Jak tworzyć karty stałego klienta i zarządzać nimi w systemie sklepu internetowego?

Karty stałego klienta stanowią atrakcyjną dla klienta formę promocji o bardziej systemowym charakterze. Jeżeli kiedykolwiek miałeś do czynienia z kartą stałego klienta (np. w sieci sklepów, stacji benzynowych, bądź wypożyczalni), zapewne znasz już zasadę działania takiego mechanizmu. Tylko w IAI-Shop.com otrzymasz tak wysoki poziom integracji, dzięki pełnemu współdziałaniu kart z Twoim sklepem internetowym.

Karty stałego klienta pozwalają m.in. przypisać klienta do grupy rabatowej, dzięki czemu może on odczuć skutki otrzymania karty stałego klienta już podczas robienia zakupów. Ponadto dane z karty (t.j. login i pin) pozwalają na logowanie w sklepie. Twoi klienci nie muszą tworzyć loginów - zrób to za nich i niech zawsze mają kartę stałego klienta Twojego sklepu przy sobie!

Po prawidłowym przypisaniu numeru karty stałego klienta na ich liście pokazany będzie identyfikator klienta, dla którego aktywna jest karta. Należy pamiętać, że kartę stałego klienta można skonfigurować tylko dla klienta zarejestrowanego (z kontem).

Uwaga!
Aby skorzystać z modułu kart stałego klienta, możesz zamówić dodatkowy opcjonalny komponent w masce sklepu. W tym celu należy skontaktować się z Działem Graficznym IAI-Shop.com, który zaktualizuje odpowiedni komponent. Logowanie do sklepu jest wbudowane w komponent logowania, więc tę funkcjonalność otrzymujesz od razu.

Jak poprawnie dodać, aktywować lub dezaktywować kartę stałego klienta?

Aby przypisać kartę do klienta, należy zacząć od utworzenia grupy rabatowej klientów. W ten sposób utworzony zostanie odpowiedni rabat, który będzie przypisywany do rodzajów kart stałego klienta (np. złota albo srebrna). By zdefiniować kartę, kliknij w sekcji MARKETING / Karty stałego klienta na opcję definiowanie rodzajów kart stałego klienta. W tym miejscu dodany zostanie konkretny rodzaj karty, który będzie można aktywować wybranym klientom.

Po zdefiniowaniu odpowiedniej liczby rodzajów kart (np. 3 wg "zasług" klientów) należy udać się do edycji klienta w celu dodania mu karty stałego klienta. Dodając kartę, wybierz jej datę ważności oraz rodzaj (z wcześniej zdefiniowanych). Tak przypisana karta ustawia klientowi odpowiednią grupę rabatową i pozwala mu na zalogowanie się za pomocą numeru i PIN.

Można dodawać, aktywować i dezaktywować karty stałego klienta z dwóch miejsc:

1. Z poziomu edycji klienta:
Przejdź do karty edycji klienta i w sekcji Nagrody i kary odszukaj opcję Karta stałego klienta. Z tego miejsca można dodawać, aktywować i dezaktywować karty stałego klienta. Można także generować wydruki oraz wysyłać je swoim klientom.

2. Z poziomu listy klientów w Analiza klientów (CRM):
Przejdź do sekcji KLIENCI / Analiza klientów (CRM) i wybierz opcję Analizuj wszystkich klientów. Wyświetlą się dostępne kryteria filtrowania. Należy upewnić się, iż w sekcji Na liście pokazuj jest zaznaczona kolumna Karty stałego klienta. Można także określić, którzy klienci będą wzięci pod uwagę, przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w sekcji Z kartą stałego klienta. Po ustawieniu odpowiednich kryteriów kliknij przycisk Szukaj. Wyświetli się lista klientów, na której należy odszukać kolumnę Karty stałego klienta. Karty stałego klienta można dodać:

  • ręcznie - klikając na podlinkowaną cyfrę w kolumnie Karty stałego klienta,
  • grupowo - zaznaczając wybranych klientów, używając checkboxów w pierwszej kolumnie i klikając Dodaj kartę stałego klienta. Grupowo można tylko dodać kartę - nie można ich aktywować i dezaktywować. Tę czynność należy wykonać ręcznie.

Informacja: Można wygenerować wydruk takiej karty i dołączyć klientowi do zamówienia. W tym celu użyj gotowego szablonu lub dodaj własny w dziale MODERACJA / Dokumenty drukowane.