Poradnik: Bony towarowe jednego i różnego przeznaczenia

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono rozróżnienie bonów, na bony jednego przeznaczenia SPV (Single-Purpose-Voucher ) oraz różnego przeznaczania MPV ( Multi-Purpose-Voucher ). W niniejszym poradniku przedstawiamy czym są bony i jakie są pomiędzy nimi różnice.

Nowa definicja bonu

Zgodnie z art. 2 pkt 41 projektu nowelizacji ustawy o VAT bon jest instrumentem, który należy przyjąć jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Towary, które mają zostać dostarczone lub usługi, które mają zostać wykonane, a także tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w bonie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach jego wykorzystania.

Kluczową dla celów opodatkowania VAT nowością w ustawie jest rozróżnienie dwóch rodzajów bonu:

Bon jednego przeznaczenia - SPV (ang. single-purpose vouchers)

To bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, jak również kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, są znane w chwili emisji tego bonu.

Przykład: Bon na 6-miesięczny karnet na wejścia do siłowni X o wartości 600 zł (VAT znany w momencie emisji bonu, kalkulowany wg 8% stawki VAT, wynoszący 48 zł).

Bon różnego przeznaczenia - MPV (ang. multi-purpose vouchers)

W przypadku tego bonu miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których dotyczy, jak również kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, NIE są znane w chwili emisji tego bonu.

Przykład: Bon różnego przeznaczenia jest kartą podarunkową o określonej wartości na zakupy różnych towarów / usług w różnych punktach / sklepach. Innym przykładem są bony Sodexo.

Podmiot emitujący bony określa, jakiego będą rodzaju: SPV czy MPV.
W przypadku sprzedaży towarów z różnymi stawkami VAT, w różnych lokalizacjach (w tym także za granicą), kiedy niemożliwe jest określenie jednakowej stawki VAT, w jakiej zostanie zrealizowana usługa czy sprzedany towar, należy stosować bon różnego przeznaczenia (Multi Purpose Vouchers).