Obsługa XML w programie IAI Downloader

Dowiedz się więcej o obsłudze plików ofertowych w formacie XML

XML2IOF

IAI Downloder został wyposażony w mechanizm XML2IOF, który pozwala na generowanie ofert w formacie IOF na bazie dowolnych plików wejściowych w formacie XML. Taką ofertę możesz samodzielnie zaimportować do panelu administracyjnego IAI-Shop.com, a następnie automatycznie synchronizować.

Oferta w kilku plikach XML

Masz ofertę nie w jednym pliku, a kilku? Żaden problem. IAI Downloader pozwoli Ci wskazać kilka plików XML, a następnie wykryje w nich poszczególne węzły. Następnie poprosi Cię o przypisanie tych węzłów do odpowiednich atrybutów towarów. Np. IAI Downloader wykrywa z oferty tagi <name> i poprosi o wybranie atrybutu, na który ma wskazywać ten tag - w tym przypadku może być to nazwa towaru. Pliki oferty mogą być umieszczone na dysku twardym komputera lub na serwerze - konieczne jest wtedy podanie ścieżki do nich.

Możliwości IAI Downloader dla plików XML

Przy użyciu plików CSV, program IAI Downloader pozwoli Ci:

Prosty mechanizm mapowania (przypisywania) poszczególnych tagów XML na atrybuty towarów

Mechanizm uruchamia się automatycznie po wykryciu wskazanych plików XML. Następnie użytkownik mając do dyspozycji listę atrybutów towarów, musi przypisać te atrybuty do poszczególnych tagów w plikach XML. Schemat działania obsługi ofert w XML przez program IAI Downloader:

Dowiedz się więcej o mechanizmie mapowania plików, z którego możesz skorzystać w IAI Downloader.