Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Baza wiedzy dla sklepów internetowych
IdoSell

Karty podarunkowe i bony towarowe w IdoSell Shop

Jak skutecznie wykorzystać potencjał kart podarunkowych i bonów?

 • Karty podarunkowe do kupienia w sklepach stacjonarnych

To z pewnością najczęściej spotykane wykorzystanie kart podarunkowych. Można je nabyć przy punktach kasowych w niemal każdej sieciówce. Dzięki oferowaniu kart podarunkowych w sklepach stacjonarnych z łatwością włączysz sklep internetowy do omnichannel, ponieważ karta podarunkowa może być wykorzystana przez obdarowaną osobę zarówno online, jak i offline. Obsługę kart podarunkowych w systemie kasowym zapewnia IdoSell POS.

 • Karty podarunkowe do kupienia w sklepach internetowych

Aby sprzedawać karty podarunkowe, wystarczy utworzyć towar, np. Karta podarunkowa 200,- i przygotować ładny wzór karty w PDF, aby klient mógł ją dostać od razu po zakupie. Możesz także przygotować plastikowe karty, na których zamieścisz logo Twojej marki i wyślesz je do klienta wraz z informacją o możliwości doładowania salda karty po wykorzystaniu.

 • Karta przyznawana np. z tytułu rekompensaty

Dotychczas wszelkie rekompensaty mogłeś zwracać na konkretne saldo klienta. Dzięki kartom podarunkowym masz możliwość przekazania środków na okaziciela, co czyni je bardziej uniwersalnymi. Przekazujesz klientowi rekompensatę na karcie podarunkowej, a on może następnie przekazać kartę komuś, kto będzie zainteresowany innym rodzajem asortymentu z Twojej oferty.

Jaka jest różnica między kartą podarunkową a bonem towarowym?

Każdy sklep prowadzi inną politykę sprzedaży. Dlatego udostępniamy 2 zbliżone moduły, aby każdy znalazł dogodne dla siebie rozwiązanie. Są jednak między nimi pewne różnice.

Karta podarunkowa:

ma charakter trwały - może być używana wielokrotnie i doładowywana po wyczerpaniu salda
z salda karty pobierane jest faktycznie tyle, ile wynosi koszt zakupów - pozostałe środki dostępne są przy kolejnych zakupach
jest zabezpieczona PINem - w sklepie stacjonarnym numer karty może zostać podpatrzony przez osoby postronne; dlatego zabezpieczyliśmy karty podarunkowe PINem, aby osoba niepowołana nie mogła zrobić zakupów w sklepie internetowym, nawet gdy pozna numer karty
posiada mechanizm blokujący kartę - po trzykrotnym błędnym podaniu numeru PIN, karta zostanie zablokowana

Czy kartę podarunkową można przypisać do konkretnego klienta?

Nie. Karta podarunkowa pełni rolę bezgotówkowego środka płatności i może być użyta przez każdego, kto zna numer i PIN karty. Analogicznie jest dla bonów towarowych, z tą różnicą, że bony nie posiadają zabezpieczenia w postaci kodu PIN.

Bon towarowy:

ma charakter jednorazowy
może zostać wykorzystany jedynie w całości - niewykorzystana kwota przepada, jest to zatem bodziec do zwiększania wartości koszyka
po użyciu oznaczony jest jako wykorzystany - drugi raz nie można z niego skorzystać

Czy bon towarowy można wykorzystać częściowo?

Nie ma takiej możliwości – bony towarowe mogą zostać wykorzystane jedynie w całości, a niewykorzystana kwota przepada. Jeżeli oczekujesz możliwości wykorzystywania bonu częściowo, "na raty" skorzystaj z karty podarunkowej.

Karty podarunkowe i bony towarowe w IdoSell Shop

Bony towarowe jednego i różnego przeznaczenia

Nowa definicja bonu

Zgodnie z art. 2 pkt 41 projektu nowelizacji ustawy o VAT bon jest instrumentem, który należy przyjąć jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Towary, które mają zostać dostarczone lub usługi, które mają zostać wykonane, a także tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w bonie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach jego wykorzystania.

Kluczową dla celów opodatkowania VAT nowością w ustawie jest rozróżnienie dwóch rodzajów bonu:

Bon jednego przeznaczenia - SPV (ang. single-purpose vouchers)
To bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których dotyczy, jak również kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, są znane w chwili emisji tego bonu.

Przykład: Bon na 6-miesięczny karnet na wejścia do siłowni X o wartości 600 zł (VAT znany w momencie emisji bonu, kalkulowany wg 8% stawki VAT, wynoszący 48 zł).

Bon różnego przeznaczenia - MPV (ang. multi-purpose vouchers)
W przypadku tego bonu miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których dotyczy, jak również kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, NIE są znane w chwili emisji tego bonu.

Przykład: Bon różnego przeznaczenia jest kartą podarunkową o określonej wartości na zakupy różnych towarów / usług w różnych punktach / sklepach. Innym przykładem są bony Sodexo.

Podmiot emitujący bony określa, jakiego będą rodzaju: SPV czy MPV.
W przypadku sprzedaży towarów z różnymi stawkami VAT, w różnych lokalizacjach (w tym także za granicą), kiedy niemożliwe jest określenie jednakowej stawki VAT, w jakiej zostanie zrealizowana usługa czy sprzedany towar, należy stosować bon różnego przeznaczenia (Multi Purpose Vouchers).

Konfiguracja bonów towarowych i kart podarunkowych w panelu administracyjnym

W pierwszej kolejności udaj się do menu RAPORTY I FINANSE / Karty podarunkowe i bony towarowe. W tym dziale możesz dodać nowe rodzaje kart i bonów. Rodzaj kart pełni rolę agregującą, jak np. folder, do którego dodajesz karty z tym samym saldem (np. 100 PLN) albo tą samą datą ważności.

Po dodaniu nowego rodzaju kart możesz stworzyć nowe karty i bony oraz zdefiniować następujące wartości:

Dla kart podarunkowych:

 • nazwę karty
 • saldo karty
 • PIN
 • datę ważności
 • sklepy, w których będzie można wykorzystać kartę

Dla bonów towarowych:

 • nazwę bonu
 • wartość bonu
 • datę ważności
 • sklepy, w których będzie można skorzystać z bonu

Karty podarunkowe w IdoSell Shop

Od Twojej strategii sprzedaży zależy, którą formę płatności udostępnisz swoim klientom. Możesz udostępnić obie formy lub tylko wybraną. Bony i karty podarunkowe udostępnia się w ten sam sposób.

1. Udaj się do menu ADMINISTRACJA / Konfiguracja płatności, a następnie wejdź w edycję danego Profilu płatności. Po kliknięciu w Dodaj formę płatności do profilu wybierz opcję, np. Bon towarowy.

2. Po dokonaniu powyższego wyboru, będziesz mógł wprowadzić odpowiednie ustawienia i zapisać zmiany.

Dla developerów

Jeśli opiekujesz się sklepem zainteresowanym wprowadzaniem kart podarunkowych i bonów towarowych do systemu, oddajemy do Twojej dyspozycji dwie bramki API: API-GiftCards i API-Vouchers do zarządzania kartami podarunkowymi i bonami towarowymi.

Powiązane treści