Aukcje Allegro i ich obsługa w panelu IAI-Shop.com

Najczęściej zadawane pytania dotyczące aukcji internetowych Allegro i ich obsługi przez system IAI-Shop.com.

Czy mogę z panelu wystawić aukcję na Allegro?

Tak, oczywiście. Aby to zrobić, przejdź do karty produktu i wszelkie operacje niezbędne do wykonania tej czynności wykonasz właśnie w tym miejscu w odpowiednio oznaczonej sekcji. Aukcję możesz wystawić także bezpośrednio z menu Aukcje - po wybraniu tej opcji oraz towaru, który ma być sprzedany w takiej formie, zostaniesz przeniesiony na kartę produktu.

Czy panel obsługuje wpłaty wykonane za pomocą PayU Allegro (dawniej Płacę z Allegro)?

Tak. Dodatkowo, aby włączyć automatyczne księgowanie płatności dokonanych za pomocą PayU (zwanego w panelu PayU by Allegro), należy dodać tę formę płatności do profilu płatności, który jest przez Ciebie używany do wystawiania aukcji.

Udajemy się zatem do działu ADMINISTRACJA \ Konfiguracja płatności \ Profile płatności wybieramy właściwy profil płatności i klikamy na opcję + dodaj formę płatności do profilu. W listy wybieramy kraj Polska, a następnie formę płatności PayU by Allegro. Po jej wybraniu, w edycji tej formy płatności włączamy opcję automatycznego księgowania płatności PayU by Allegro i zapisujemy zmiany.

Czy z panelu sklepu można zmienić cenę produktu wystawionego na aukcji Allegro?

Cena produktu wystawionego na Allegro może być zmieniona z panelu sklepu jedynie w przypadku korzystania z aukcji cyklicznych lub ciągłych. Przy czym nowa (zmieniona) cena będzie widoczna dopiero przy kolejnym wystawieniu (wznowieniu) aukcji. Jeżeli zachodzi konieczność zmiany ceny w trwającej już aukcji zmian należy dokonywać poprzez panel Allegro. W takim przypadku w zamówieniach, które wpłyną z serwisu aukcyjnego, ustawiona będzie cena z aukcji (nie cena produktu ustawiona w panelu sklepu).

Dlaczego status "potwierdzone" ustawił się sam dla zamówienia?

Prawdopodobnie zostało ustawione automatyczne pobieranie formularzy pozakupowych FOD. Aby to sprawdzić te ustawienia udaj się do SPRZEDAŻ \ Aukcje internetowe \ Lista zamówień, do których nie zostały pobrane dane z formularza pozakupowego i kliknij w link Ustawienia. Znajduje się tam opcja Pobieranie i aktualizowanie danych w zamówieniu na podstawie formularzy pozakupowych. Jeżeli jest ustawiona na 'Automatycznie (co 10 minut), zamówienia - dla których system automatycznie pobrał FOD - zyskają status potwierdzonych.

Mam własny szablon aukcji Allegro i chcę go użyć. W jaki sposób mogę skorzystać z własnego szablonu aukcji i w którym miejscu panelu mogę go dodać?

Użycie własnych szablonów aukcji Allegro jest możliwe po ich wcześniejszym dodaniu do panelu do zarządzania sklepem. Dodawanie własnych szablonów aukcji dostępne jest w dziale MODERACJA \ Szablony aukcji. Link do dodania własnego szablonu - Dodaj nowy szablon - znajduje się pod górnym menu (załącznik).

Jeżeli dysponujesz gotowym szablonem aukcji, jego kod możesz wpisać bezpośrednio do źródła nowo tworzonego szablonu i po zapisaniu zmian wystawiać aukcje z własnym nowo zapisanym szablonem.

Jeżeli nie dysponujesz własnym szablonem aukcji, możesz go stworzyć samodzielnie lub zlecić przygotowanie naszemu działowi graficznemu, który z przyjemnością go dla Ciebie wykona.

Czym jest ikona dla aukcji? Czy ikona dla aukcji jest miniaturką?

Ikona dla aukcji jest specjalną ikoną przeznaczoną tylko do wystawiania aukcji. Jeżeli jest dodana w towarze, zostanie ona pobrana przy wystawianiu aukcji jako miniaturka, jeżeli skorzystasz z funkcjonalności Profilu ustawień aukcji i Kreatora wystawiania aukcji.

Zamówienie z aukcji wystawionej z panelu nie jest pobierane do panelu? Co mam zrobić?

Prawdopodobnie przyczyną jest problem z aukcją w serwisie Allegro lub zmiana ustawień aukcji na stronie Allegro, np. typ aukcji zmieniony z licytacji na kup teraz. Takie operacje są niedozwolone. Jeżeli jako użytkownik decydujesz się na zarządzanie aukcjami przez panel IAI-Shop.com, wszelkie operacje związane z zarządzaniem aukcjami muszą być przeprowadzane w panelu IAI-Shop.com. Aukcje nie powracające do panelu z tego powodu, nie mogą w żaden sposób zostać pobrane. W takim przypadku należy po prostu zakończyć w panelu daną aukcję i (jeżeli wystąpiło zamówienie po stronie Allegro na dany towar z aukcji) dodać ręcznie zamówienie.

