Rabaty przyznawane automatycznie na podstawie historii zakupów klientów

Dbanie o stałych klientów wymaga sporo czasu, stali klienci często generują większe koszty i oczekują zniżek, bo przecież długo się znacie. A gdyby zautomatyzować przyznawanie rabatów w zamian za systematyczne zakupy w sklepach internetowych lub stacjonarnych i automatycznie je odbierać w przypadku ich braku? W IAI-Shop.com jest to możliwe

Rabaty przyznawane automatycznie na podstawie historii zakupów klientów


Ta funkcjonalność pozwala ustalić reguły, na podstawie których klienci będą automatyczne przypisywani do wskazanych grup rabatowych, a grupa rabatowa będzie dostępna tak długo, jak klient będzie spełniał jej warunki:

  • przekroczony określony próg kwotowy za zakupy we wskazanym okresie czasu wstecz
  • przekroczona liczba zamówień we wskazanym okresie czasu wstecz

A w przypadku zaprzestania zakupów, a zatem braku kwalifikacji do zniżek, rabat zostanie automatycznie odebrany. Teraz jedyne co musisz zrobić to jasno zakomunikować warunki przyznawania rabatów Twoim klientom (do dyspozycji masz np. newsletter, toplayer), co zmobilizuje ich do systematycznych zakupów, aby nie utracić rabatów. Zasada jest bardzo prosta - lojalni klienci zyskują więcej!

Jak wygląda przykładowy scenariusz automatycznego przypisania do grupy?

Dla istniejącej grupy rabatowej możesz np. stworzyć regułę:

Przypisz klienta do grupy rabatowej -20% jeśli:

  • jest klientem detalicznym
  • w ciągu ostatnich 60 dni zamówił towary na co najmniej 1000 zł
  • w ciągu ostatnich 60 dni dokonał co najmniej 2 zamówień

Od teraz uwzględniając 60 dni wstecz, gdy suma zamówień klienta wynosi 1000 zł (lub więcej, uwzględniając zwroty towarów) i są to przynajmniej 2 różne zamówienia, grupa rabatowa -20% będzie utrzymywana. Jednak jeśli klient przestanie robić zakupy i w widełkach czasowych 60 dni suma zakupów będzie mniejsza niż 1000 PLN lub liczba zamówień spadnie poniżej 2, rabat zostanie automatycznie odebrany.

Czy można zablokować wybranemu klientowi grupę rabatową, aby nie brał udziału w jej automatycznym przypisywaniu?

Jak najbardziej. Z myślą o klientach z którymi możesz mieć indywidualnie wynegocjowane ceny lub rabaty i nie chcesz ich zmieniać, dodaliśmy w edycji każdego klienta opcję: Zablokuj automatyczne przypisywanie do grup rabatowych na podstawie historii zakupów. O tym jak to zrobić dowiesz się w na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami.