupy?

Dla istniejącej grupy rabatowej możesz np. stworzyć regułę:

Przypisz klienta do grupy rabatowej -20% jeśli:

 • jest klientem detalicznym
 • w ciągu ostatnich 60 dni zamówił towary za co najmniej 1000 zł
 • w ciągu ostatnich 60 dni dokonał co najmniej 2 zamówień

Od teraz, uwzględniając 60 dni wstecz, gdy suma zamówień klienta wynosi 1000 zł (lub więcej, uwzględniając zwroty towarów) i są to przynajmniej 2 różne zamówienia, grupa rabatowa -20% będzie utrzymywana. Jednak jeśli klient przestanie robić zakupy i w widełkach czasowych 60 dni suma zakupów będzie mniejsza niż 1000 PLN lub liczba zamówień spadnie poniżej 2, rabat zostanie automatycznie odebrany.

Czy można zablokować wybranemu klientowi grupę rabatową, aby nie brał udziału w jej automatycznym przypisywaniu?
Jak najbardziej. Z myślą o klientach, z którymi możesz mieć indywidualnie wynegocjowane ceny lub rabaty i nie chcesz ich zmieniać, dodaliśmy w edycji każdego klienta opcję: Zablokuj automatyczne przypisywanie do grup rabatowych na podstawie historii zakupów.

Powiązane treści