Jak łączone są zamówienia aukcyjne tego samego klienta?

W panelu administracyjnym aktywny jest mechanizm łączenia zamówień z serwisów aukcyjnych (zarówno dla przedpłat, jak i dla zamówień za pobraniem). Mechanizm działa na tej samej zasadzie, co standardowy mechanizm łączenia zamówień w panelu.

 • Zamówienia z przedpłatą (PayU)

Zamówienia zostaną połączone wtedy, gdy:

 • klient dokona łączonej wpłaty za aukcje, wybierając sposób płatności PayU (dawniej Płacę z Allegro),
 • wpłata łączona do zamówień z aukcji zostanie przyjęta (dodatkowo zalecamy włączyć automatyczne księgowanie płatności PayU (dawniej Płacę z Allegro) w panelu - możesz to zrobić w edycji tej formy płatności),
 • zamówienia spełniają ogólne warunki łączenia zamówień z panelu. Możesz również wybrać statusy zamówień, które będą pozwalały na ich łączenie. Opcja ta znajduje się w panelu pod adresem SPRZEDAŻ \ Aukcje internetowe \ Automatyczne łączenie zamówień dla aukcji tego samego klienta

Informacja: Mechanizm łączenia zamówień z wpłatą PayU (dawniej Płacę z Allegro), jest aktywny i nie ma możliwości jego wyłączenia.

 • Zamówienia za pobraniem

Zamówienia aukcyjne za pobraniem również zostaną automatycznie połączone, o ile spełniają następujące warunki:

 • zostały złożone z tego samego konta w serwisie aukcyjnym
 • w panelu mają już pobrany FOD
 • mają taki sam adres dostawy (po aktualizacji na podstawie FOD)
 • mają status wskazany w konfiguracji łączenia zamówień z aukcji w dziale SPRZEDAŻ \ Aukcje internetowe \ Automatyczne łączenie zamówień dla aukcji tego samego klienta

Co zrobić, gdy system nie pobrał wypełnionego przez klienta formularza pozakupowego FOD?

Przyczyn może być wiele.

W pierwszej kolejności należy udać się do edycji zamówienia i w sekcji Dane z formularza pozakupowego serwisu aukcyjnego zobaczyć, czy FOD został pobrany. Jeżeli nie, kliknij Pobierz informacje z formularza pozakupowego. Jeżeli klient poprawnie wypełnił formularz, a serwis aukcyjny nie ma problemów technicznych, formularz zostanie pobrany. Jeśli wyświetlił się komunikat: Formularz pozakupowy nie został jeszcze uzupełniony przez klienta w serwisie aukcyjnym skontaktuj się z klientem, to należy skontaktować się z klientem i upewnić, czy poprawnie wypełnił formularz.

Jeśli formularz zostanie pobrany, należy kliknąć opcję aktualizacji danych w zamówieniu. W przypadku problemu z aktualizacją danych pojawi się informacja, czego owy problem dotyczy.

Jeżeli masz pewność, że klient poprawnie wypełnił formularz, a serwis aukcyjny nie ma problemów technicznych, napisz komunikat do działu Support, podając numer zamówienia.

Czy mogę ustawić czas, po jakim panel IAI-Shop.com automatycznie pobiera formularze FOD?

Nie. Automatyczne pobieranie formularzy FOD i aktualizacja zamówień o informacje z w nich zawarte wykonuje się cyklicznie co 10 minut (o ile opcja jest włączona).

Czy mogę ustawić jakąś wiadomość e-mail, aby system wysłał ją automatycznie do klienta w momencie pobrania FOD?

Nie ma możliwości wysłania takiego maila. Będąc w edycji zamówienia, możesz zawsze poinformować klienta, wysyłając mu samodzielnie skomponowany e-mail. W tym celu odszukaj w edycji zamówienia sekcję Dane klienta i w kolumnie Kontakt kliknij w [wyślij e-mail]. Z tego poziomu masz możliwość napisania ręcznie wiadomości lub wybrania własnego szablonu, który możesz specjalnie na ten cel utworzyć w MODERACJA \ Zarządzanie treścią e-maili wysyłanych do klientów. Wybierz z listy opcję Definiowanie własnych listów i utwórz stosowny szablon.

Czy mogę włączyć/wyłączyć automatyczne pobieranie FOD?

Tak.

Przejdź do SPRZEDAŻ \ Aukcje internetowe i wybierz jakąkolwiek listę zamówień w Zarządzanie danymi z formularzy pozakupowych. Wyświetli się lista zamówień. W prawym górnym rogu aktywny jest link Ustawienia - kliknij w niego. Wyświetli się lista ustawień automatycznych procesów dla serwisów aukcyjnych. Odszukaj opcję dotyczącą formularzy pozakupowych.

