IAI Downloader - funkcje i możliwości

Automatyczne pobieranie oferty z bazy hurtowni, wraz z opisami i zdjęciami. Importy i aktualizacje bazy towarów na podstawie plików XML i CSV. To tylko początek. Poznaj wszystkie funkcje programu.

Trzy scenariusze działania dopasowane do Twoich potrzeb

Funkcjonalność programu IAI Downloader została podzielona na trzy główne scenariusze:

 • Integracja z hurtowniami poprzez dodanie oferty i późniejszą synchronizację

Dodaj ofertę

 • Opcja przeznaczona dla tych, którzy chcą zaimportować towary od dostawcy na podstawie udostępnianych przez niego plików, a następnie aktualizować je w IAI-Shop.com na podstawie zmian w ofercie dostawcy.
  • Pozwala zintegrować się z dowolnym dostawcą udostępniającym swoją bazę towarów w formacie IOF, XML lub CSV. Dodaj i skonfiguruj ofertę korzystając z wbudowanych narzędzi w IAI Downloader. Następnie uruchom pierwszą synchronizację, która zaimportuje towary dostawcy, do Twojego panelu administracyjnego IAI-Shop.com. Możesz ustawić autmatyczne synchronizacje, więc synchronizacja oferty dostawcy będzie działać całkowicie bezobsługowo, a Ty będziesz miał więcej czasu na kreatywne działania ciesząc się zawsze aktualną ofertą od dostawcy w Twoim sklepie.

Dowiedz się więcej o integracjach z hurtowniami i synchronizacjach ofert.

Dowiedz się jakie dane towarów obsługuje IAI Downloader w integracjach z hurtowniami i synchronizacjach ofert.

 • Import oferty lub bazy towarów

Dodaj import

 • Opcja przeznaczona dla tych, którzy posiadają bazę towarów w plikach i chcą ją tylko zaimportować/przenieść do IAI-Shop.com.
  • Opcja pozwala na pełny, jednorazowy import towarów do panelu administracyjnego IAI-Shop.com. Cały proces składa się z podania plików XML lub CSV, a następnie zmapowania danych o towarach przez specjalny mechanizm. Ostatnią czynnością jest uruchomienie jednorazowego importu. Ta opcja nie umożliwia późniejszych aktualizacji na zaimportowanych towarach. Aktualizacje tych towarów, będą możliwe przy wykorzystaniu scenariusza Dodaj aktualizację.

Dowiedz się więcej o importach towarów.

Dowiedz się jakie dane towarów obsługuje IAI Downloader w importach towarów.

 • Aktualizacja towarów

Dodaj aktualizację

 • Opcja przeznaczona dla tych, którzy posiadają już bazę towarów w IAI-Shop.com i chcą aktualizować wybrane elementy towarów.
  • Pozwala masowo i natychmiast aktualizować dane w towarach na podstawie posiadanych plików XML lub CSV. Proces składa się z dodania plików, a nastepnie zmapowania danych przez specjalny mechanizm. Tak skonfigurowaną aktualizację można uruchamiać w dowolnym momencie. Opcja nie dodaje nowych towarów, a jedynie aktualizuje istniejące.
  • Towary mogą być aktualizowane odpowiednio po:
  • ID towaru w IAI-Shop.com
  • kodzie zewnętrznego systemu dla towaru/rozmiaru w IAI-Shop.com
  • kodzie producenta dla towaru/rozmiaru w IAI-Shop.com

Dowiedz się więcej o aktualizacjach towarów.

Dowiedz się jakie dane towarów obsługuje IAI Downloader w aktualizacjach towarów.

Pełna automatyzacja integracji z hurtowniami - minimalizacja ryzyka popełnienia błędu

IAI Downloader, poprzez scenariusz Dodaj ofertę doskonale nadaje się do integracji z hurtowniami internetowymi. Program posiada szereg funkcji, które pozwalają skonfigurować opcje synchronizacji oferty. Skonfigurowana oferta może być automatycznie synchronizowana co ustalony przez Ciebie okres czasu. Dzięki temu unikniesz pomyłek, które dotychczas kosztowały Cię tyle czasu, pieniędzy i nerwów.

Pełna obsługa informacji o towarach wraz z możliwością wyboru, które dane aktualizować

Możesz skonfigurować mechanizm aktualizacji i wybrać, które z atrybutów i opisów towaru mają być aktualizowane przez program IAI Downloader, a które - nie.

Dowiedz się jakie dane towarów obsługuje IAI Downloader.

Wsparcie formatu IOF oraz współpraca z dowolnymi plikami XML i CSV

Program posiada wbudowany mechanizm obsługi ofert w formacie IOF, ale pozwala także na integracje, importy i aktualizacje z wykorzystaniem plików XML i CSV. Pliki XML i CSV są obsługiwane przez specjalny mechanizm mapowania danych o towarach.

Dowiedz się więcej o mechanizmie mapowania danych o towarach z plików XML i CSV.

Dowiedz się więcej o obsługiwanych przez IAI Downloader formatach plików.

Wygodne naliczanie marży dla ofert od dostawców i hurtowni

Masz możliwość określenia pożądanej marży dla ceny detalicznej i hurtowej - na poziomie każdej kategorii towarów. Możesz określić ją w procentach od ceny dostawcy oraz określić marżę minimalną. Opcja jest dostępna dla scenariusza Dodaj ofertę, który jest przeznaczony dla integracji z hurtowniami.

Dowiedz się więcej o integracjach z hurtowniami i synchronizacjach ofert.

Pełna kontrola i wgląd w zmiany w towarach

Korzystaj z trybu potwierdzania importu oraz aktualizacji każdego towaru. Dzięki temu ograniczysz możliwość popełnienia błędu i zaktualizowania lub nadpisania informacji wprowadzonych w IAI-Shop.com. Dzięki trybowi debugowania masz możliwość podglądu importowanych danych i aktualizowanych informacji o towarach oraz podjęcia decyzji o zaakceptowaniu (bądź odrzuceniu) zmian.

Możliwość pobierania plików z serwerów FTP i WWW wymagających podania hasła

IAI Downloader posiada moduł logowania się do zasobów, ktore tego wymagają. Wprowadzajać URL do pliku na serwerze, możesz wprowadzić login i hasło, dzięki któremu IAI Downloader otrzyma pozwolenie na dostęp. Oznacza to bardzo dużą stabilność integracji oraz bezpieczeństwo w działaniu.