Instrukcja obsługi aplikacji Printer

Instrukcja obsługi aplikacji pomocniczej Printer, dzięki której dowiesz się jak poprawnie skonfigurować wydruk fiskalny paragonów i faktur VAT oraz pozostałych dokumentów sprzedaży i etykiet dla kuriera.

Okno główne aplikacji

Okno główne aplikacji podzielono na trzy obszary.

Główne okno aplikacji pomocniczej Printer

Główny obszar (1) widoczny, jako pasek menu został pogrupowany na cztery sekcje:

Ustawienia

Menu ustawienia w aplikacji Printer

Gdzie masz możliwość:

 • opcja Dane dostępowe - wskazania danych dostępowych do swojego panelu administracyjnego IdoSell. Po wybraniu z wyświetlonego podmenu opcji Dane dostępowe pojawi Ci się formularz logowania, w którym będziesz musiał podać:
  • nazwę domeny swojego panelu - może to być przykładowo nazwa: twoja_nazwa.iai-shop.com, twoja_nazwa.idosell.com, clientXXXX.idosell.com lub nazwa dowolnej domeny podpiętej jako domena główna Twojego sklepu,
  • login aktywnego użytkownika panelu IdoSell - użytkownika, który w ustawieniach swojego konta ma zaznaczony aktywny dostęp do API,
  • hasło aktywnego użytkownika panelu IdoSell.

Dane dostępowe w aplikacji Printer

Status poprawnego połączenia

Status poprawnego połączenia aplikacji IdoSell Printer z panelem administracyjnym IdoSell Shop

Status błędnego połączenia

Status niepoprawnego połączenia aplikacji IdoSell Printer z panelem administracyjnym IdoSell Shop

 • opcja Drukarki fiskalne - dodawania oraz zaawansowanej konfiguracji i edycji ustawień drukarek fiskalnych wykorzystywanych zarówno w panelu administracyjnym IdoSell jak i w wspierających go aplikacjach pomocniczych POS oraz Scanner. W tym miejscu możesz również ustawić mapowanie stawek VAT, włączyć drukowanie NIPu nabywcy, czy uzyskanego rabatu oraz wykonać testowe wydruki fiskalne paragonu lub faktury VAT.

 • opcja Drukarki dokumentów - dodawania oraz konfiguracji i edycji ustawień drukarek dokumentów (niefiskalnych) wykorzystywanych zarówno w panelu administracyjnym IdoSell jak i w wspierających go aplikacjach pomocniczych POS oraz Scanner.

 • opcja Opcje uruchamiania - ustalenia czy aplikacja Printer ma uruchamiać się automatycznie wraz ze startem systemu oraz czy ma być uruchamiany w trybie zminimalizowanym do zasobnika systemowego.

Aplikacja

Gdzie masz możliwość:

 • opcja Parametry połączenia - skonfigurowania interfejsu sieciowego (adresu IP oraz portów komunikacji) dla drukowania z panelu administracyjnego IdoSell oraz aplikacji pomocniczych POS oraz Scanner, wygenerowania klucza uwierzytelniającego wykonywaną komunikację, a także włączyć logowanie informacji ze sterowników drukarek.

 • opcja Przywróć konfigurację programu - przywrócenia głównej konfiguracją programu z pliku, który raz na dobę jest backup'owany i wysyłany przez aplikację do panelu IdoSell, skąd można go pobrać w celu przywrócenia.

Dowiedz się więcej na temat mechanizmu przywracania głównych ustawień programu IdoSell Printer

 • opcja Przywróć konfigurację drukarek fiskalnych - przywrócenia konfiguracji wszystkich drukarek fiskalnych z pliku, który raz na dobę jest backup'owany i wysyłany przez aplikację do panelu IdoSell, skąd można go pobrać w celu przywrócenia.

Dowiedz się więcej na temat mechanizmu przywracania ustawień drukarek fiskalnych aplikacji Printer

 • opcja Przywróć konfigurację drukarek dokumentów - przywrócenia konfiguracji wszystkich drukarek dokumentów z pliku, który raz na dobę jest backup'owany i wysyłany przez aplikację do panelu IdoSell, skąd można go pobrać w celu przywrócenia.

Dowiedz się więcej na temat mechanizmu przywracania ustawień drukarek dokumentów aplikacji Printer

 • opcja Restart - ponownego uruchomienia program (przydatne po wprowadzeniu zmian w konfiguracji).

Zdarzenia

Gdzie masz możliwość:

 • opcja Dziennik zdarzeń - przeglądu wszystkich zarejestrowanych przez program błędów, ostrzeżeń lub dodatkowych informacji.

 • opcja Logi wydruków - ustawienia zapisu do pliku bazy SQLite wszystkich żądań i odpowiedzi wydruków z panelu administracyjnego IdoSell.

Uwaga: Opcja na tą chwilę pozwala zapisywać logi wyłącznie z komunikacji między aplikacji Printer, a panelem administracyjnym IdoSell. Komunikacja z aplikacjami pomocniczymi nie jest logowana.

Pomoc

Gdzie masz możliwość:

 • opcja Pomoc - przejścia na stronę www z instrukcją obsługi aplikacji Printer
 • opcja Informacje o programie - podglądu informacji o wydawcy aplikacji Printer.

Kolejny obszar (2) pokazuje podstawowe informacje o statusie subskrypcji oraz usługi serwera wydruku.

Ostatni obszar (3) pokazuje podstawowe informacje o urządzeniach oraz statusie ich nasłuchu.