Dostępne są dwa ustawienia:

 • Ręcznie za pomocą listy - system nie będzie pobierał FOD-ów i aktualizował zamówień o informacje w nich zawarte (użytkownik będzie robił to ręcznie dla każdego zamówienia)
  • Automatycznie (co 10 minut), koszt dostawy wpisany przez klienta - system co 10 minut będzie pobierał FOD-y i aktualizował zamówienia o informacje w nich zawarte. Wybierając tę opcję możliwe jest wpisane przez klienta dowolnego kosztu dostawy w oparciu o opcję Inna forma dostawy
 • Automatycznie (co 10 minut), koszt dostawy z profilu dostaw - system co 10 minut będzie pobierał FOD-y i aktualizował zamówienia o informacje w nich zawarte, wykorzystując jedynie zdefiniowane w profilu dostaw formy dostawy

Po wybraniu żądanej opcji kliknij Zapisz ustawienia.

Czy pobrany z FOD-a adres dostawy, jaki podał użytkownik Allegro, jest automatycznie ustawiany w zamówieniu?

Tak. Gdy formularz opcji dostawy FOD zostanie pobrany, wyświetli się ramka z informacjami, które podał użytkownik. Adres dostawy klienta zostaje automatycznie podmieniony po kliknięciu Aktualizuj dane w zamówieniu. Adres dostawy dla zamówienia będzie ustawiony na ten pobrany z FOD.

Gdzie mogę wyszukać zamówienia do których system nie pobrał do tej pory formularza FOD?

W tym celu udaj się do SPRZEDAŻ \ Aukcje internetowe i odszukaj sekcję Zarządzanie danymi z formularzy pozakupowych. Dostępne są trzy listy zamówień:

 • Lista zamówień, do których nie zostały pobrane dane z formularza pozakupowego.
 • Lista zamówień, dla których nie zostały wypełnione formularze pozakupowe przez klientów.
 • Lista zamówień, które nie zostały zaktualizowane na podstawie danych z formularzy pozakupowych.

Przejdź do Lista zamówień, do których nie zostały pobrane dane z formularza pozakupowego. Wyświetli Ci się lista zamówień. Kliknij Pobierz teraz dane z formularzy pozakupowych.

Dlaczego w zamówieniu nie aktualizuje się forma dostawy pobrana z formularza pozakupowego FOD?

Powodów może być kilka, zawsze jednak podczas nieudanej próby aktualizacji panel zapisuje powód odmowy aktualizacji danych. Są to zazwyczaj dwa główne powody:

 • brak wybranej przez klienta w FOD formy dostawy w panelowym profilu dostaw
 • brak prawidłowego powiązania form dostawy po stronie serwisu allegro z formami dostępnymi w profilu dostaw dla aukcji internetowych (ADMINISTRACJA \ Konfiguracja dostaw \ Przypisanie usług kurierskich w IAI-Shop.com do usług kurierskich serwisów zewnętrznych)
 • błędny kod pocztowy (np. brak myślnika, między cyframi)

Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, panel IAI-Shop.com nie zaktualizuje w zamówieniu formy dostawy i adresu z formularza pozakupowego FOD, a co za tym idzie, nie zmieni kwoty kosztu wysyłki, formy wysyłki oraz stawki VAT. Co ważne, próba aktualizacji danych zostanie odnotowana w historii zamówienia i dodatkowo na karcie zamówienia pojawi się na czerwono informacja o nieudanej próbie aktualizacji.

Czy system uaktualni mi sam dane w zamówieniu, jeżeli klient zmieni coś w formularzu FOD, który wcześniej został już pobrany do panelu?

Nie. Formularz jest pobierany jednorazowo. Jeżeli klient zmienił jakiekolwiek dane w formularzu, nie zostaną one pobrane kolejny raz do panelu administracyjnego.

Dlaczego niektóre płatności dotyczące dostawy nie są widoczne we wpłatach w zamówieniu z aukcji?

Przyczyną jest działanie mechanizmu wysyłania formularzy pozakupowych FOD po stronie Allegro i działania mechanizmu PayU (dawniej Płacę z Allegro). Aukcje połączone po stronie Allegro są importowane do panelu administracyjnego IAI-Shop.com jako dwa osobne zamówienia.

Poniższy przykład obrazuje zasadę przyjmowania aukcji do panelu i pobieraniu informacji o PayU:

1. Klient kupił na aukcji X przedmiot za 800 zł z dostawą za 20 zł - do panelu importowane jest zamówienie X1.

2. Klient kupił na aukcji Y przedmiot za 200 zł z dostawą za 50 zł, połączył tę aukcję z aukcją X oraz wypełnił formularz FOD - do panelu importowane jest zamówienie Y1 oraz pobierany jest formularz FOD.

3. Klient zapłacił za aukcję X, aukcję Y i koszt dostawy 50 zł (koszt został wyliczony na podstawie ustawień z Allegro) - do panelu importowana jest:

 • kwota 800 zł i dodawana jako wpłata do zamówienia X1,
 • kwota 200 zł i dodawana jako wpłata do zamówienia Y1,
 • kwota 50 zł i dodawana jako wpłata do zamówienia Y1.

W zamówieniu X1 nie ma informacji o kwocie 20 zł za dostawę. Aby ją uwzględnić, należy dodać taką wpłatę ręcznie w edycji zamówienia w panelu.

