IdoSell Printer - FAQ

Pytania i odpowiedzi dotyczące najczęściej poruszanych zagadnień aplikacji IdoSell Printer.

Drukarka nie wydaje dźwięku testowego połączenia i nie drukuje paragonu fiskalnego

Zanim zgłosisz problem do naszego Działu Wsparcia - sprawdź czy Twoje urządzenie poprawnie komunikuje się z komputerem i drukuje paragon fiskalny z poziomu programu serwisowego. Powinien być on dostarczony przez producenta urządzenia wraz z oprogramowaniem i sterownikami dla drukarki. Jeśli tak nie jest - odwiedź stronę internetową producenta.

 • Dla Novitus połączenie z drukarką i wydruk paragonów sprawdzisz za pomocą programu Wiking

Program serwisowy dla Novitus

 • Dla Posnet połączenie z drukarką i wydruk paragonów sprawdzisz za pomocą programu ZPS

Program serwisowy dla Posnet

 • Dla Innova połączenie z drukarką i wydruk paragonów sprawdzisz za pomocą programu Program serwisowy drukarek

Program serwisowy dla Innova

Jeżeli Twój komputer nie komunikuje się z drukarką fiskalną z poziomu programu serwisowego i nie jesteś w stanie z jego poziomu wydrukować paragonu, to tym bardziej paragonu fiskalnego nie wydrukuje IdoSell Printer. W takim przypadku zgłoś problem najpierw do serwisu producenta drukarki fiskalnej.

Posiadam drukarkę Novitus. Drukarka wydaje dźwięk dla testowego połączenia, ale nie drukuje paragonu fiskalnego

W przypadku, gdy test połączenia z drukarką z poziomu aplikacji IdoSell Printer jest poprawny (tj. drukarka wydaje dźwięk po kliknięciu w przycisk "Testuj połączenie"), ale podczas próby wydruku paragonu testowego paragon się nie drukuje, a IdoSell Printer zwraca informację o poprawności operacji - sprawdź przede wszystkim:

 • Ustawienia protokołu komunikacyjnego

Sprawdź czy ustawiony jest protokół komunikacyjny Novitus, a w IdoSell Printer został wybrany poprawny model drukarki.

W ustawieniach drukarki powinien być wybrany protokół Novitus


 • Ustawienia połączenia

Sprawdź czy poprawnie zostało skonfigurowane połączenie. W większości przypadków drukarka może być połączona z komputerem zarówno przez złącze COM, jak i USB.

Sprawdź jak podłączona jest Twoja drukarka - po przez złącze COM czy USB?

Posiadam drukarkę Posnet TEMO i pojawia mi się błąd przy drukowaniu paragonu. Co mam zrobić?

Przede wszystkim należy upewnić się, że IdoSell Printer jest poprawnie skonfigurowany, i wydrukować paragon testowy z poziomu programu, panelu sklepu IdoSell Shop lub IAI POS (zależnie od potrzeb). Jeżeli paragon testowy się nie wydrukował, to znaczy, że istnieje problem z drukarką. Poniżej znajdują się porady, jak postąpić w takim przypadku:

a) Najczęściej spotykanym problem z drukarką to protokół komunikacji. W menu drukarki, w konfiguracji => interfejs PC jest do wyboru protokół: posnet lub thermal. Domyślnie jest zaznaczony posnet i z tym protokołem drukarka nie zadziała z programem IdoSell Printer. Należy wybrać thermal. Po wybraniu thermal wyłącz i włącz drukarkę, a następnie spróbuj wydrukować paragon testowy. Jeżeli paragon testowy się wydrukuje, możesz drukować paragony z panelu sklepu IdoSell Shop i IAI POS.

b) Kolejnym parametrem jest sterowanie przepływem w menu drukarki. Są dostępne 3 opcje: XON-XOFF, sprzętowe, brak. Nie ma ustalonej reguły, która opcja jest właściwa. Jeśli drukarka nie działa z IdoSell Printer, zaleca się wypróbowanie wszystkich trzech możliwości.

c) Kody autoryzacji. Jeśli w menu drukarki w konfiguracji kodów autoryzacyjnych w polu Wpisz kod istnieje informacja: poprawny kod autoryzacji nie jest wpisany, drukarka nie zadziała z IdoSell Printer. Również pamięć podręczna kopii elektronicznej może być przepełniona. Jeżeli nie pomoże wykonanie raportu dobowego to znaczy, że nośnik kopii elektronicznej nie został zainicjowany. Należy wejść w menu drukarki i odszukać opcję kopia elektroniczna i wybrać Inicjalizacja. Powinien pojawić się komunikat o poprawnie zainicjowanym nośniku.

d) Inne zalecenia ustawienia interfejsu PC (konfiguruje się je w menu drukarki):

 • Szybkość transmisji: 9600
 • Ilość bitów informacji: 8
 • Parzystość: brak
 • Ilość bitów STOP: 1

Dlaczego nie mogę wydrukować paragonu? Mam zainstalowany IdoSell Printer na innym komputerze

Jeżeli program IdoSell Printer jest zainstalowany na innym komputerze i podczas próby przetestowania połączenia wyskakuje błąd, najczęstszym powodem jest brak odpowiedniego przygotowania komputera, na którym został zainstalowany program IdoSell Printer.

