IdoSell POS - FAQ

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące programu IdoSell POS.

Jak zamówić IdoSell POS?

Należy przejść do modułu APLIKACJE POMOCNICZE w panelu administracyjnym IdoSell i wybrać aplikację IdoSell POS. Można pobrać najnowszą wersję programu z repozytorium aplikacji.

Aby móc korzystać z programu IdoSell POS należy:

 • Pobrać program.
 • Zainstalować program.
 • Skonfigurować wymagane ustawienia programu.

Czy są jakieś istotne ograniczenia w korzystaniu z panelu administracyjnego IdoSell, gdy używam IdoSell POS?

Nie ma istotnych ograniczeń w obsłudze panelu administracyjnym IdoSell. Miej jednak na uwadze, że istnieją w panelu administracyjnym IdoSell dedykowane opcje dla programu IdoSell POS, które możesz znaleźć w ADMINISTRACJA / Konfiguracja POS.

Czy IdoSell POS współpracuje z czytnikiem kodów kreskowych?

Tak. W celu ułatwienia i przyspieszenia pracy w panelu oraz w programie IdoSell POS można wykorzystać czytnik kodów kreskowych. Czytnik pozwala w prosty sposób wprowadzić do dowolnego pola tekstowego ciąg znaków sczytanych z kodu umieszczonego np. na opakowaniu towaru. Czytnik nie wymaga specjalnej integracji z panelem czy programem IdoSell POS. Urządzenie wprowadzi kod nawet do programu typu Notatnik.

Używanie czytnika sprowadza się jedynie do ustawienia kursora w odpowiednim oknie tekstowym, np. wyszukiwarce, i sczytaniu kodu. Panel administracyjny IdoSell umożliwia generowanie własnych kodów kreskowych lub korzystanie z tych już gotowych. W tym przypadku należy wprowadzić w pola kod zewnętrznego systemu (w karcie edycji towaru) odpowiedni kod przy każdym towarze/rozmiarze. Kody generowane przez panel administracyjny IdoSell zawierają zakodowany identyfikator towaru (taki sam jak w panelu - tam nazwany ID produktu). Jeżeli towar jest w innej grupie rozmiarowej niż uniwersalny, dodatkowo kod zawiera identyfikator rozmiaru.

Czy korzystając z programu IdoSell POS można drukować paragony fiskalne na drukarce fiskalnej?

Tak. Do drukowania paragonów fiskalnych na drukarce fiskalnej niezbędny jest także program IAI Printer.

Dowiedz się, jakie drukarki fiskalne są obsługiwane przez IdoSell POS i IAI Printer.

Czy muszę zamykać IdoSell POS, aby móc pracować z innym programem w Windows?

Zamknięcie IdoSell POS nie jest konieczne aby uruchomić lub pracować z innym programem. Program jest otwierany w trybie pełnoekranowym w celu wygodniejszej pracy na terminalach z ekranami dotykowymi oraz w celu zamaskowania na stanowisku kasowym innych programów.
W każdej chwili możesz przełączyć się na inny program na jeden z 2 sposobów:

 • naciskając klawisz F11, co spowoduje wyjście z trybu pełnoekranowego i pracę jak z każdym programem okienkowym. Ponowne naciśnięcie F11 przywraca aplikację do trybu pełnoekranowego;
 • naciskając kombinację klawiszy Alt+Tab lub Windows+Tab (w systemie MS Windows Vista) co spowoduje przejście do innego programu bez wychodzenia z trybu pełnoekranowego.

Podane 2 rozwiązania są standardowymi sposobami przełączania się między programami w systemach MS Windows.

Czemu mogę przez IdoSell POS sprzedać towar, którego nie mam na magazynie?

Jeżeli towar jest niedostępny w magazynie przeznaczonym do sprzedaży dla IdoSell POS, możliwość jego sprzedaży warunkuje opcja Zezwalaj na sprzedaż towarów niedostępnych w dziale ADMINISTRACJA / Konfiguracja POS. Jeśli opcja jest włączona, to będzie możliwość sprzedaży takiego towaru. IdoSell POS poinformuje o zaistniałej sytuacji i automatycznie wykona korektę magazynu.

Jeśli istnieje podejrzenie, że w IdoSell POS stany ilościowe nie zgadzają się z aktualnymi stanami magazynu w panelu administracyjnym IdoSell, to należy sprawdzić w programie IdoSell POS Server czy synchronizacja przebiega poprawnie (sprawdzić dziennik zdarzeń) oraz wykonać w programie IdoSell POS Server pełną aktualizację danych. W tym celu należy z menu wybrać Narzędzia > Wykonaj pełną aktualizację danych.