Uwaga: Pamiętaj, że zamówienia połączone po stronie Allegro mogą być poprawnie obsługiwane tylko wtedy, kiedy w ustawieniach dla Płacę z Allegro (PayU) opcja Automatyczne księgowanie płatności jest zaznaczona na nie.

Jak traktowane są sytuacje, w których kupujący podał inny koszt przesyłki w FOD?

W przypadku gdy koszt przesyłki wpisany przez klienta nie jest równy podanemu na aukcji, na karcie zamówienia w sekcji z FOD wyświetlane jest czerwone ostrzeżenie:

Klient podał inny koszt dostawy w formularzu pozakupowym niż ten, który był ustawiony podczas wystawiania aukcji. Aby zobaczyć szczegóły, przejdź do opcji Dane z formularza pozakupowego serwisu aukcyjnego.

W takiej sytuacji można zadecydować o tym, który koszt przesyłki ma być wzięty pod uwagę przez kliknięcie w Pokaż informacje z formularza pozakupowego.

W dziale Ustawienia automatycznych procesów dla serwisów aukcyjnych (SPRZEDAŻ \ Aukcje internetowe \ Lista zamówień, które nie zostały zaktualizowane na podstawie danych z formularzy pozakupowych \ Ustawienia) w sekcji Pobieranie i aktualizowanie danych w zamówieniu na podstawie formularzy pozakupowych użytkownik panelu może zadecydować co będzie zachowaniem domyślnym.

W jaki sposób system obsługuje wysyłkę elektroniczną (wysyłkę przez e-mail)?

Dla sprzedawców oferujących towary wirtualne udostępniliśmy usługę "Dostawa elektroniczna". Kurier w zamówieniach Allegro, w których została wybrana opcja przesyłki przez e-mail, zostanie zaktualizowany na podstawie FOD do usługi Dostawa elektroniczna

Jaki mail jest wysyłany w przypadku pobrania zamówienia z Allegro


W momencie złożenia zamówienia na Allegro kupujący otrzymuje dwa e-maile. Jeden z Allegro, drugi ze sklepu, w którym system wysyła domyślny koszt dostawy i formę płatności. Wysyła koszt domyślny, ponieważ w tym momencie nie wie co wybrał klient w serwisie aukcyjnym. Dopiero po pobraniu FOD-a (formularza pozakupowego), system zmienia formę i koszt dostawy w zamówieniu.

Możliwe rozwiązania:
1) wyłączyć wysyłanie e-maila "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia z aukcji" ze sklepu
2) dokonać zmian w szablonie, tak aby nie informować klienta o domyślnym koszcie dostawy.
wpis typu:
"Koszt i forma dostawy zostanie ustalony po wypełnieniu formularza po zakupowego."

MODERACJA \ Zarządzanie treścią e-maili ... \ Potwierdzenia wpłynięcia zamówień \ Potwierdzenie wpłynięcia
zamówienia z aukcji

Ile sztuk zostanie wystawionych na aukcji, jeśli mam na stanie nieskończoność, a w profilu ustawień wskazane, aby wystawiać wszystkie sztuki?

Jeśli w danym magazynie stan magazynowy to nieskończoność, to w przypadku wystawiania we wszystkich rozmiarach i wskazania, aby były wystawiania wszystkie sztuki (bądź też 1/2, lub 1/3 sztuk) to wystawione zostanie 100 sztuk (bądź też 50, lub 33 sztuki).

W przypadku operowania na nieskończoności warto podać konkretną liczbę wystawianych sztuk wystawianych na aukcji z danego profilu ustawień.

Czy w module integracji z aukcjami są obsługiwane aukcje do wyczerpania produktów?

Tak, aukcje do wyczerpania stanów magazynowych są dostępne zarówno z poziomu kreatora wystawiania aukcji, jak i profili ustawień. Warunkiem jest posiadanie konta Allegro, które jest uprawnione do wystawiania takich aukcji.

Czy jest ograniczenie dla czasu, jaki może minąć pomiędzy wypełnieniem Formularza Opcji Dostawy i Płatności, a pobraniem zamówienia do panelu?

Ta sama osoba, może na tej samej aukcji składać wiele zamówień na przestrzeni wielu tygodni, dlatego w celu pominięcia Formularzy Opcji Dostawy i Płatności (FOD), które dotyczą poprzednich zamówień, w zamówieniu wyświetlane są tylko te FODy, które zostały wypełnione w czasie krótszym niż 48h przed pobraniem zamówienia do panelu. W normalnych warunkach maksymalny czas pomiędzy wypełnieniem FODa, a pobraniem zamówienia do panelu jest krótszy niż 10 minut, więc takie ograniczenie nie stanowi ryzyka, że w zamówieniu nie wyświetli się FOD, który powinien był się wyświetlić.

Jak ustawić okres, dla którego będą importowane aukcje przy imporcie lub dodawaniu aukcji do panelu?


Domyślnie zamówienia tworzone są dla zakupów dokonanych w ciągu dwóch dni przed dodaniem aukcji. Aby zmienić ten okres, przejdź do Ustawień importu aukcji:

 • SPRZEDAŻ \ Aukcje internetowe \ Import towarów z serwisu aukcyjnego oraz dodanie obsługi aukcji do panelu \ Ustawienia - tu dodasz nowy towar i połączysz z nim wystawioną aukcję
 • SPRZEDAŻ \ Aukcje internetowe \ Sprawdź i napraw aukcje \ Dodaj aukcje, których brakuje w panelu - Allegro \ Ustawienia - tu wybierzesz, do którego istniejącego towaru przypisać aukcję

Ustawienia importu aukcji w IAI-Shop.com

Jak obsłużyć kuriera Allegro Kurier InPost w IAI-Shop.com?


To proste! Wykonaj poniższe kroki w panelu administracyjnym:

 • dodaj do profilu dostaw, z którego korzystasz przy obsługiwaniu aukcji, zdefiniowanego w panelu kuriera InPost Kurier By Allegro i ustaw dla niego odpowiednią cenę za przesyłkę (przedpłaconą oraz pobraniową)
 • połącz (zmapuj) nowego kuriera zewnętrznego Allegro Kurier InPost z uprzednio dodanym do profilu dostaw kurierem InPost Kurier By Allegro

Przypisanie kuriera Allegro Inpost Kurier do IAI

Jak wystawić aukcję z nowym opisem oferty podzielonym na sekcje z poziomu panelu administracyjnego IAI-Shop.com?

Do obsługi każdej z sekcji nowego opisu przygotowaliśmy dedykowane bloki zmiennych, które umieszczone w szablonie aukcyjnym zostaną podczas wysyłania opisu do Allegro odpowiednio podzielone i przesłane zgodnie z wymaganiami tego serwisu.

Informacje o dostępnych zmiennych znajdziesz w edycji szablonów aukcyjnych, pod przyciskiem Bloki treści.

Aby wystawić aukcję w nowy sposób, umieść w szablonie przynajmniej jedną sekcję z nowego opisu.

Dostępne bloki treści

Przykładowy szablon z nowym opisem aukcji:


''[iai:allegro_description_section_text-begin]

Nazwa produktu

Tekst znajdujący się na całej szerokości ekranu. 'Tekst pogrubiony.
[iai:allegro_description_section_text-end]

[iai:allegro_description_section_text_and_photo-begin]
Przykładowy opis znajdujący się po lewej stronie zdjęcia
[iai:allegro_description_section_text_and_photo-end]

[iai:allegro_description_section_photo]

[iai:allegro_description_section_photo_and_text-begin]
Przykładowy opis znajdujący się po prawej stronie zdjęcia
[iai:allegro_description_section_photo_and_text-end]''


Jakich znaczników HTML można używać przy wystawianiu aukcji na Allegro z nowym opisem podzielonym na sekcje?

Tylko tekst umieszczony w znacznikach HTML zostanie przyjęty przez Allegro do sekcji w nowym opisie. Aby tekst był zgodny z zasadami opisu podzielonego na sekcje, osadź go w nagłówku(<h1></h1> lub <h2></h2>), paragrafie (<p></p>) lub na liście (<ol></ol> lub <ul></ul>). W znacznikach HTML używaj tylko małych liter.

Wstawiając tekst do sekcji możesz użyć tych znaczników:

 • h1 - tytuł
 • h2 - podtytuł
 • p - paragraf
 • ul - wypunktowanie
 • ol - wylistowanie
 • li - element listy
 • b - pogrubienie.

Aby ograniczyć ilość błędów pojawiających się przy wystawianiu aukcji w nowy sposób, znaczniki <br> są zamieniane na znak spacji w momencie wystawienia aukcji, a znaczniki <strong></strong> zamieniane są na znaczniki <b></b>.

Które zdjęcia są umieszczane w nowym opisie aukcji podzielonym na sekcje w serwisie Allegro?

Pod kolejne zmienne prezentujące zdjęcia w następujących po sobie sekcjach, wstawiamy po kolei zdjęcia występujące na karcie towaru.

Użycie pierwszej zmiennej ze zdjęciem w szablonie aukcji, skutkuje wyświetleniem w jej miejscu dużej ikony dla aukcji. Użycie drugiej zmiennej spowoduje wczytaniem pierwszego zdjęcia przypisanego do produktu. Kolejne użycie zmiennej wczyta drugie zdjęcie z karty towaru. Jeśli użyjesz zmiennej [iai:allegro_description_section_double_photo], do sekcji przekazane zostaną kolejne 2 zdjęcia przypisane do produktu, itd.

Jeżeli towar nie będzie miał przypisanej wystarczającej liczby zdjęć na potrzeby użytych zmiennych wstawiających do opisu zdjęcia, w sekcji prezentującej tekst i zdjęcie pojawi się wtedy sam tekst, a sekcja z samymi zdjęciami nie pojawi się wcale.

Na swoim koncie w serwisie Allegro mam włączone dwustopniowe logowanie. W jaki sposób poprawnie dodać to konto w panelu IAI-Shop?

Jeżeli na Twoim koncie włączone jest dwustopniowe logowanie, dla aplikacji IAI-Shop musisz utworzyć osobne hasło. Zrobisz to w serwisie Allegro, w zakładce Moje konto > Bezpieczeństwo > Hasła do aplikacji. Wygenerowanego w tym miejscu hasła użyj w konfiguracji kont aukcyjnych, podczas dodawania lub edycji istniejącego konta Allegro.