Program IdoSell Printer działa jako serwer umożliwiając drukowanie paragonów wewnątrz sieci. Dotyczy to zarówno drukowania paragonów z panelu sklepu IdoSell Shop jaki i programu IdoSell POS. Program wymaga jednak otwarcia portów (domyślnie 8085 oraz 9090). Żeby sprawdzić czy porty są otwarte na komputerze, na którym jest zainstalowany IdoSell Printer proszę zainstalować program do skanowania portów np. SharkNetworkTools. Przykład prawidłowego ustawienia jest widoczny poniżej:

Porty są odblokowane

Porty są zablokowane - komunikacja nie zostanie nawiązana

Jeżeli porty są zablokowane oznacza, że na komputerze uruchomiona jest zapora sieciowa, która blokuje połączenie. W takim przypadku należy dodać w ustawieniach zapory wyjątek dla Programu IdoSell Printer.

Chcę drukować paragony fiskalne z panelu sklepu IdoSell Shop. Od czego mam zacząć?

Aby rozpocząć drukowanie paragonów fiskalnych z panelu sklepu IdoSell Shop, należy zainstalować program IdoSell Printer. Aby zamówić subskrypcję, przejdź do APLIKACJE POMOCNICZE / IdoSell Printer. Po zainstalowaniu programu, podłącz i skonfiguj swoją drukarkę fiskalną. Po zapisaniu jej konfiguracja zostanie automatycznie przeniesiona do panelu sklepu IdoSell Shop, gdzie dalej będziesz mógł w ADMINISTRACJA / Zarządzanie użytkownikami panelu, w sekcji Domyślne drukarki przypisać ją do wybranego użytkownika panelu sklepu IdoSell Shop.

Uwaga: Jeżeli posiadasz drukarkę na USB, należy zainstalować sterowniki do drukarki przed konfiguracją drukarki w IdoSell Printer.

Kolejnym krokiem jest proste dodanie w panelu sklepu IdoSell Shop drukarki fiskalnej skonfigurowanej w IdoSell Printer. Paragony fiskalne można drukować dla wszystkich zamówień w panelu sklepu IdoSell Shop. Dostępne jest także anulowanie paragonu oraz grupowe drukowanie paragonów z listy zamówień. Wszelkie czynności dotyczące paragonów są rejestrowane w historii zamówienia, dzięki czemu użytkownik ma wgląd do informacji, kiedy, przez kogo i jaki paragon zostały wydrukowany lub anulowany.

Czy mam wgląd w historię wydruków paragonów dla zamówienia?

Tak. Historia wydruków paragonów dostępna jest w historii każdego zamówienia. Aby zobaczyć historię zamówienia, przejdź do edycji zamówienia i kliknij w Historia zamówienia.

Czy można anulować paragon fiskalny?

Tak. Aby anulować paragon fiskalny, przejdź do edycji zamówienia, dla którego paragon został wydrukowany. Przejdź na dół strony edycji zamówienia i odszukaj sekcję Dokumenty sprzedaży. Aby anulować paragon, otwórz zakładkę Paragon fiskalny, a następnie kliknij przycisk Anuluj paragon fiskalny. System zapyta Cię o potwierdzenie anulowania paragonu. Kliknij Tak, jeżeli chcesz anulować paragon.

Czy można grupowo drukować paragony fiskalne?

Tak. Grupowe drukowanie paragonów dostępne jest na liście zamówień. Będąc na liście zamówień, zaznacz zamówienia, dla których chcesz wydrukować paragon fiskalny i kliknij Drukuj. Wyświetli się okno, w którym wybierz Paragony fiskalne i kliknij Dalej >. Nastąpi sprawdzenie licencji programu IdoSell Printer, drukarki fiskalnej, a następnie wyświetli się lista dzięki której będziesz miał wgląd w postęp drukowania. Kliknij Wydrukuj, aby rozpocząć drukowanie.

Uwaga: Grupowe drukowanie paragonów fiskalnych jest niedostępne dla sposobu drukowania opartym na ActiveX, który już nie jest wspierany, o czym informowaliśmy we wpisie na blogu.

