Mechanizm mapowania danych o towarach z plików XML i CSV

IAI Downloader potrafi rozpoznawać pliki XML i CSV, które mogą być użyte do aktualizacji towarów, importów oferty i integracji z hurtowniami. Program posiada wbudowany mechanizm mapowania kolumn (z plików CSV) oraz tagów (z plików XML), który uruchamia się automatycznie po wskazaniu pliku przez użytkownika.

Dodaj pliki, zmapuj elementy i gotowe!

Poniżej znajduje się krótka galeria zdjęć, prezentująca krok-po-kroku mechanizm mapowania dla pliku XML:

 • 1 - Będąc w oknie głównym programu, wybierz interesujący Cię scenariusz użycia (1). Opis scenariuszy znajdziesz na stronie w lewym menu bocznym. W tym przykładzie zastosowano funkcję <b>Dodaj import</b> (2).
 • 2 - Plik możesz wskazać na 3 różne sposoby - z dysku, z linku, z serwera FTP z podaniem loginu i hasła.
 • 3 - Przykład pliku XML, na którego przykładzie pokazany jest mechanizm mapowania w tej instrukcji. Jest od dostępny do pobrania na stronie pod instrukcją.
 • 4 - Po dodaniu pliku, program przeanalizuje go i wyświetli w formie tabeli (1) całą jego zawartość. Możesz dodawać kolejne pliki (2), oraz wybrać ścieżkę elementu bazowego (3), czyli pojedynczego towaru. Aby rozpocząć, wybierz element do zmapowania (4).
 • 5 - Wyświetli się lista elementów opisujących towar. Do zmapowania wskazano identyfikator towaru, więc wybierz najbardziej odpowiedni z listy (1) i zatwierdź (2).
 • 6 - Program powróci do okna mapowania. Zauważysz, że zmapowany element jest odpowiednio zaznaczony i opisany (1). Zawsze możesz edytować każde zmapowanie. Wybierz kolejną kolumnę do zmapowania (2) - nazwę towaru.
 • 7 - Wybierz odpowiedni element z listy (1) i przejdź do wyboru języka (2). Wszystkie elementy opisujące towar będą wymagać wskazania odpowiedniego języka.
 • 8 - Wybierz z listy odpowiedni język (1) i zatwierdź (2).
 • 9 - Program powróci do okna mapowania. Zauważysz, że zmapowany element jest odpowiednio zaznaczony i opisany (1). Aby zmapować kategorię, wybierz odpowiednią kolumnę (2).
 • 10 - Wybierz odpowiedni element z listy (1) i przejdź do wyboru języka (2). Z listy języków wybierz odpowiedni i przejdź dalej.
 • 11 - W kolejnym kroku program zapyta o to, czy podane w pliku kategorie są w sobie zagnieżdżone, czyli nie są na jednym poziomie. Możesz określić znak, który rozdziela poszczególne kategorie tworząc z nich hierarchię (1). Teraz możesz zatwierdzić wybór (2).
 • 12 - Zmapuj kolejno wszystkie potrzebne kolumny. Gdy zmapujesz cenę towaru (1), możesz określić dla niej walutę klikając Ustawienia (2).
 • 13 - W oknie Ustawienia masz do dyspozycji szerego ogólnych ustawień dla importowanej oferty. Gdy elementy są już odpowiednio zmapowane oraz skonfigurowane, kliknij Zapisz (1). Program przystąpi do wygenerowania wewnętrznych plików do importu.
 • 14 - Teraz, gdy, import jest już dodany (1) możesz uruchomić synchronizację (2).
 • 15 - Po zakończonej synchronizacji, przejdź do wyszukiwarki towarów w Panelu Administracyjnym IAI-Shop.com, aby zobaczyć zaimportowane towary.

Pobierz przykładowy plik XML użyty w powyższym przykładzie.

Dowiedz się więcej o obsłudze plików XML przez IAI Downloader.

Dowiedz się więcej o obsłudze plików CSV przez IAI Downloader.

Opcje dodatkowe przydatne przy obsłudze plików CSV

Oprócz standardowego przypisywania kolumn, mechanizm pozwala także na określenie:

 • użytego kodowania znaków,
 • możliwości pomijania pierwszego wiersza, gdy plik zawiera np. nazwy kolumn w pierwszym wierszu
 • standardowego separatora kolumn lub użycie własnego,
 • przypisywania kolumn zawierających złożone informacje o atrybutach (np. rozmiar/ilość) - separatory wielowartościowości,
 • określenia waluty, w jakiej są podane ceny towarów

Szeroki wachlarz obsługiwanych danych przez mechanizm mapowania

W powyższym przykładzie działania mechanizmu mapowania, przedstawiliśmy zdjęcie, które pokazuje, jakie dane o towarach potrafi obsłużyć IAI Downloader. Przygotowaliśmy też specjalną stronę, która przedstawia całą listę dostępnych do zmapowania danych opisujących towar.

Dowiedz się więcej o obsługiwanych danych o towarach w programie IAI Downloader.