Które zdjęcie będzie miniaturą w serwisie, jeżeli ikona dla aukcji internetowych nie zostanie uzupełniona na karcie towaru?

W takim wypadku zdjęciem głównym w serwisie aukcyjnym będzie ikona dla towaru.

W jaki sposób mogę uzupełnić warunki ofert wystawianych na aukcjach?

Warunki oferty, czyli:

 • politykę zwrotów,
 • informacje o gwarancjach,
 • warunki reklamacji

uzupełnić możesz w serwisie Allegro, w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Ustawienia Sprzedaży.

Następnie przypisz zdefiniowane w Allegro warunki ofert do profili ustawień aukcji w panelu IAI-Shop.com.

Chcę umieścić parametry produktu w opisie aukcji podzielonym na sekcje. W jaki sposób zrobić to prawidłowo?


Jeśli chcesz zaprezentować parametry towaru, w szablonie aukcyjnym umieść zmienną [iai:product_parameters] w dowolnej sekcji z tekstem. Aby aukcja została wystawiona prawidłowo, osadź zmienną poza znacznikami HTML. Poszczególne wartości zostaną wypunktowane automatycznie.

W jaki sposób mogę ręcznie wybrać zdjęcia, które pojawią się w odpowiedniej sekcji opisu dla aukcji?


Jeśli w opisie aukcji chcesz użyć zdjęcia towaru, wystarczy, że w bloku treści ze zdjęciem dodasz odpowiednią zmienną prezentującą zdjęcie produktu.

Jeżeli natomiast chcesz użyć grafiki spoza karty towaru, ale znajdującej się w obrębie sklepu, w sekcji ze zdjęciem dodaj zmienną [iai:photo_url(image)]. W nawiasie podaj względny adres URL wybranego pliku graficznego (bez domeny sklepu).

W szablonie aukcji chcę dodać opis dla aukcji internetowych, pobrany z karty towaru. Czy w takim wypadku zmienną [iai:product_description_auction_long] powinienem umieścić w sekcji, czy poza nią?

Zmienna [iai:product_description_auction_long], służąca do wyświetlenia opisu towaru dla aukcji internetowych, może znajdować się na szablonie w sekcji lub poza nią, w zależności od treści znajdującej się na karcie towaru.

Jeżeli na karcie towaru używasz bloków treści, zmienna [iai:product_description_auction_long] powinna znajdować się w szablonie aukcyjnym poza poszczególnymi sekcjami, np.

[iai:product_description_auction_long]
[iai:allegro_description_section_photo_and_text-begin]
Opis aukcji w szablonie
[iai:allegro_description_section_photo_and_text-end]

W przeciwnym wypadku nastąpi sytuacja, kiedy jeden blok treści zawiera się w drugim. Może to spowodować niewyświetlenie wszystkich elementów zawartych w sekcjach.

Jeśli zaś na karcie towaru prezentujesz sam opis i nie dzielisz go na bloki treści, zmienną [iai:product_description_auction_long] umieść w szablonie w dowolnej sekcji z tekstem.

W podglądzie opisu podzielonego na sekcje widocznych jest więcej zdjęć, niż ostatecznie pojawiło się na aukcji. Dlaczego?

Podgląd opisu na karcie towaru oraz w kroku 3. kreatora, może prezentować zdjęcia, które ostatecznie nie zostaną przesłane do Allegro. Działanie to jest uzależnione od liczby zdjęć przesyłanych do serwisu. Liczbę tę definiujesz w profilu ustawień aukcji lub w kolejnych krokach kreatora.


Załóżmy, że w szablonie umieścisz 10 sekcji z pojedynczym zdjęciem, natomiast w profilu ustawień aukcji ustawisz 4 dodatkowe zdjęcia wysyłane do serwisu oprócz zdjęcia głównego. W opisie, który zostanie umieszczony na Allegro, zdjęcia pojawią się tylko w 5. sekcjach.

Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić podgląd, który ostatecznie pojawi się w wystawionej aukcji. Aby to zrobić, wybierz "podgląd" przy wystawianiu aukcji za pomocą profilu ustawień (opcja podglądu widoczna jest w szczegółach wybranego profilu), a jeśli wystawiasz aukcję przez kreator - sprawdź docelowy podgląd w ostatnim, 6. kroku.

Chciałbym przekonwertować istniejący opis dla Allegro w formacie HTML, w opis podzielony na sekcje, który będzie zgodny z nowymi standardami Allegro. W jaki sposób to zrobić?

Aby ułatwić sporządzenie opisu podzielonego na sekcje dla Allegro, przygotowaliśmy generator, który w szybki sposób stworzy odpowiednią strukturę.

