Eksport i import ustawień dostawcy z pliku w IAI Downloader

IAI Downloader od wersji 0.9.2 oferuje możliwość zapisu ustawień dostawcy do pliku oraz odczyt ustawień dostawcy z pliku. Opcja jest dostępna z poziomu okna ustawień dostawcy w zakładce Ustawienia. Na dole okna znajdują się dwa przyciski:

  • Zapisz ustawienia do pliku - pozwala zapisać ustawienia importu oferty do pliku XML.
  • Wczytaj ustawienia z pliku - pozwala na wczytanie ustawień konfiguracyjnych ze wskazanego pliku XML.

Do czego można wykorzystać import i eksport ustawień?


Opcja ta jest szczególnie pomocna, gdy jedna osoba konfiguruje import (np. Państwa support), a następnie dostarcza jeden plik, który - po wgraniu - będzie pozwalał na dalszy, samodzielny import oferty lub dowolnego pliku CSV/XML.

Dodatkowo w pliku gateway.xml, który odpowiada za konfigurację danego źródła danych, można od razu zawrzeć ustawienia w węźle <preset>. Dzięki temu programy, które generują dane do dalszego importu, mogą od razu dokonywać konfiguracji tak, aby nie trzeba było tego wykonywać ręcznie w IAI Downloader.

Funkcję tę dedykujemy zatem przede wszystkim zaawansowanym użytkownikom, developerom systemów zewnętrznych lub pracownikom wsparcia technicznego.

Przejdź do Działu dla developerów i pobierz specyfikację formatu IOF opisującą plik ustawień importu oferty: preset.xml.