Subskrypcje i ceny IAI Downloader

CENNIK KORZYSTANIA Z PROGRAMU IAI DOWNLOADER

Zobacz szczegółowy cennik

Licencja obejmuje wsparcie techniczne i darmowe aktualizacje w okresie trwania subskrypcji.

Zasady naliczania opłat za korzystanie z aplikacji IAI DOWNLOADER

Uruchomienie programu oznacza aktywację jednostanowiskowej subskrypcji na 30 darmowych dni (na pierwszą instancję). Jeżeli nie zrezygnujesz z subskrypcji w ciągu 30 dni to startuje automatyczne naliczanie opłat. Niezatrzymana subskrypcja będzie generowała opłaty aż do jej zatrzymania. Wymagana jest odrębna subskrypcja na każdy działający IAI DOWNLOADER.

Po połączeniu aplikacji do subskrypcji bez prawa do okresu testowego, opłata za subskrypcję jest naliczana automatycznie, proporcjonalnie do końca miesiąca. W każdym następnym miesiącu opłata jest pobierana z góry za okres 30 dni.

Możesz zrezygnować z naliczania opłat w każdej chwili

Możesz dodać kolejną subskrypcję lub zrezygnować z aktywnej w każdej chwili. Opłata za subskrypcję zostanie naliczona proporcjonalnie do końca miesiąca, w którym nastąpiło wyłączenie. Od następnego miesiąca opłata nie będzie już pobierana do momentu ponownego dodania subskrypcji i uruchomienia programu.

Zarządzanie subskrypcjami znajduje się w panelu administracyjnym, w sekcji APLIKACJE POMOCNICZE / IAI DOWNLOADER

Dowiedz się więcej na temat cen subskrypcji aplikacji IAI DOWNLOADER w szczegółowym cenniku IAI-Shop.com.

Przetestuj bezpłatnie IAI DOWNLOADER przez 30 dni

Jeśli chcesz przetestować aplikację IAI DOWNLOADER po prostu pobierz ją w panelu administracyjnym z sekcji APLIKACJE POMOCNICZE / IAI DOWNLOADER i połącz się ze swoim panelem sklepu.

Pierwsze 30 dni od pierwszego uruchomienia IAI DOWNLOADER to bezpłatna wersja testowa o pełnej funkcjonalności, pozwalająca na nieograniczone pobieranie i aktualizację bazy danych towarów. W tym czasie możesz w pełni przetestować działanie naszej aplikacji. Sprawdzisz, czy program jest kompatybilny z posiadanym przez Ciebie sprzętem i w razie, gdyby nie był, pozwoli na wcześniejsze zgłoszenie tego faktu tak, abyśmy mogli dostosować program do Twoich potrzeb.

Jeśli masz już aktywny klucz licencyjny na poprzednich zasadach licencjonowania rocznego, po jego wygaśnięciu nie zostaniesz objęty bezpłatnym okresem testowym. Jeśli korzystałeś z aplikacji na zasadach licencjonowania rocznego, lecz nie masz już aktywnego klucza, zyskujesz prawo do 30-dniowego okresu bez opłat.

Wersja testowa jest bezpłatna przez 30 pierwszych dni od czasu pierwszego połączenia aplikacji z panelem administracyjnym. Subskrypcja obejmuje wsparcie techniczne oraz darmowe aktualizacje w okresie trwania subskrypcji.

Opłata za korzystanie z IAI DOWNLOADER za kolejny miesiąc zostanie pobrana z góry dopiero po upływie 30 dni. Okres testowy możesz zakończyć w dowolnym momencie przez usunięcie subskrypcji w panelu administracyjnym, w sekcji APLIKACJE POMOCNICZE / IAI DOWNLOADER.