Możliwe operacje do wykonania na tekście

Narzędzie znajdziesz na karcie towaru, w części opisu dedykowanego dla Allegro. Dostępne są pod nim dwie opcje:

 • Wstaw nazwę i opis długi towaru z języka "X" (bez znaczników HTML które odrzuca Allegro) - jeśli wybierzesz tę opcję, na początku zostanie pobrany wskazany opis długi towaru, który w dalszej kolejności będzie oczyszczony z nadmiarowych znaczników oraz styli CSS, których nie możemy umieścić na aukcji, zgodnie z nowym standardem Allegro. Dzięki temu, umieszczając na szablonie zmienną [iai:product_description_auction_long] w dowolnej sekcji z tekstem, bez problemu wystawisz aukcję.
  • Wygeneruj z bieżącego opisu dla aukcji opis podzielony na sekcje dla Allegro - Generator ten bazuje na aktualnym opisie dla aukcji Allegro. Po wybraniu tej opcji, pojawi się okno z propozycją nowego opisu, który będzie można przenieść jednym kliknięciem na kartę towaru. Wynikiem działania jest opis, w którym naprzemiennie występują sekcje ze zdjęciem i tekstem, oraz tekstem i zdjęciem. Jeżeli wybierzesz ten generator, pamiętaj, aby zmienną [iai:product_description_auction_long] umieścić na szablonie poza blokiem treści.

UWAGA: W zależności od istniejącego opisu HTML towaru, w oknie z wynikiem działania generatora, mogą pojawić się niepożądane znaki, teksty lub nawet zdjęcia. Przed zapisaniem zmian, zweryfikuj więc opis i nanieś odpowiednie poprawki ręcznie.

Czy wszyscy kurierzy Allegro są dostępni po API?

Niestety nie. Część usług jest dodana w panelu IdoSell, ale nie posiadają wbudowanej integracji z kurierem. Spowodowane jest to niewspieraniem pełnej integracji przez IdoSell z UPS Access Point, lub jak w przypadku przesyłek wysyłanych za pomocą Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie, brakiem pełnej funkcjonalności w API Poczty Polskiej (usługa dostępna jest tylko w Elektronicznym Nadawcy Poczty Polskiej).

Pomimo to, dajemy taką możliwość, abyś mógł odpowiednio przypisać do kuriera w Allegro, ID kuriera w IdoSell i mieć informację w WMS naszego systemu, że klient wybrał taką formę doręczenia. Dalsza obsługa takiego zamówienia wymaga samodzielnego nadania przesyłki.

W przypadku integracji Allegro UPS Odbiór w Punkcie jest możliwość generowania zleceń w otwartym systemie dla kurierów i brokerów, czyli mechaniźmie ISF.

Jak zapisać cennik dostaw na profilu ustawień aukcji?

Cennik dostaw konfigurujesz w Allegro, a następnie wskazujesz go w profilach ustawień aukcji w swoim panelu administracyjnym w IdoSell. Możesz zdefiniować wiele cenników, tak by pasowały do całej Twojej oferty, ale na początek wystarczy, że przygotujesz jeden, uniwersalny, który będzie pasować do całego twojego asortymentu. Konfigurując cenniki dostaw w serwisie Allegro pamiętaj, aby dodawać w nich te usługi kurierskie, które są zmapowane na kurierów sklepu internetowego.

Po skonfigurowaniu cenników dostaw w serwisie aukcyjnym, przejdź do profili ustawień aukcji w panelu administracyjnym Twojego sklepu i w formularzu edycji profilu wskaż odpowiedni cennik dostaw.

Cennik dostaw ustawisz na profilu ustawień wukcji w sekcji "Ustawienia dostaw i płatności"

Mam wiele punktów odbioru osobistego w Allegro, czy każde zamówienie w sklepie internetowym IdoSell otrzyma prawidłowy adresy dostawy ?


W module Konfiguracja dostaw/Przypisanie usług kurierskich w IAI-Shop.com do usług kurierskich serwisów zewnętrznych , dla usługi kurierskiej Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy musisz wskazać odpowiednią sieć Twoich punktów odbioru.

Ważne !!! Abyśmy mogli poprawnie dodać w zamówieniu punkt odbioru z Twojej sieci, ważne jest aby adres punktu odbioru w Allegro był dokładnie taki sam jak adres punktu odbioru w sklepie internetowym IdoSell.

Jak ustawić tagi dla towaru?


Tagi dodasz na karcie towaru w sekcji Aukcje Internetowe wybierając zakładkę Sklep Allegro (nazwa konta).

Klient kupując na aukcji na Allegro wybrał formę płatności przelew tradycyjny. Nie widzę formularza pozakupowego w panelu. Co mam robić?

Allegro w maju 2018 wycofało możliwość zapłaty za zamówienia bezpośrednio przelewem tradycyjnym. Taka możliwość zapłaty pozostała tylko na tych aukcjach, które zostały wystawione przed majem 2018, gdzie pozostała możliwość zapłaty poprzez przelew tradycyjny do czasu wyczerpania zapasów na tej aukcji. Od kwietnia 2019, po zmianie mechanizmu integracji na nowe API REST Allegro, nie otrzymujemy formularza pozakupowego dla tak opłaconych aukcji. Takie zamówienie nie zostanie przez nas automatycznie obsłużone i należy je obsłużyć ręcznie.

Obecnie wystawiane aukcje nie mają już po stronie Allegro możliwości wybrania opcji przelewu tradycyjnego.

