Gospodarka magazynowa w zewnętrznym ERP

Bramki API IdoSell Shop i Uniwersalna Baza Danych w IAI Bridge pozwalają na pobieranie i wysyłanie informacji o towarach, zamówieniach czy klientach.

Zewnętrzny ERP z integracją przez API

Bramki API IAI-Shop.com pozwalają na pobieranie, jak i wysyłanie informacji o towarach, zamówieniach czy klientach - między Panelem Administracyjnym IAI-Shop.com, a zewnętrzną aplikacją.

Bramki API w IAI-Shop.com są stale rozwijane, a ich dokumentacja dostępna jest online dla każdego naszego klienta. Z bramek API korzystają także nasze aplikacje dodatkowe, zatem możesz je wykorzystać do stworzenia własnych aplikacji mających podobną funkcjonalność do dostępnych aplikacji.

 • rozwiązanie dedykowane dla deweloperów
 • możliwość synchronizacji z dowolnym zewnętrznym programem FK
 • elastyczność, czyli możliwość dostosowania do własnych nietypowych wymagań i rozwiązań
 • 1. Przykładowy skrypt z wywołaniem API modyfikujący stan magazynowy oraz cenę
 • 2. W efekcie wykorzystania API w towarze zostały zmieniony stany i ceny
 • 3. W efekcie wykorzystania API w towarze zostały zmieniony stany i ceny

Zewnętrzny ERP z integracją przez IAI Bridge w trybie Uniwersalnej Bazy Danych

Korzystając z Uniwersalnego Trybu Pracy, dostarczamy w pełni oprogramowaną szybką i niezawodną komunikację z panelem administracyjnym IAI-Shop.com. Rolą klienta jest przesyłanie danych między własnym, zewnętrznym programem F/K, a Uniwersalną Bazą Danych IAI Bridge (MS SQL lub MySQL), której przejrzysta struktura dostępna jest dla każdego z naszych klientów na stronie firmowej. IAI Bridge przesyła automatycznie między panelem, a bazą UDB informacje o klientach, towarach i zamówieniach.

 • 1. Podczas instalacji mamy do wyboru 2 tryby uniwersalnej bazy danych
 • 2. Po wskazaniu adresu serwera Bridge sam tworzy na nim Uniwersalną Bazę Danych
 • 3. Baza danych UDB modyfikowana w Microsoft SQL Server Management Studio
 • 4. Po uzupełnieniu odpowiednich tabel towar wraz z danymi wskazanymi w tych tabelach będzie widoczny
 • 5. Synchronizacja możliwa jest jeżeli Kod Zewnętrznego Systemy w panelu = wartość Ident z tabeli pro
 • 6. Po synchronizacji Bridge ustawił w panelu stany oraz ceny dla towarów
 • 8. Zamówienie na synchronizowany towar z panelu jest przenoszone przez Bridge
 • 7. Zamówienie na synchronizowany towar z panelu jest przenoszone przez Bridge
 • 9. Zamówienie pobrane przez Bridge trafia do odpowiednich tabel UDB
 • 10. Zamówienie pobrane przez Bridge trafia do odpowiednich tabel UDB

Zewnętrzny ERP z integracją przez IAI Downloader

Mając własne zewnętrzne źródło informacji o towarach i po wygenerowaniu z niego pliku .xml lub .csv, za pomocą aplikacji IAI Downloader można synchronizować dane o towarach, a także ich aktualne stany w magazynie obcym lub w magazynach własnych.

Dzięki uniwersalnej strukturze formatu EDI++ (EPP) IAI-Shop.com umożliwia eksport plików do wybranych systemów. Dedykowana bramka API pozwala zautomatyzować proces pobierania danych. W oparciu o bramkę można tworzyć aplikacje i skrypty, które automatycznie przekażą informacje, np. do biura rachunkowego lub umożliwią pobranie danych, które w danym momencie są potrzebne.

 • realizacja zamówień w panelu IAI
 • możliwość wykorzystania rozbudowanego panelowego systemu WMS
 • możliwość synchronizacji wybranych informacji o towarach z zewnętrznego źródła
 • możliwość korzystania z zewnętrznych programów księgowych i magazynowych
 • 1. Tryb Oferta własna w Downloaderze umożliwia wgrywanie stanów na magazyny własne
 • 2. Przykład prostego mapowania kolumn w ofercie własnej
 • 3. W efekcie wcześniejszego mapowania kolumn mamy możliwość wskazania stany jakich magazynów z pliku
 • 5. Dokument sprzedaży eksportowany do pliku EPP
 • 6. Ten sam dokument wprowadzany na podstawie pliku EPP w Programie SubiektGT