Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wprowadzamy możliwość ustawiania wielu lokalizacji towaru w magazynie i szereg usprawnień do zarządzania lokalizacjami

Możesz już podczas przyjmowania towarów na magazyn przyporządkowywać je do różnych jego lokalizacji wraz z określeniem czy mają być to lokalizacje główne czy dodatkowe. Aby nie tworzyć natłoku pracy masz możliwość robić to pojedynczo dla każdego towaru, lub grupowo dla wszystkich.

Dokumenty magazynowe:

  • dostawy od dostawcy (PZ),
  • przyjęcia wewnętrznego (PW),
  • przyjęcia do magazynu (PX),
  • przesunięć między magazynami (MM).

zyskały możliwość ustawiania lokalizacji towaru w magazynie w każdej pozycji dokumentu z osobna.

Możesz także decydować, jak mają być traktowane lokalizacje magazynowe wskazane na wybranym dokumencie magazynowym - czy mają być to lokalizacje główne, czy może kolejne lokalizacje dodatkowe - działanie to skonfigurujesz w ustawieniach, do których link znajdziesz w prawym górnym rogu edytowanego dokumentu (ustawienie to dotyczy wszystkich dokumentów danego typu).

Czym są lokalizacje dodatkowe i jak z nich możesz skorzystać, dowiesz się na stronie konfiguracji lokalizacji magazynowych towarów.

Ustawianie lokalizacji towaru w magazynie dla każdej pozycji dokumentu magazynowego z osobna


Ustawienia dla lokalizacji magazynowych w dokumentach magazynowych PZ, PW, PX, MM

Powiązane treści