Scanner - instrukcja obsługi oraz FAQ

Skąd mogę pobrać instrukcję obsługi aplikacji Scanner?

Nie udostępniamy instrukcji obsługi dla aplikacji Scanner, gdyż nie ma takiej potrzeby. Przed skorzystaniem z danego modułu, użytkownikowi wyświetla się samouczek, który informuje o tym do czego dana funkcja służy.

Czy mogę przetestować działanie aplikacji Scanner?

Tak, udostępniamy w tym celu wersję demo. Poza ograniczeniem czasowym 7 dni działania, posiada ona funkcjonalność pełnej wersji z wyjątkiem modułu inwentaryzacji.

Uwaga: Moduł inwentaryzacji posiada ograniczenie skanowania do 10 towarów w ramach jednego magazynu.

Czy mogę za pomocą Scanner zamykać dostawy?

Nie, aplikacja Scanner umożliwia tylko stworzenie otwartej dostawy w panelu IAI-Shop.com i jej podgląd, skanowanie towarów do dostawy oraz jej weryfikację. Zamykanie dostaw możliwe jest wyłącznie z poziomu panelu IAI-Shop.com.

Czy wykupienie jednej licencji wystarczy aby korzystać z aplikacji na więcej niż jednym urządzeniu?

Aby korzystać z więcej niż jednego urządzenia jednocześnie, należy wykupić tyle kluczy licencyjnych z ilu urządzeń jednocześnie ma się zamiar korzystać. Natomiast możliwe jest przepisanie klucza licencyjnego na inne urządzenie co 24h. W takim przypadku jednego dnia możesz korzystać z Scanner na kolektorze danych, a następnego dnia na komputerze PC.

Przykład: Jeśli klucz licencji zostanie przypisany dla urządzenia ABC w dniu 1.11.2013 o godz. 14:00, to możliwe będzie przypisanie tego klucza do innego urządzenia XYZ dopiero po 24h, a więc w dniu 2.11.2013 o godz. 14:00.

Czy aplikacja działa w trybie offline?

Nie, aplikacja wymaga stałego połączenia z internetem. Może być ono realizowane po sieci WI-FI lub poprzez sieć 3G, jeśli kolektor danych jest wyposażony w modem GSM.

Co się stanie, jeśli połączenie z internetem zostanie przerwane?

W przypadku, gdy połączenie z internetem zostanie przerwane, zostanie wyświetlony stosowny komunikat „Błąd połączenia z Chmura IAI-Shop.com”. Rozpoczęte operacje można dokończyć od razu, jak tylko połączenie z internetem zostanie przywrócone.

Aplikacja Scanner działa tylko i wyłącznie w trybie online. Oznacza to, że w przypadku braku połączenia z internetem aplikacja nie umożliwia zbierania informacji i przesłania ich do panelu administracyjnego IAI-Shop.com po przywróceniu połączenia z internetem.

Czy mogę przerwać proces weryfikacji zamówienia i wrócić do niego?

Jeśli rozpoczniesz weryfikację zamówienia i przerwiesz ten proces, to wracając do danego zamówienia rozpoczniesz proces weryfikacji zamówienia od początku.

Czy mogę przerwać proces weryfikacji dostawy i wrócić do niego?

Tak. Wyniki skanowania towarów w dostawie są zbierane na kolektorze, a dopiero we wskazanym przez użytkownika momencie (np. koniec skanowania partii towaru) są przesyłane do dokumentu PZ w panelu administracyjnym IAI-Shop.com.

Funkcja ta działa zarówno przy dodawaniu zupełnie nowej dostawy, jak i przy dodawaniu towarów do już istniejącego dokumentu PZ.

Podobnie działa moduł Inwentaryzacja.

Jaki należy ustawić scenariusz dla gospodarki magazynowej w panelu administracyjnym IAI-Shop.com, aby aplikacja Scanner działała poprawnie?

