Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja domyślnej treści regulaminu sklepu (m.in. z uwagi na zmiany w prawie od 1.01.2021), którą możesz w każdej chwili wykorzystać za darmo

W dniach 30 - 31 grudnia 2020 zaktualizujemy wszystkim klientom domyślną treść regulaminu dla sklepu o nowe zapisy związane ze zmianą prawa, które wchodzi w życie od 1 stycznia 2021. W treści regulaminu pojawią się zapisy dotyczące m.in. możliwości zwrotu towaru w ustawowym terminie 14 dni dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zakup towaru nie miał charakteru zawodowego.

Zakres zmian, które zostaną wprowadzone do domyślnej treści regulaminu dla sklepu:

  • Dodano w "1. Definicje" nowy punkt "Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym".
  • Dodano w "6. Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu" nowe punkty dotyczące możliwości odstąpienia od umowy przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
  • Dodano punkt 3.5.6: "Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 45 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy."
  • Załącznik nr 1 "INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY" został dodany do treści regulaminu jako punkt "12. Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy"
  • Link do pliku ze wzorem odstąpienia od umowy został podlinkowany w treści pouczenia (Załącznik nr 1).

Dowiedz się więcej o domyślnej treści regulaminu dla sklepu, która jest przez nas automatycznie aktualizowana