W panelu IdoSell mam zamówienia z Allegro, w którym nie jest uzupełniony formularz pozakupowy, dlaczego?

Od kwietnia 2019, po zmianie mechanizmu integracji na nowe API REST Allegro, otrzymujemy formularz pozakupowy dopiero w chwili dokończenia płatności po stronie Allegro. Jeśli klient nie dokończy procesu płatności lub ją przerwie, to niestety nie otrzymasz formularza pozakupowego dopóki klient nie dokończy płatności.

W taki wypadku najlepiej skontaktować się z klientem i poprosić aby dokończył proces zakupowy.

Jeśli została wybrana opcja płatności przy odbiorze to formularz pozakupowy otrzymujemy od Allegro od razu.

Otrzymałem zamówienie z Allegro ale dane bilingowe klienta oraz dostawy nie są uzupełnione, dlaczego?

Od kwietnia 2019, po zmianie mechanizmu integracji na nowe API REST Allegro, dane bilingowe oraz dostawy otrzymujemy razem z formularzem pozakupowym z Allegro. Do czasu otrzymania od Allegro formularza pozakupowego dane bilingowe oraz adres dostawy są puste.

Odpowiedź na pytanie kiedy mogą powstać opóźnienia w otrzymaniu formularza pozakupowego, znajdziesz na tej stronie przy pytaniu W panelu IdoSell mam zamówienia z Allegro, w którym nie jest uzupełniony formularz pozakupowy, dlaczego?

Nie mogę zmienić kategorii na Allegro, dlaczego?

Po upływie 12 godzin od wystawienia aukcji na Allegro, nie jest możliwa zmiana kategorii. Jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem 12 godzin, to zmiana kategorii będzie zablokowana z momentem sprzedaży. Ta zasada dotyczy również ofert zakończonych.

Dlaczego dane bilingowe w zamówieniu z Allegro nie zgadzają się z danymi na koncie kupującego?

Dzieje się tak tylko w przypadku gdy jest to nowy klient w sklepie. Jeżeli kupujący nie zaznaczył że chce otrzymać fakturę VAT, to z Allegro nie otrzymamy danych bilingowych. W takim przypadku tworząc nowe konto klienta dane bilingowe uzupełniamy danymi z adresu dostawy.

Jak skonfigurować przypisanie usług kurierskich dla Allegro Smart?

Zgodnie z informacjami podanymi przez Allegro, najpóźniej od 15 stycznia 2020 r. wszyscy sprzedający na Allegro w przypadku zamówień z Allegro Smart! korzystających z InPost, będą otrzymywali wpłaty tylko za wartość zamówionych towarów, a nie jak do tej pory z uwzględnieniem kosztów dostawy. W momencie generowania etykiety InPost dla zamówień a Allegro Smart!, koszt nadania nie będzie naliczony pod warunkiem, że wykonane to będzie usługą InPost identyczną jak ta, którą wskazał kupujący w zamówieniu ma Allegro.

Dla korzystających z usług InPost poprzez IAI Broker

Upewnij się, że masz ustawione następujące przypisania Usług kurierskich w Allegro na Usługi kurierskie w IdoSell:

 • Odbiór w punkcie po przedpłacie - Paczkomaty 24/7 -> Paczkomaty InPost by IAI - wszystkie rozmiary
 • Odbiór w punkcie - Paczkomaty 24/7 -> Paczkomaty InPost by IAI - wszystkie rozmiary
 • Odbiór w punkcie po przedpłacie - Allegro Paczkomaty 24/7 InPost -> Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
 • Odbiór w punkcie - Allegro Paczkomaty 24/7 InPost -> Allegro Paczkomaty 24/7 InPost

Środki za taką przesyłkę zostaną pobrane zgodnie z cennikiem Paczkomaty InPost by IAI, natomiast po potwierdzeniu przez InPost, że przesyłka została obsłużona jako Allegro Smart!, pobrana opłata podczas comiesięcznego rozliczenia zostanie zwrócona na saldo rozliczeniowe.

Dla korzystających z usług InPost na umowę własną

Upewnij się, że masz ustawione następujące przypisania Usług kurierskich w Allegro na Usługi kurierskie w IdoSell:

 • Odbiór w punkcie po przedpłacie - Paczkomaty 24/7 -> Paczkomaty InPost - wszystkie rozmiary
 • Odbiór w punkcie - Paczkomaty 24/7 -> Paczkomaty InPost - wszystkie rozmiary
 • Odbiór w punkcie po przedpłacie - Allegro Paczkomaty 24/7 InPost -> Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
 • Odbiór w punkcie - Allegro Paczkomaty 24/7 InPost -> Allegro Paczkomaty 24/7 InPost

Gdzie w panelu IdoSell znajdują się te ustawienia?

Wskazane wyżej przypisania ustawisz w panelu IdoSell w ADMINISTRACJA \ Konfiguracja dostaw \ Przypisanie usług kurierskich w IdoSell do usług kurierskich serwisów zewnętrznych \ Allegro .

Jak ustawić mapowania kurierów Allegro Smart w IAI Broker - Jak ustawić mapowania kurierów Allegro Smart w IAI Broker