Jako, że aplikacja Scanner pozwala na tworzenie oraz weryfikowanie zawartości dostaw w panelu administracyjnym IAI-Shop.com, to wymagane jest korzystanie z ustawienia "Główny system magazynowo-sprzedażowy to IAI-Shop.com".

Czy mogę zainstalować aplikację Scanner na urządzeniu mobilnym np. na telefonie, PDA z Windows Mobile 6.0?

Tak, jest to możliwe. Jednakże aby móc korzystać z podstawowej funkcji jaką jest szybkie skanowanie i interfejs oparty o kody kreskowe, potrzebujesz czytnika kodów kreskowych podłączonego do Twojego telefonu. Nie jest możliwe korzystanie z wbudowanego aparatu fotograficznego aby móc skanować kody kreskowe, gdyż aplikacja Scanner nie wspiera takiego rozwiązania.

Jak zainstalować .NET Compact Framework 3.5 na urządzeniu z Windows Mobile?

Abyś mógł zainstalować na urządzeniu z Windows Mobile, wymagany do poprawnej pracy przez Scanner komponent .NET Compact Framework 3.5, musisz podłączyć swoje urządzenie do komputera z systemem Windows. Następnie uruchom instalator .NET Compact Framework 3.5, który znajdziesz na oficjalnej stronie firmy Microsoft i postępuj zgodnie z komunikatami instalatora.

Upewnij się wcześniej, że masz zainstalowany i włączony program "Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile" (dla starszych wersji systemu jak np. Windows XP może to być program ActiveSync).

Jakie wymagania sprzętowe musi spełnić urządzenie, na którym będzie zainstalowana aplikacja Scanner?

Możesz sprawdź wymagania sprzętowe dla kolektora danych, na którym będzie używana aplikacja Scanner, na tej stronie.

Czy planowane jest wydanie aplikacji Scanner na inne platformy niż Windows CE i Windows Desktop?

Aktualnie nie mamy w planach wydania aplikacji Scanner na inne platformy. Jeśli jednak coś się zmieni w tym temacie, to poinformujemy o tym naszych Klientów za pomocą IAI-News. Windows CE jest standardem w urządzeniach przemysłowych i zdecydowaliśmy się na wspieranie przede wszystkim takich urządzeń, w odpowiedzi na potrzeby dużych klientów, dla których robienie zdjęć kodów kreskowych czy delikatne urządzenia jak iPady czy iPhone nie są odpowiednie. Kolektory danych zostały stworzone z myślą o pracy w magazynie i to te urządzenia są głównie wspierane przez Scanner.

Jak zachowuje się weryfikacja zamówień, w których znajdują się towary z zapamiętanymi numerami seryjnymi?

Działanie scenariusza weryfikacji zamówień, w których towary mają przypisane numery seryjne, uzależnione jest od ustawienia zapamiętywania numerów seryjnych na karcie danego towaru w panelu administracyjnym IAI-Shop.com.

Przykład: Towar ABC x3 szt., zapamiętane zostały 2 numery seryjne.

a) Opcjonalne zapamiętywanie numerów seryjnych

Jeśli towar ma ustawione opcjonalne zapamiętywanie numerów seryjnych, to podczas weryfikacji zamówienia aplikacja będzie chciała zweryfikować poprawność numeru seryjnego tylko w przypadku, gdy taki został zapamiętany dla danego towaru.

Podczas weryfikacji zamówienia, przy próbie zeskanowania towaru z podanego przykładu, aplikacja będzie chciała sprawdzić poprawność numerów seryjnych tylko dla 2 szt. towaru. Zeskanowanie pierwszej i drugiej szt. towaru poskutkuje więc wyświetleniem się pola na podanie numeru seryjnego w celu weryfikacji poprawności przypisania go do danego towaru. Trzecia sztuka towaru nie będzie wymagała sprawdzenia poprawności numeru seryjnego. Wystarczy, że zostanie zeskanowana, co będzie potwierdzeniem, że ilość towaru została poprawnie skompletowana.

