Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Obsługujemy codziennie setki tysięcy transakcji, generowanych przez tysiące sklepów internetowych IdoSell. To, co tworzymy i opisujemy w tym dziale, to cenna wiedza, wynikająca z twardych danych, analiz i naszej obseracji polskiego i światowego e-handlu.

Blog produktowy - sklepy internetowe IdoSell (styczeń 2021)


Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell od 1 marca 2021 r.
2021-01-31

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell. Od 1 marca, wycofujemy dotychczas utrzymywane plany abonamentowe CLOUD, DEDICATED CLOUD 2 i DEDICATED CLOUD 4.

więcej
Przekonaj się o możliwościach jakie oferuje nowa webowa weryfikacja zamówień w sklepach IdoSell
2021-01-27

Znacząco rozbudowaliśmy moduł weryfikacji zamówień, dodając do niego nowe funkcje, m.in. takie jak możliwość zmiany kuriera i wygenerowania jego etykiety, zmiany kolejności i ukrywania kolumn, wyróżniania na liście ilości większej niż 1, ukrywania przycisków do ręcznej weryfikacji (tryb skanera), czy możliwość włączenia sygnalizacji dźwiękowej oraz automatycznej weryfikacji dokumentów.

więcej
Darmowe zwroty środków z płatności BLIK już dostępne w IdoPay
2021-01-25

Udostępniliśmy darmowe zwroty środków z płatności BLIK w IdoPay wykonywane bezpośrednio z panelu administracyjnego. Funkcjonalność ta była wyczekiwana przez wielu klientów - zarówno korzystających już z IdoPay jak i rozważających przejście na ten wbudowany w IdoSell system płatności.

więcej
Generowanie faktur zbiorczych dla sprzedaży m.in. dla dropshipping w module B2B
2021-01-20

W ramach prac nad modułem B2B dodana została funkcjonalność automatycznego generowania faktur zbiorczych. Dla klientów pracujących w dropshippingu udostępniona została możliwość automatycznego wystawiania faktury zbiorczej na koniec każdego miesiąca. Po aktywacji na karcie klienta, zamówienia na kredyt kupiecki bez wystawionej faktury zostaną wraz z końcem miesiąca zebrane w jednym dokumencie, który zostanie wysłany do kontrahenta za pomocą systemu EDI i umieszczony w raporcie dokumentów zbiorczych.

więcej
Problem z cache na liście towarów
2021-01-14

Otrzymaliśmy zgłoszenia, że na liście towarów nie ma belki z kontrolkami i przyciskiem Edycji Grupowej Towarów. Jest to konsekwencja trzymania przez przeglądarkę przestarzałego stylu dla strony, aby temu zaradzić należy odświeżyć cache przeglądarki. Wybierając na klawiaturze jeden z poniższych skrótów: Dla windows/linux CTRL + F5 dla macOS CMD + SHIFT + R

więcej
Wspieramy obsługę zamówień wielopaczkowych z Allegro. Dodatkowo transakcje wpływają od razu połączone
2021-01-13

Już od dziś możesz sprawnie obsługiwać zamówienia z Allegro, które obejmują kilka przesyłek. Dla kurierów wspierających wielopaczkowość system sam utworzy odpowiednią ilość paczek w zamówieniu. Dla pozostałych odpowiednio podzielimy zamówienie. Dodatkowo eliminujemy potrzebę łączenia transakcji z jednego koszyka, gdyż od teraz wpłyną one do panelu już opłacone i połączone w jedno zamówienie.

więcej