Czy możliwe jest ustawienie w jednym lokalu dwóch stanowisk z zainstalowanym IdoSell POS i przypisanie do obydwóch jednego magazynu?

Tak, obsługa wielu kas połączonych z jednym magazynem jest możliwa. Do takiej konfiguracji wymagane jest posiadanie sieci lokalnej pomiędzy stanowiskami komputerowymi. Nie ma limitu na ilość stanowisk IdoSell POS poza wydajnością samego serwera, czyli jednego z komputerów w sieci lokalnej. Na jednym z komputerów należy zainstalować i uruchomić program IdoSell POS Server. Na pozostałych stanowiskach nie należy instalować IdoSell POS Server, a jedynie program kasowy IdoSell POS i IdoSell POS Setup. Na pozostałych komputerach należy dokonać konfiguracji stanowisk kasowych tak, aby połączyły się w sieci lokalnej z komputerem IdoSell POS Server. W programie IdoSell POS Setup należy wprowadzić adres IP komputera, na którym został zainstalowany program IdoSell POS Server. W ten sposób realizowana jest obsługa wielu stanowisk kasowych w ramach jednego magazynu.

Dlaczego na stanowisku kasowym IdoSell POS nie ma niektórych towarów z panelu administracyjnego IdoSell?

Jeżeli taka sytuacja wystąpi, przejdź do karty edycji danego towaru w panelu administracyjnym IdoSell i sprawdź, czy opcja Ustawienia dotyczące cen dla POS nie jest ustawiona na Towar niedostępny w sprzedaży POS.

Dlaczego na stanowisku kasowym IdoSell POS nie ma niektórych zamówień w module Odbiorów osobistych?

IdoSell POS znajdzie i wyświetli listę zamówień, które w panelu administracyjnym IdoSell mają status Gotowe do odbioru.

Mam problem z wygenerowaniem kopii bezpieczeństwa

Jeśli próbujesz wygenerować kopię bezpieczeństwa z poziomu aplikacji IdoSell POS Server i otrzymujesz komunikat błędu o tym, że wygenerowanie kopii bezpieczeństwa nie było możliwe np. "Nie można odnaleźć pliku 'C:\Users\jan_kowalski\Desktop\backup_iai_shop_pos_db_2015-07-24-12-05-51', to spróbuj zmienić ścieżkę dla domyślnego katalogu na tymczasową kopię bezpieczeństwa danych i za pomocą przycisku "Sprawdź" upewnij się czy wybrany katalog posiada prawa do zapisu.

Posiadam Widnows XP i próba uruchomienia IdoSell POS Kasjera kończy się komunikatem o systemowym wyjątku

IdoSell POS w wersji nowszej niż 5.2.2, nie działa na Windows XP. Wynika to z tego, że nowsze wersje programu wykorzystują nowszą wersję środowiska .NET. Windows XP nie ma od wielu lat wsparcia producenta. Dlatego użytkownikom korzystającym z Windows XP zalecamy instalację wersji 5.2.2, jednak należy liczyć się z tym, że tracą oni dostęp do gwarancji IAI w zakresie poprawiania problemów, które zostały wyeliminowane w nowszych wersjach programu. Dlatego rekomendujemy aktualizację Windows XP np. do wersji Windows 7

Pobieranie cen przez IdoSell POS z panelu IdoSell

wraz z wprowadzeniem wersji IdoSell POS 5.7, wprowadziliśmy uproszczoną logikę pobierania cen, bez potrzeby konfiguracji w IdoSell POS Serwer, jakie ceny mają być pobierane.

 • cena Detaliczna - jest pobierana domyślnie
  • jeśli cena detaliczna jest równa 0 /zero/ - zostanie oznaczona na liście towarów kolorem czerwonym, jako podkreślenie, że jest to cena błędna i przy sprzedaży należy podać cenę ręcznie
 • cena dla POS - zostanie pobrana jeśli w sekcji Sprzedaż detaliczna jest podana wartość z ustawieniem "Cena dla POS różna od ceny detalicznej"
  • jeśli Cena dla POS jest równa 0 /zero/ - zostanie pobrana Cena detaliczna
 • cena Hurtowa - zostanie pobrana jeśli nie została ustawiona cena detaliczna
  • jeśli Klient jest Klientem hurtowym i zostanie przypisany przed dodawaniem pozycji, zostanie pobrana cena hurtowa