Jeśli zeskanowany numer seryjny nie zgadza się z tym, który został zapamiętany dla danego towaru, to dalsza weryfikacja zamówienia nie będzie możliwa. Została ona specjalnie zablokowana, gdyż taka sytuacja (niepoprawny numer seryjny lub jego brak w przypadku wymaganego zapamiętania numery seryjnego) może wskazywać na to, że zostały np. pomylone egzemplarze tego samego towaru do dwóch różnych zamówień itp. itd.

b) Wymagane zapamiętywanie numerów seryjnych

Jeśli towar ma ustawione wymagane zapamiętywanie numerów seryjnych, to podczas weryfikacji zamówienia aplikacja będzie chciała zweryfikować poprawność numeru seryjnego dla wszystkich sztuk danego towaru.

Podczas weryfikacji zamówienia, przy próbie zeskanowania towaru z podanego przykładu, aplikacja wyświetli komunikat z błędem, informujący o tym, że nie wszystkie numery seryjne zostały zapamiętane dla towaru.

W tym momencie dalsza weryfikacja zamówienia nie będzie możliwa, podobnie jak ma to miejsce w pierwszym opisanym przykładzie.

Mam zainstalowany Scanner w wersji Desktop oraz zainstalowany w systemie Windows SQL Server Compact 3.5, ale podczas startu Scanner sygnalizuje błąd przy sprawdzaniu struktury bazy danych. Dlaczego?

Dzieje się tak, ponieważ aplikacja Scanner została zainstalowana w środowisku 64 bitowym, a w systemie Windows oprogramowanie SQL Server Compact 3.5 zostało zainstalowane tylko w wersji 32 bit.

Do poprawnego działania aplikacji Scanner w systemie Windows 7 / 8.x w wersji 64 bitowej wymagane jest zainstalowanie SQL Server Compact 3.5 w wersji 64 bitowej.

Aby to zrobić należy wykonać następujące kroki:

  • w pierwszej kolejności należy zainstalować SQL Server Compact 3.5 x86 (wersja 32 bitowa),
  • następnie zainstalować SQL Server Compact 3.5 x64 (wersja 64 bitowa).

Nie można zainstalować tylko SQL Server Compact 3.5 x64 (wersja 64 bitowa), ponieważ instalator poinformuje, że wymagana jest najpierw instalacja wersji 32 bitowej.

Czytnik kodów nie czyta pełnego kodu kreskowego

Jeśli czytnik kodów nie czyta pełnego kodu kreskowego, to przede wszystkim należy sprawdzić czy konfiguracja urządzenia jest poprawna.

  • Stacjonarne czytniki kodów kreskowych można programować za pomocą specjalnych kodów serwisowych. Powinny one być wymienione w instrukcji obsługi urządzenia.
  • Natomiast kolektory danych jak np. Datalogic Skorpio posiadają zainstalowane fabrycznie specjalne oprogramowanie do zarządzania zachowaniem czytnika kodów kreskowych. Ustawień należy szukać w panelu sterowania w systemie Windows CE. Dla podanego przykładu jest to ustawienie "Decoding".

Przykład błędnego działania czytnika kodów kreskowych:

  • Pomijanie pierwszego "0"

Jeśli skanujesz czytnikiem kod EAN-13 np. 023456789012 i wynikiem skanowania jest kod o długości 12 znaków z pominiętym "0": 23456789012, to prawdopodobnie wyłączona jest w urządzeniu konwersja standardu kodów UPC-A do EAN-13.

Po włączeniu konwertowania kod powinien zostać sczytany poprawnie w standardzie EAN13 a więc będzie zawierał 13 cyfr (włącznie z zerem).

