Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Obsługujemy codziennie setki tysięcy transakcji, generowanych przez tysiące sklepów internetowych IdoSell. To, co tworzymy i opisujemy w tym dziale, to cenna wiedza, wynikająca z twardych danych, analiz i naszej obseracji polskiego i światowego e-handlu.

Blog produktowy - sklepy internetowe IdoSell (grudzień 2020)


Aktualizacja domyślnej treści regulaminu sklepu (m.in. z uwagi na zmiany w prawie od 1.01.2021), którą możesz w każdej chwili wykorzystać za darmo
2020-12-30

W dniach 30 - 31 grudnia 2020 zaktualizujemy wszystkim klientom domyślną treść regulaminu dla sklepu o nowe zapisy związane ze zmianą prawa, które wchodzi w życie od 1 stycznia 2021. W treści regulaminu pojawią się zapisy dotyczące m.in. możliwości zwrotu towaru w ustawowym terminie 14 dni dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zakup towaru nie miał charakteru zawodowego.

więcej
Rozszerzyliśmy możliwość wybrania struktury przyjaznych adresów (URL) w Twoim sklepie internetowym o nową funkcjonalność, umożliwiającą tworzenia własnych struktur adresów URLi
2020-12-30

Dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z obowiązującymi standardami, oparte o katalog dla języka strony i z zastosowaniem tzw. katalogu dla typu strony, uzupełniliśmy o możliwość zdefiniowania własnej struktury adresów url. Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z dotychczasowych predefiniowanych struktur i, na jej podstawie, ustawienia indywidualnej struktury adresów url dla wybranych typów stron.

więcej
Uprościliśmy zarządzanie dostępnością towarów umożliwiając korzystanie ze stanów minimalnych; Wyliczając popularność towaru bierzemy pod uwagę jego dostępność
2020-12-30

Od dziś dostępny jest nowy, uproszczony sposób zarządzania dostępnością towarów w sklepie. Mechanizm pozwala dowolnie ustalać minimalny próg dostępności produktu w zależności od kategorii towaru czy ustawień indywidualnych. Twoje dotychczasowe dane z profili dostępności zostały automatycznie przeniesione na nową opcję. Dodatkowo od dziś sukcesywnie zbieramy informację o dostępności towarów w danym dniu dzięki czemu możesz z nich korzystać przy wyliczaniu popularność sprzedawanych swoich produktów.

więcej
Upraszczamy profile płatności i zaplanowaliśmy konwersję porządkującą ustawienia
2020-12-30

Upraszczamy konfigurację profili płatności - dzięki nowym formularzom będziesz mógł łatwiej zarządzać płatnościami, wybierając jedynie system, z którym masz podpisaną umowę a wszystkie obsługiwane formy płatności będą dodawane automatycznie do formularza płatności po stronie sklepu. Aktualizujemy także formy płatności w najczęściej wykorzystywanych, zintegrowanych z IdoSell systemach pośredniczących w płatnościach.

więcej
Wycofanie integracji z Webeparters i Omniconvert
2020-12-17

Z końcem roku usuniemy wbudowany integrator Webepartners. Związane jest to z zakończneniem współpracy z operatorem usługi. Równocześnie usuniemy również elementy integracji z serwisem Omniconvert (dawniej Marketizator), z którym współpracę zakończyliśmy wcześniej.

więcej
Wkrótce: Udostępnimy możliwość określania stanów minimalnych towaru zastępując profile dostępności. Wymagana Twoja uwaga
2020-12-16

W najbliższym czasie umożliwimy proste i intuicyjne określanie stanów minimalnych dla produktów w panelu. Nowy mechanizm, widoczny w kategoriach oraz na karcie towaru uprości i zastąpi wykorzystywane wcześniej w tym celu profile dostępności. Twoje dotychczasowe dane zostaną automatycznie przeniesione na nową opcję. Już teraz możesz sprawdzić przeniesione przez system dane na nowy mechanizm.

więcej