Przywracanie ustawień w aplikacji Printer

Printer umożliwia przywracanie ustawień na podstawie konfiguracji zapisanej w w panelu sklepu internetowego IdoSell.

Printer od wersji 3.7 umożliwia użytkownikom przywracanie ustawień programu na podstawie konfiguracji zapisanej w chmurze IdoSell. Poniżej prezentujemy mechanizm działania oraz dokładną instrukcję w jaki sposób przywrócić ustawienia programu.

Ustawienia aplikacji Printer

Wszystkie ustawienia programu IdoSell Printer podzieliliśmy na trzy istotne obszary:

  • ustawień aplikacji (dane dostępowe do panelu sklepu, parametry połączenia dla wydruków z panelu i wydruków z aplikacji pomocniczych),
  • konfiguracja drukarek fiskalnych,
  • konfiguracja drukarek dokumentów.

Działanie mechanizmu zapisu i przywracania ustawień programu

Każda działająca instancja aplikacji Printer raz na dobę zapisuje w chmurze IdoSell osobną konfigurację dla każdego z trzech powyższych obszarów, przy czym liczba przechowywanych konfiguracji ograniczona jest do 20 ostatnio zapisanych. Dostęp dla użytkowników do zapisanych plików konfiguracji, możliwy jest w panelu sklepu poprzez stronę Aplikacje pomocnicze \ Printer. Zapisane konfiguracje przypisane są do konkretnej subskrypcji dla danej instancji aplikacji Printer.

IAI Shop.com, Ido Sell, IAI Printer

Użytkownik panelu może pobrać plik wybranej konfiguracji i zapisać na swoim dysku lokalnym, w celu późniejszego przywrócenia ustawień w programie.

Przywracanie ustawień aplikacji Printer (prezentowany przykład dotyczy obszaru konfiguracji programu)

Krok 1. Pobierz potrzebną konfigurację z panelu sklepu internetowego IdoSell i zapisz na swoim dysku lokalnym. Kliknij na link Pobierz plik i zapisz plik w wybranej lokalizacji.

Lista zapisanych konfiguracji

Krok 2. W aplikacji Printer wybierz pozycję menu Aplikacja / Przywróć konfigurację programu

Menu - przywracanie konfiguracji programu

Krok 3. Wskaż zapisany w Krok 1. plik konfiguracji.

Monit przed przywróceniem konfiguracji

Krok 4. Potwierdź przywrócenie konfiguracji programu, konieczne będzie ponowne uruchomienie programu.

Monit po przywróceniu konfiguracji

Pamiętaj, że przywrócić możesz tylko taką konfigurację, która pochodzi od takiej samej wersji programu na której próbujesz ją przywrócić. Nie można przywracać konfiguracji z jednej wersji programu na drugiej (niższej lub wyższej).