Obsługa CSV w programie IAI Downloader

Dowiedz się więcej o obsłudze plików ofertowych w formacie CSV.

CSV2IOF

Mechanizm, w który został wyposażony IAI Downloder, pozwala na generowanie ofert w formacie IOF na bazie plików wejściowych w formacie CSV (mogą być wyeksportowane z arkusza kalkulacyjnego). Tak wygenerowana oferta jest już w pełni interpretowana przez IAI Downloader i może być zaimportowana do panelu administracyjnego IdoSell, a następnie automatycznie synchronizowana.

Oferta w kilku plikach CSV

Oferta może być wygenerowana na podstawie jednego, lub też kilku plików CSV. Specjalny kreator pozwala na zarządzanie plikami CSV, których kolumny zawierają informacje o towarach. Nie ma także ustalonych limitów co do liczby plików CSV. Pliki CSV mogą być umieszczone na dysku lokalnym bądź na serwerze.

Możliwości IAI Downloader dla plików CSV

Przy użyciu plików CSV, program IAI Downloader pozwoli Ci:

  • integrować się z hurtowniami udostępniającymi pliki z towarami, aby zaimportować ofertę, a następnie ją synchronizować,
  • zaimportować towary z plików, np. gdy chcesz przenosisz swój sklep na IdoSell, lub chcesz dodać kolejne towary do istniejącej bazy towarów,
  • masowo aktualizować towary na podstawie dostarczonych plików.

Prosty mechanizm mapowania (przypisywania) kolumn na atrybuty towaru

Mechanizm działa na bardzo prostej zasadzie: użytkownik musi wskazać, w której kolumnie danego pliku CSV jest umieszczony dany atrybut towaru w ofercie, np. kategoria towaru, jako wymagany atrybut musi być zmapowana na kolumnę, w której znajdują się nazwy kategorii. Schemat działania obsługi ofert w CSV przez program IAI Downloader:

Dowiedz się więcej o mechanizmie mapowania plików, z którego możesz skorzystać w IAI Downloader.