Włączenie obsługi indywidualnych rabatów klienta w sprzedaży stacjonarnej, które przysługują mu w sklepie internetowym

Sprawdź jak włączyć opcję obsługi indywidualnych rabatów klienta w swoim stacjonarnym punkcie sprzedaży, dzięki czemu klientowi, który odwiedził Twój stacjonarny punkt sprzedaży, zagwarantujesz ten sam poziom cen, jaki posiada on w sklepie internetowym.

Włącz ustawienie w panelu aby naliczać dla towarów na paragonie rabaty przypisanego klienta

Aby włączyć obsługę indywidualnych rabatów klienta w swoim punkcie sprzedaży przejdź w panelu do sekcji ADMINISTRACJA / Konfiguracja POS i włącz opcję "Podczas realizacji paragonu uwzględniaj rabaty z panelu":

Włącz w panelu opcję naliczania rabatów indywidualnych w IAI POS

Następnie dokonaj synchronizacji danych w IdoSell POS Server i włącz ponownie program kasowy, dzięki czemu nowe ustawienie zostanie zastosowane.

Od teraz po przypisaniu klienta do paragonu ceny towarów nabitych na paragon będą przeliczane zgodnie z rabatami przysługującymi przypisanemu klientowi.

Przykład ceny przed naliczeniem rabatu

Cena towaru na paragonie przed przypisaniem klienta i naliczeniem rabatu

Przykład ceny po naliczeniu rabatu przysługującego dla przypisanego klienta

Cena towaru na paragonie po przypisaniu klienta i po naliczeniu rabatu

Powyższy rabat dla towaru wynika z poziomu rabatu prostego, który ma ustawiony w panelu klient przypisany do paragonu:

Ustawienia rabatów indywidualnych dla klienta w panelu

Aktualnie wspierane rabaty:

Rabaty i towary gratisowe w sklepie Rabat indywidualny na karcie klienta
progowy prosty
zaawansowany
na podstawie grupy rabatowej

Dowiedz się więcej o indywidualnych rabatach klienta w sklepie internetowym

Zasady przeliczania cen towarów nabitych na paragon

  • Rabat uwzględniany jest zawsze od ceny widniejącej w kolumnie "Cena":

Kolumna "Cena"

  • Cena uwzględniająca rabat wyświetla się w kolumnie "Cena sprzedaży":

Kolumna "Cena po rabacie"

  • Przy każdym dodaniu towaru na paragon przeliczane są od nowa ceny po rabacie dla wszystkich towarów nabitych na paragon

Jeśli więc chcesz pomimo naliczonych rabatów zmienić cenę po rabacie danego towaru na paragonie, to zrób to dopiero na samym końcu tj. tuż przed wystawieniem paragonu. W przeciwnym razie zmieniona ręcznie dla danego towaru cena po rabacie zostanie ponownie przeliczona np. przy przypisaniu klienta, czy nabiciu kolejnego towaru na paragon.

  • W przypadku zmiany klienta przypisanego do paragonu, bądź odpięciu klienta od paragonu zostaniesz poinformowany o zmianie poziomu obowiązujących cen:

Informacja o zmianie cen po odpięciu klienta od paragonu