Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wkrótce: Udostępnimy możliwość określania stanów minimalnych towaru zastępując profile dostępności. Wymagana Twoja uwaga

W najbliższym czasie umożliwimy proste i intuicyjne określanie stanów minimalnych dla produktów w panelu. Nowy mechanizm, widoczny w kategoriach oraz na karcie towaru, uprości i zastąpi wykorzystywane wcześniej w tym celu profile dostępności. Twoje dotychczasowe dane zostaną automatycznie przeniesione do nowej opcji. Już teraz możesz sprawdzić przeniesione przez system dane na nowy mechanizm.

Stan minimalny produktów pozwoli na proste określenie progu, poniżej którego można uznać, że towar jest w małej ilości. Pozwoli to w jasny sposób określić, wyszukać i zarządzać produktami będącymi na ukończeniu.

Określaj stan minimalny w kategoriach towarów i karcie produktu

Domyślny stan minimalny dla sklepu zostaje okrślony na podstawie głównego profilu dostępności i ustawiony w kategorii towarów panelu. To właśnie z tego miejsca będziesz mógł zarządzać określaniem stanów minimalnych dla grup towarów.

ustawienia stanow minimalnych w kategoriach - ustawienia stanow minimalnych w kategoriach

Wstępnie wszystkie kategorie i podkategorie pobierają stan właśnie z ustawionej wartości domyślnej. Umożliwiamy również ustawienie osobnych wartości stanu minimalnego w samych kategoriach i podkategoriach. Dzięki temu szybko dopasujesz odpowiednie progi do danych grup towarów.

Nowy mechanizm pozwala także określić minimalny próg dla konkretnego towaru. To pozwala wybrać czy wartość ma być pobierana z kategorii towarów czy jednak ustawiana ręcznie.

Stany minimalne na karcie towaru - Stany minimalne na karcie towaru

Możesz sprawdzić przenoszone dane przed wycofaniem profili dostępności

Jeżeli dotychczas stosowałeś profile dostępności automatycznie przeniesiemy Twoje ustawienia na nowy mechanizm. System sam pobierze wartości ze standardowego profilu i ustawi je jako domyślny stan minimalny. W przypadku, gdy korzystałeś z wielu profili dostępności, informacje zostaną przeniesione bezpośrednio na kartę towaru jako indywidualny próg.

Możesz już teraz zweryfikować przeniesione przez system ustawienia i wprowadzić ewentualne korekty. Po wycofaniu profili dostępności nowe progi dla małej i dużej ilości będą opierały się już o nowy mechanizm.

Zmiany, które pojawią się w najbliższym czasie

Wraz z wycofaniem profili dostępności zmianie ulegnie również miejsce ustawiania ikon i opisów dostępności. Zostaną one przeniesione do menu Moderacja / Zarządzania zachowaniem sklepu / Karta towaru. Dotychczasowe możliwości wyszukiwania czy filtrowania po progach dostępności zostaną zastapione prostszym mechanizmem małej i dużej ilości bazującej na stanach minimalnych.

Powiązane treści