Konfiguracja terminala płatniczego

Poniższe instrukcje pozwolą Ci na poprawne skonfigurowanie połączenia z terminalem płatniczym w celu umożliwienia obsługi płatności kartowych bezpośrednio w programie IdoSell POS Kasjer

Aby obsługiwać zintegrować terminal płatniczy, należy upewnić się czy znajduje się na liście wspieranych urządzeń oraz czy Twój agent rozliczeniowy znajduje się na liście zintegrowanych agentów rozliczeniowych

Krok 1 Uruchom aplikację IdoSell POS Setup
-> przejdź do zakładki "Terminal"
-> w sekcji "Aktywacja terminala" zaznacz checkbox "Stanowisko kasowe wyposażone jest w terminal płatniczy"

Krok 2 Konfiguracja połączenia
-> Wybierz operatora z listy
-> Wybierz urządzenie z listy
-> Wybierz typ połączenia

WiFi / LAN - urządzenie połączone w sieci lokalnej, posiada nadany swój adres IP
USB / RS232 - urządzenie podłączone do komputera, są to porty COM w systemie operacyjnym

Typ połączenia WiFi / LAN

-> Wprowadź adres IP terminala płatniczego - jak uzyskać adres terminala - sprawdź w instrukcji terminala
-> Wprowadź Port: domyślny port to 5002

na zrzucie pokazany jest przykładowy adres IP - w tym miejscu należy wprowadzić adres swojego terminala

Typ połączenia USB / RS232

-> Wybierz port komunikacyjny COM, pod który podłączone jest urządzenie.

Krok 3 Testuj połączenie

Krok 4 Parowanie urządzenia

Uruchom parowanie urządzanie

Terminal został poprawnie skonfigurowany. Zapisz zmiany i wyjdź

opcje dodatkowe '''Sprzedaż testowa"
Wprowadź kwotę transakcji testowej i naciśnij "Wyślij do terminala"
Na terminalu zostanie wyświetlona kwota transakcji - jeśli została wyświetlona komunikacja jest prawidłowa.
Na terminalu można anulować transakcję.