Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Uprościliśmy zarządzanie dostępnością towarów umożliwiając korzystanie ze stanów minimalnych; Wyliczając popularność towaru bierzemy pod uwagę jego dostępność

Od dziś dostępny jest nowy, uproszczony sposób zarządzania dostępnością towarów w sklepie. Mechanizm pozwala dowolnie ustalać minimalny próg dostępności produktu w zależności od kategorii towaru czy ustawień indywidualnych. Twoje dotychczasowe dane z profili dostępności zostały automatycznie przeniesione do nowej opcji. Dodatkowo od dziś sukcesywnie zbieramy informację o dostępności towarów w danym dniu dzięki czemu możesz z nich korzystać przy wyliczaniu popularności sprzedawanych produktów.

Określaj stan minimalny w kategoriach towarów i na karcie produktu

Zgodnie z zapowiadanymi wcześniej zmianami udostępniamy nową opcję upraszczającą kontrolę dostępności. Określanie progu minimalnego towarów zastępuje dotychczasowe profile dostępności.

Domyślny stan minimalny dla sklepu możesz teraz ustawić w kategorii towarów w panelu. To właśnie z tego miejsca będziesz mógł zarządzać określaniem stanów minimalnych także dla grup towarów.

ustawienia stanow minimalnych w kategoriach - ustawienia stanow minimalnych w kategoriach

Możesz pozostawić dotychczas domyślnie stosowany stanu minimalny w kategorii lub indywidualnie ustawić jego wartość dla danej grupy. Dzięki temu szybko przypiszesz odpowiednie wartości dostosowując je do swojego asortymentu.

Nowy mechanizm pozwala także określić minimalny próg dla konkretnego produktu, gdzie na karcie towaru wybierzesz czy wartość ma być pobierana z kategorii czy jednak ustawiana indywidualnie (ręcznie).

Stany minimalne na karcie towaru - Stany minimalne na karcie towaru

Kompatybilność wsteczna

Automatycznie przenieśliśmy Twoje ustawienia na nowy mechanizm. Jeżeli korzystałeś z wielu profili, informacje te zostaną przeniesione bezpośrednio na kartę towaru jako indywidualny próg.

Ustawiaj ikony i opisy dostępności z poziomu "Zarządzania zachowaniem sklepu"

Dotychczasowe ustawianie ikon i opisów dostępności przenieśliśmy do menu MODERACJA / Zarządzanie zachowaniem sklepu / Karta towaru. Również w tym miejscu możesz w każdym momencie dostosować nazwę i grafikę dla dwóch nowych progów: małej i dużej ilości.

Ustalony próg minimalny jest teraz widoczny nie tylko na stronie ale jest również stosowany przy wyszukiwaniu czy filtrowaniu danych w raportach. Od teraz teraz możesz łatwo wyszukać produkty, których dostępność jest:

  • mała (poniżej stanu minimalnego)
  • duża (powyżej stanu minimalnego)

Wykorzystuj informacje o dostępności towaru w raportach

Wraz z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi stanów minimalnych rozpoczęliśmy również sukcesywne zbieranie informacji o dostępności produktu każdego dnia. Dzięki temu wyliczanie m.in. średniej sprzedaży towarów dla kolejnych dni brać będzie już pod uwagę czy towar był danego dnia dostępny.

Powiązane treści