Czy można przypisać domyślną drukarkę fiskalną do użytkownika panelu sklepu IdoSell Shop?

Tak. W pierwszej kolejności upewnij się czy jest dodana chociaż jedna drukarka fiskalna w panelu sklepu IdoSell Shop. Jeżeli tak, przejdź do ADMINISTRACJA / Zarządzanie użytkownikami panelu i przejdź do edycji danego użytkownika. Drukarkę fiskalną można przypisać tylko użytkownikom, którzy mają uprawnienia dostępu do modułu Zamówienia. Kliknij Tak przy opcji Zamówienia. Wyświetli się nowa opcja z listą drukarek fiskalnych dodanych do panelu sklepu IdoSell Shop.

Jeżeli przypiszesz drukarkę do użytkownika panelu sklepu IdoSell Shop, nie będzie musiał on wybierać drukarki z listy dodanych drukarek przy drukowaniu paragonów.

Jak wydrukować paragon fiskalny?

Aby wydrukować paragonu fiskalny z panelu sklepu IdoSell Shop, niezbędne jest poprawne skonfigurowanie drukarki fiskalnej w programie IdoSell Printer oraz dodanie jej do panelu sklepu IdoSell Shop w ADMINISTRACJA / Konfiguracja wydruków / Ustawienia drukarki fiskalnej.

Paragon fiskalny możesz wydrukować, będąc w karcie edycji zamówienia. Przejdź na dół strony edycji zamówienia i odszukaj sekcję Dokumenty sprzedaży. Aby wydrukować paragon, otwórz zakładkę Paragon fiskalny, a następnie kliknij przycisk Wydrukuj paragon fiskalny. System zapyta Cię o potwierdzenie drukowania paragonu na kwotę zamówienia. Kliknij Tak jeżeli chcesz wydrukować paragon.

Informacja: Dostępne jest także grupowe drukowanie paragonów fiskalnych na liście zamówień.

Uwaga: Jeżeli aktywne jest szyfrowanie w przeglądarce internetowej (informacja w adresie URL - literka "s" w "https" oznacza szyfrowaną sesję), system wyświetli komunikat o konieczności przejścia w sesję nieszyfrowaną. Po zatwierdzeniu nastąpi przeładowanie strony, gdzie w URL nie ma już literki "s" przy "http". Po przeładowaniu strony należy jeszcze raz wykonać żądaną operację wydruku paragonu lub testowania połączenia z drukarką. Przejście na sesję nieszyfrowaną jest konieczne i włączy się przy każdym drukowaniu paragonów i dodawaniu drukarki, jeżeli w adresie jest informacja o sesji szyfrowanej "https".

Jak dodać drukarkę fiskalną w panelu sklepu IdoSell Shop?

Drukarkę fiskalną można dodać na dwa sposoby - automatycznie lub ręcznie.

Aby automatycznie dodać drukarkę w panelu sklepu IdoSell Shop, otwórz program IdoSell Printer i w oknie głównym kliknij Dodaj w Panelu (jeżeli masz już poprawie skonfigurowaną drukarkę w IdoSell Printer). Program automatycznie otworzy nową zakładkę w Twojej przeglądarce internetowej i przystąpi do dodawania drukarki. Zostanie wyświetlone okno z uzupełnionymi parametrami w oknie dodawania drukarki fiskalnej. Kliknij Testuj połączenie. Gdy drukarka zwróci pozytywny komunikat, możesz dodać drukarkę do panelu, klikając Dodaj drukarkę fiskalną.

Aby ręcznie dodać drukarkę do panelu sklepu IdoSell Shop, przejdź do ADMINISTRACJA / Konfiguracja wydruków / Ustawienia drukarki fiskalnej. Kliknij Dodaj drukarkę fiskalną. Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić pola:

 • Nazwa - podaj dowolną, łatwo rozpoznawalną dla wszystkich użytkowników panelu sklepu IdoSell Shop nazwę dla drukarki.
 • Adres nasłuchu HTTP - należy wprowadzić adres widoczny w oknie głównym aplikacji IdoSell Printer.
 • Klucz uwierzytelniający - aby wprowadzić klucz, otwórz aplikację IdoSell Printer. Przejdź do menu Aplikacja i kliknij w Opcje zaawansowane. Odszukaj Klucz uwierzytelniający, skopiuj go i wklej w panelu administracyjnym.

Gdy wszystkie parametry zostały już wprowadzone, kliknij Testuj połączenie. Gdy drukarka zwróci pozytywny komunikat, możesz dodać drukarkę do panelu sklepu IdoSell Shop.

Dla jakich statusów zamówienia można drukować paragony? Czy istnieje możliwość zablokowania drukowania paragonów dla określonych statusów?

