Wydruk w różnych walutach w aplikacji Printer

Printer pozwala na wydruk z panelu sklepu paragonów fiskalnych Posnet, Novitus, Innova i Elzab, niezależnie od waluty zamówienia oraz waluty ewidencyjnej drukarki fiskalnej. Algorytm przeliczania zamówień po ustalonym kursie i możliwość skonfigurowania naszej aplikacji z wieloma drukarkami fiskalnymi czyni nasze rozwiązanie niezwykle elastycznym.

Jak działa przeliczanie za pomocą aplikacji Printer?

Kluczowe jest ustawienie dla danej drukarki w aplikacji Printer waluty ewidencyjnej. To na jej podstawie panel administracyjny IdoSell będzie wiedział po jakim kursie będą przeliczone ceny i jakie wartości zostaną przekazane do naszej aplikacji.

  • Jeśli waluta panelu administracyjnego IdoSell = waluta ewidencyjna drukarki - wówczas wartości nie są przeliczane i są drukowane na paragonie fiskalnym 1:1
  • Jeśli waluta panelu administracyjnego IdoSell ≠ waluta ewidencyjna drukarki - wówczas wartość zamówienia jest przeliczana zgodnie z ustalonym dla zamówienia kursem i drukowana na paragonie fiskalnym

Printer, IdoSell Shop, wydruki fiskalne, wielowalutowość - Printer, IdoSell Shop, wydruki fiskalne, wielowalutowość

Pamiętaj: Waluta ewidencyjna wprowadzona w aplikacji Printer musi być zgodna z walutą ewidencyjną drukarki ustawioną sprzętowo w samym urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu będzie ustawiona inna waluta ewidencyjna niż w ustawieniach w panelu administracyjnym IdoSell, to przeliczanie wartości zamówień zadziała źle i na paragonie fiskalnym zostaną wydrukowane nieprawidłowe wartości. To z kolei spowoduje, że będziesz musiał wykonać korektę dla paragonu.

Weź pod uwagę również to, że większość drukarek fiskalnych pozwala tylko na kilkukrotną zmianę waluty ewidencyjnej w trakcie całego cyklu życia urządzenia. Natomiast zmianę waluty ewidencyjnej w drukarce Innova Profit EJ można wykonać tylko raz i jest ona nieodwracalna. Wszelkie szczegóły dotyczące zagadnienia zmiany waluty ewidencyjnej w swojej drukarce fiskalnej powinieneś znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Przykład algorytmu przeliczania

Waluta panelu Waluta ewidencyjna drukarki Wartość zamówienia Kurs Wartość zamówienia na paragonie fiskalnym
PLN PLN 100 PLN 1.00 100 PLN
EUR PLN 100 EUR 4.00 400 PLN
PLN EUR 100 PLN 0.25 25 EUR
EUR EUR 100 EUR 1.00 100 EUR

Kurs waluty dla przeliczania zamówień brany jest zgodnie z ustawieniem Zmiana waluty sprzedaży.

Może być to kurs:

  • z dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży zamówienia,
  • z dnia sprzedaży zamówienia,
  • nietypowy.

Jeśli w zamówieniu został ustawiony kurs nietypowy, to on jest brany pod uwagę przy wydruku paragonu fiskalnego.

Edycja wysokości dodatkowej opłaty za wybraną formę płatności - Edycja wysokości dodatkowej opłaty za wybraną formę płatności

Wydruk informacji na paragonie fiskalnym o przeliczniku walutowym

Możliwość wydruku przez aplikację Printer, na paragonie informacji o innej walucie uzależniona jest od protokołu komunikacyjnego oraz rodzaju drukarki. Nie wszystkie urządzenia fiskalne pozwalają na ustawienie drugiej waluty ewidencyjnej.

Protokoły, które pozwalają na wydruk informacji o przeliczniku walutowym:

  • Posnet
  • Novitus - wydruk informacji o przeliczniku walutowym działa tylko wtedy kiedy waluta paragonu to EUR oraz paragon ma formę płatności "gotówka"
  • Elzab - wydruk informacji o przeliczniku walutowym działa tylko wtedy kiedy waluta paragonu jest inna niż waluta drukarki

Protokoły, które nie wspierają wydruku informacji o przeliczniku walutowym:

  • Innova
  • Thermal

Najnowsze modele drukarek Posnet potrafią komunikować się zarówno protokołem Thermal, jak i nowszym Posnet (wspierającym wielowalutowość).

W takim przypadku należy wybrać w ustawieniach drukarki (Menu -> 2. Konfiguracja - 2. Konfiguracja sprzętu -> 7. Interfejs PC) protokół Posnet.

Natomiast w przypadku aplikacji Printer w menu Ustawienia - > Drukarki fiskalne należy przejść do edycji wybranego urządzenia i z listy rozwijanej Model wybrać właściwy dla wprowadzonej konfiguracji np. Thermal / Temo (protokół POSNET).