Sprawdź poprawność skanowania na poniższym kodzie testowym:

Przykład kodu EAN-13

Otrzymuję komunikat "Błędny klucz licencji"

Sprawdź w pierwszej kolejności, czy wpisałeś poprawny klucz licencji. Jeśli jesteś pewien, że tak, to sprawdź czy zegar systemowy jest poprawnie synchronizowany.

Jeśli data i godzina są błędnie ustawione w systemie Windows, to będzie to skutkowało komunikatem o błędnym kluczu licencji.

Podsiadam kolektor danych firmy MOTOROLA i nie działa mi na nim skaner kodów kreskowych, dlaczego?

Typowy kolektor z wbudowanym skanerem kodów kreskowych działa w oparciu o sterownik klawiatury. Skaner kodów kreskowych w urządzeniach firmy MOTOROLA wymaga zaimplementowania w aplikacji specjalnego sterowania wyzwalającego wiązki skanera. Obecnie mimo iż uruchomienie aplikacji Scanner będzie możliwe, to nie gwarantujemy możliwości skanowania kodów czytnikiem kodów kreskowych. Do czasu rozwiązania tego problemu, prosimy o zakup urządzeń innych producentów lub kontakt z dostawcą sprzętu, który uruchomi skaner kodów w trybie klawiatury.

Podsiadam kolektor danych z zainstalowaną aplikacją ScanEmul i nie działa mi na nim skaner kodów kreskowych, dlaczego?

Problem związany z obsługą czytnika kodów kreskowych został zaobserwowany m.in. na urządzeniu M3 Orange, który nie posiada fizycznych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, a do obsługi wbudowanego czytnika kodów kreskowych wykorzystuje zewnętrzną aplikację np. ScanEmul.

Orange M3 - przycisk skanowania

Wspomniana aplikacja ScanEmul działa na podobnej zasadzie, co nasza aplikacja - nasłuchuje wywołania fizycznej klawiatury urządzenia, na którym został zainstalowany Scanner.

W przypadku kolektora danych z włączoną aplikacją ScanEmul wywołanie skanowania jest rozpoznawane jako klawisz funkcyjny F12. Aplikacja Scanner przechwytuje wywołania z klawiatury urządzenia i uprzedza w tym aplikację ScanEmul, przez co nie jest wyzwalany laser czytnika i skanowanie kodów kreskowych nie jest możliwe.

Aby czytnik kodów kreskowych był obsługiwany przez aplikację Scanner wyłącz w oknie Ustawienia / Ustawienia zaawansowane opcję "Obsługuj klawisze funkcyjne urządzenia", która jest domyślnie zaznaczona.

W przypadku gdy napotkasz w swoim urządzeniu problemy z działaniem czytnika kodów kreskowych, to odznaczenie opcji "Obsługuj klawisze funkcyjne urządzenia" poskutkuje tym, że aplikacja Scanner przestanie obsługiwać klawisze funkcyjne urządzenia mobilnego i laser czytnika kodów kreskowych zacznie działać poprawnie.

Ustawienia zaawansowane


Możliwość wyłączenia obsługi klawiszy funkcyjnych

Sekcja Ustawienia zaawansowane dostępna jest tylko w przypadku, kiedy aplikacja Scanner uruchamiana jest na urządzeniu mobilnym. Aplikacja w wersji desktop nie posiada sekcji Ustawienia zaawansowane.

Zalogowałem się w programie na użytkownika, który w edycji swojego konta w panelu ma prawidłowo skonfigurowane ustawienia dla domyślnych drukarek dokumentów i etykiet, dlaczego nie widzę tych ustawień po wejściu w ustawienia wydruków w programie?

By ustawienia domyślnych drukarek użytkownika pobrane z panelu IdoSell Shop zostały aktywowane w aplikacji Scanner, konieczne jest aby po jego pierwszym logowaniu wykonany został restart aplikacji. Dopiero wówczas program wczytać zapisane ustawienia i pozwoli na wykonywanie wydruków kierując je na właściwe urządzenia.