Drukowanie paragonów może być dostępne dla statusów:

 • nieobsłużone,
 • oczekuje na wpłatę,
 • oczekuje na dostawę,
 • realizowane,
 • pakowane,
 • gotowe do wysłania/odbioru.

Jeżeli w danym zamówieniu, w zakładce Paragon fiskalny nie ma przycisku Wydrukuj paragon fiskalny, prawdopodobnie drukowanie paragonu fiskalnego jest zablokowane dla statusu zamówienia, które właśnie edytujesz.

Istnieje możliwość określenia, dla których statusów zamówienia zablokować/odblokować drukowanie paragonów. Aby zablokować lub odblokować drukowanie paragonów dla określonych statusów, przejdź do modułu ADMINISTRACJA / Automatyzacja procesów / Blokady obsługi zamówień i w dziale Blokady wybierania statusów odszukaj sekcję Blokady drukowania dokumentów sprzedaży.

W tej sekcji możesz zablokować możliwość wydrukowania paragonu dla następujących statusów zamówień:

 • nieobsłużone,
 • oczekuje na wpłatę,
 • oczekuje na dostawę,
 • realizowane,
 • pakowane,
 • gotowe do wysłania/odbioru.

Odznaczając którykolwiek status z listy, odblokowujesz możliwość wydrukowania paragonu dla tego statusu.

Drukowanie paragonów dla zamówienia ze statusem wysłane lub odebrane jest zawsze włączone i nie ma możliwości określenia blokady na te statusy.

Uwaga: Ustawienia te mają charakter globalny, czyli dotyczą drukowania paragonów na stronie edycji we wszystkich zamówieniach w panelu sklepu IdoSell Shop.

Informacja: Ustawienia te nie obowiązują dla drukowania paragonów fiskalnych z listy zamówień.

Poniżej przedstawiamy listę statusów, dla których odgórnie nie ma możliwości wydrukowania paragonu fiskalnego:

 • klient anulował,
 • fałszywe,
 • stracone,
 • zwrot,
 • wstrzymane.

Czy, aby drukować z panelu sklepu IdoSell Shop paragony fiskalne, wystarczy kasa fiskalna? Co lepiej kupić - drukarkę fiskalną czy kasę fiskalną?

Kasa fiskalna z założenia nie jest urządzeniem peryferyjnym komputera, a więc nie można przesyłać danych na temat paragonów z programu komputerowego do kasy fiskalnej. Jeżeli masz kasę fiskalną, niestety, nie możesz skorzystać z funkcji drukowania paragonów fiskalnych z panelu sklepu IdoSell Shop. Taka funkcja jest możliwa wyłącznie po kupieniu jednej z rekomendowanych przez nas drukarek fiskalnych. Przejdź do strony poświęconej aplikacji IdoSell Printer, aby zobaczyć listę wspieranych przez nas drukarek.

Jeśli kupujesz swoje pierwsze urządzenie fiskalne, to warto zastanowić się czy nie kupić od razu drukarki fiskalnej. Drukarka fiskalna jest dużo droższa, ale nie będziesz musiał spędzać czasu na wprowadzaniu paragonów fiskalnych do urządzenia. Jeżeli zamierzasz otworzyć sklep internetowy, realizujący dużą liczbę zamówień, warto zainwestować więcej i kupić urządzenie, które sprawdzi się w przyszłości.

Wybrałem model drukarki fiskalnej dla siebie. Co powinienem zrobić zanim ją kupię?


Prosimy zakup drukarki fiskalnej nie tylko poprzedzić sprawdzeniem listy obsługiwanych przez IdoSell Printer drukarek fiskalnych ale również poprzedzić sprawdzeniem jej współdziałania z panelu sklepu IdoSell Shop. Jeżeli chcą Państwo zakupić drukarkę spoza tej listy, prosimy o wcześniejszy kontakt z działem wsparcia, celem potwierdzenia zgodności ze stosowanymi protokołami komunikacji.

Jaka jest maksymalna ilość pozycji na jednym paragonie fiskalnym?


Sama aplikacja IdoSell Printer nie limituje ilości pozycji na jednym paragonie fiskalnym. Jednak większość drukarek fiskalnych ma ograniczoną liczbę pozycji jaka może zostać wydrukowana na paragonie fiskalnym. Informacja o ograniczeniu powinna być podana w instrukcji obsługi do urządzenia. Jeśli nie masz pewności, to prosimy o kontakt z producentem drukarki.

Np. drukarka Novitus Delio ma limit wydruku do 250 pozycji na jednym paragonie fiskalnym. Próba wydruku paragonu do zamówienia, w którym znajduje się więcej pozycji zakończy się niepowodzeniem. Drukarka wydrukuje tylko 250 pozycji i oznaczy paragon fiskalny jako anulowany.