Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Shop od 1 lutego 2021r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie u Cenniku IdoSell Shop.

Główne zmiany dotyczą uregulowania usług świadczonych w ramach prac kontraktowych.

Pełny tekst nowych dokumentów: