Aukcje Allegro oraz eBay i ich obsługa w IAI-Shop.com

Najczęściej zadawane pytania dotyczące aukcji internetowych i ich obsługi przez system IAI-Shop.com.

Czy do maski sklepu w wersji STANDARD mogę zamówić unikatowy szablon aukcji?

Wersja STANDARD nie określa funkcjonalności, ale stronę wizualną sklepu opartą na stałym szablonie. Wybór stałego szablonu maski sklepu nie oznacza, że nie możesz zamówić unikatowego szablonu aukcji (a nawet wielu szablonów!). Każdy szablon zostanie przygotowany w ramach graficznych prac serwisowych. Zasada ta obowiązuje w każdej wersji maski sklepu.

Mam więcej niż jedno konto na Allegro i eBay. Czy jeden panel administracyjny pobierze mi wszystkie aukcje?

Panel administracyjny IdoSell daje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby kont w serwisach aukcyjnych. Oznacza to, że - jeżeli masz wiele kont w serwisie aukcyjnym - każde z nich może być obsługiwane przez IdoSell. Nie wiąże się z tym żadna dodatkowa opłata. Możesz również wystawiać te same produkty z każdego konta osobno, ustawiając inną cenę i stosując inny szablon aukcji. Oznacza to, że jeżeli w Allegro funkcjonujesz jako kilku sprzedawców (z pozoru konkurujących ze sobą), możesz tę strategię nadal stosować z powodzeniem, bez konieczności zakupu wielu kopii IdoSell.

Czy integracja z aukcjami dostępna jest w każdej wersji sklepu? Jakie są koszty integracji z tymi serwisami?

Integracja z serwisami aukcyjnymi dostępna jest w każdym sklepie IdoSell. Poszczególne wersje nie różnią się niczym pod względem funkcjonalności systemu.

Do integracji z aukcjami przyda się również szablon aukcji - można go wykonać samodzielnie i dodać poprzez panel administracyjny lub zlecić naszym grafikom. Czas pracy przeznaczony na wykonanie szablonu zależy od wielu czynników, dlatego skontaktuj się z naszym działem graficznym, aby uzyskać dokładną wycenę takiej usługi.

Dodatkowo można rozważyć budowę strony O mnie i innych elementów. Nie wiążą się one z zamówioną wersją sklepu, ale ze zleconymi dodatkowymi pracami graficznymi.

Cykl nie uruchomił się ponownie dlaczego?

Sposobem na zdiagnozowanie problemu są informacje zawarte w dzienniku zdarzeń dostępnym w zakładce SPRZEDAŻ / Aukcje internetowe / Dziennik Zdarzeń

Jednym z możliwych powodów jest wystąpienie komunikatu:

Wysyłanie aukcji: [ERR_CATEGORY_NOT_FOUND] Kategoria nie została poprawnie wybrana

Komunikat taki oznacza, że prawdopodobnie zostały zmienione kategorie, do których wstawiane są produkty w serwisie aukcyjnym. Nowe kategorie zostaną automatycznie wgrane do panelu jednak niezbędne jest zatrzymanie uruchomionych już cykli i włączenie nowych z wybranymi nowymi kategoriami.

Czy istnieje możliwość, aby miniatura produktu była dodawana w innym miejscu niż pod szablonem aukcji?

Wyświetlanie miniaturki jest opcjonalne i o tym, czy ma być widoczna na końcu strony z widokiem aukcji i na liście aukcji w danej kategorii, decydujesz w 3. kroku tworzenia aukcji oraz w profilu ustawień aukcji. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z opcji dodatkowej - Miniaturka - będzie ona widoczna pod szablonem aukcji w centralnej części strony. Położenie to nie może być modyfikowane.

Jeżeli nie chcesz korzystać z Miniatury standardowo umieszczanej pod opisem aukcji, możesz umieścić Miniaturkę w treści opisu aukcji. Za dodanie miniaturki bezpośrednio do szablonu aukcji odpowiadają zmienne [iai:product_thumbnails_x] i [iai:product_thumbnails_link_x], które można dodać w edycji szablonu aukcji w dziale MODERACJA / Szablony aukcji.

Uwaga: Odznaczenie podczas zakładania aukcji opcji dodatkowej Miniaturka spowoduje brak wyświetlenia miniatury na liście wyszukiwanych aukcji po stronie Allegro.

Czy mogę automatycznie zaimportować aukcje do panelu sklepu?

Import aukcji do panelu sklepu jest możliwy dzięki funkcji w dziale SPRZEDAŻ / Aukcje internetowe / Dodaj aukcje, których brakuje w panelu.

Import aukcji wymaga dodawania każdej aukcji osobno. Nie jest możliwe automatyczne pobranie wszystkich aukcji do panelu bez Twojego udziału. Dlaczego system nie może zrobić tego w pełni automatycznie?

Przyczyną jest brak możliwości jednoznacznej identyfikacji produktu, który jest wystawiony na aukcję. Tytuły i opisy aukcji różnią się zazwyczaj od nazw produktów i ich opisów w sklepie. Ponadto aukcja dotyczy zawsze konkretnego rozmiaru produktu. System nie jest w stanie samodzielnie zidentyfikować produktu i rozmiaru, którego dotyczy aukcja zamieszczona w Allegro. Z tego powodu konieczne jest ręczne wskazanie produktu w panelu, którego dotyczy importowana aukcja. Może się też zdarzyć, że taki produkt nie został jeszcze wprowadzony do panelu. Ręczna kontrola nad importem aukcji daje ci gwarancję, że aukcje są poprawnie połączone z produktami i zintegrowane z panelem.

Czy mogę przypisać kategorię ze wszystkich serwisów aukcyjnych do towaru?

Tak, możliwe jest przypisanie towaru do kategorii każdego serwisu, który jest aktywny w panelu administracyjnym. Możesz ustawić kategorie dla wszystkich serwisów w edycji towaru lub grupowo z poziomu listy towarów.

Czy mogę za pomocą Grupowej edycji ustawić kategorie w serwisach aukcyjnych dla towarów oraz ich parametry?

Tak. Możesz tego dokonać z listy towarów. Wyszukaj interesujące Cię towary, zaznacz je i kliknij Edycja grupowa. Wybierz Kategorie w serwisach aukcyjnych. W następnym kroku pojawi się okno z zakładkami dla każdego serwisu aukcyjnego uruchomionego w panelu. Z tego poziomu możesz ustawić kategorie i podkategorie dla interesujących Cię serwisów aukcyjnych oraz określić ich parametry.

Czy w ramach przypisania do kategorii mogę także przypisać dodatkowe parametry kategorii?

Tak, możesz wybrać dodatkowe parametry dla danej kategorii. Przejdź do okna przypisania kategorii w karcie edycji towaru, wybierz odpowiednie kategorie i zaznacz na liście dodatkowe parametry, które chcesz przypisać do towaru. Parametry oznaczone na czerwono muszą być wypełnione.

Z jaką częstotliwością pobierane są zamówienia na podstawie aukcji?

Zamówienia z aukcji powinny się pojawiać w panelu sklepu z częstotliwością 10 minut dla sklepów na serwerach dedykowanych i 20 minut dla sklepów na serwerach współdzielonych.

Jak mogę szybko usunąć rezerwacje produktów dla serwisów aukcyjnych?

Operację usunięcia rezerwacji dla aukcji można wykonać za pomocą funkcji SPRZEDAŻ / Aukcje internetowe / Zarządzanie rezerwacjami oraz dostępnością towarów na aukcjach oraz Wycofanie nadmiarowych rezerwacji dla aukcji, które blokują sprzedaż produktów.
Mechanizmy te pozwalają w prosty, szybki - i przede wszystkim kontrolowany - sposób usunąć rezerwacje, które nie są już wymagane dla aukcji.

Jak mogę przypisać kategorię serwisu aukcyjnego do towaru?

Aby przypisać kategorię serwisu aukcyjnego do towaru, należy w jego edycji odnaleźć Aukcje internetowe. W tej sekcji widoczna jest opcja Kategorie w serwisach aukcyjnych. Tutaj możesz przypisać kategorie i parametry kategorii do towaru ze wszystkich zintegrowanych z panelem serwisów aukcyjnych. Wybierz żądany serwis, przypisz kategorie oraz możliwe parametry i kliknij Zapisz zmiany.

Jak używać funkcji Magazyn dostępnej podczas wystawiania aukcji?

W ramach tej funkcji masz do dyspozycji dwie opcje:

 • wybieraj automatycznie w momencie tworzenia zamówienia - system wystawi aukcję oraz w momencie wpłynięcia zamówienia z aukcji do IdoSell, automatycznie przypisze magazyn oraz zarezerwuje ilości z magazynów do zamówienia na podstawie wprowadzonych przez Ciebie priorytetów dla magazynów.
 • wybrany - system poprosi o wskazanie konkretnego magazynu, z którego ma zostać wystawiona aukcja i tym samym ten magazyn będzie przypisany do zamówienia z aukcji w IdoSell.

Informacja: Pamiętaj, że w konfiguracji każdego magazynu jest opcja odpowiadająca czy ilości z magazynu mogą być sprzedawane na aukcjach. Jeżeli dany magazyn ma tę opcję ustawioną na nie, wówczas ilości z tego magazynu nie będą dostępne dla zamówień z aukcji.

Jak ustawić czas trwania oraz wznowienia aukcji?

Wystarczy skorzystać z zaimplementowanych przez nas ustawień:

Planowany termin wystawienia aukcji

Jest to ustawienie pozwalające zdecydować czy aukcja ma być wystawiona natychmiast czy określonego dnia o określonej godzinie. Jeżeli wybierzesz orientacyjny termin rozpoczęcia aukcji, system wystawi tą aukcje dokładnie tego dnia, który wybierzesz, ale godzina może ulec niewielkiemu odchyleniu.

Czas trwania aukcji

Możesz zdecydować o tym, jak długo ma trwać Twoja aukcja, ale pamiętaj, że ustawienia 14 oraz 30 dni są dodatkowo płatne. Po aktualny cennik odsyłamy do pomocy wybranego serwisu aukcyjnego.

Po zakończeniu aukcji

 • Nie wznawiaj - aukcja nie zostanie wznowiona.
 • Wznawiaj do wyczerpania rezerwacji - po zakończeniu aukcji (bez ofert kupna, bądź gdy wszystkie produkty nie zostały wykupione) zostanie ona wznowiona po ustalonym przez Ciebie okresie (oraz ustaloną liczbę razy) pod warunkiem, że istnieją rezerwacje na ten produkt. Jeżeli towar nie jest zarezerwowany, trafi na listę Wznowienia zatrzymane z powodu braku rezerwacji produktu dla aukcji. W momencie, gdy zostanie osiągnięty limit maksymalnej liczby wznowień (jeżeli taki zdefiniujesz), aukcja zostanie przeniesiona na listę Aukcje, które można wznowić (gdzie możesz przedłużyć bądź zakończyć wznawianie).
 • Wznawiaj do wyczerpania stanu dyspozycyjnego dla aukcji - dysponując określoną ilością towaru przeznaczoną do sprzedaży w serwisach aukcyjnych, możesz ustawić aby system po zakończeniu aukcji wznawiał je automatycznie, aż do momentu wyczerpania stanu dyspozycyjnego.
 • Wznawiaj ze stałą ilością nawet jeśli jest mniej w magazynie - za każdym razem zostanie wystawiona ta sama ilość towaru bez względu na stan dyspozycyjny.
 • Przenieś na listę aukcji do wystawienia - po zakończeniu aukcji (bez ofert kupna lub gdy wszystkie produkty nie zostały wykupione) zostanie ona przeniesiona na listę Aukcje, które można wznowić (gdzie możesz wznowić lub zakończyć aukcję).

Uwaga: Listy znajdują się w dziale SPRZEDAŻ / Aukcje internetowe / Zarządzanie wznowieniami aukcji.

Ogranicz liczbę wznowień!

Możesz sam zdecydować czy chcesz, by aukcje wznawiały się określoną liczbę lub wystawiana aukcja nie była ograniczona liczbą wznowień a jedynie liczbą rezerwacji na dany produkt, lub jego stanem magazynowym.

Opcje dodatkowe

Są to opcje, które udostępnia sprzedającym serwis aukcyjny. Ale uwaga ? te opcje są dodatkowo płatne w tym serwisie. Po aktualny cennik odsyłamy do pomocy serwisu aukcyjnego.

Lista dodatkowych opcji:

 • Pogrubienie - jeśli zaznaczysz tę opcję, to tytuł Twojej aukcji będzie wyróżniony pogrubioną czcionką (tzw. boldem) - dzięki temu będzie bardziej widoczny na liście przedmiotów w wybranej kategorii.
 • Podświetlenie - jeśli podczas wystawiania zaznaczysz tę opcję, to nazwa Twojego przedmiotu będzie zaznaczona żółtym kolorem w spisach/na listach przedmiotów.
 • Wyróżnienie - jeśli podczas wystawiania przedmiotu zaznaczysz tę opcję, to nazwa Twojej aukcji zawsze znajdzie się na początku listy aukcji w danej kategorii.
 • Strona kategorii - jeżeli wybierzesz tę opcję, Twój przedmiot będzie promowany poprzez umieszczenie odnośnika z tytułem Twojej aukcji na stronie kategorii, którą wybrałeś w poprzednim formularzu.
 • Strona główna Allegro - Jeśli zaznaczysz tę opcję podczas wystawiania, link do strony z Twoim przedmiotem może znaleźć się na stronie głównej serwisu.
 • Znak wodny - jeżeli posiadasz unikalne zdjęcia, które sam zrobiłeś lub kupiłeś od kogoś, warto je zabezpieczyć. Dzięki tej opcji allegro naniesie na Twoje zdjęcia znak wodny w postaci Twojego loginu. Pamiętaj, że możesz zrobić to sam za pomocą zasobnika zdjęć do Twoich produktów. W tym celu udaj się do działu TOWARY / Zasobnik zdjęć.
 • Zdjęcie główne / miniaturka - jeśli zaznaczysz tę opcję, to miniaturowe zdjęcie Twojego przedmiotu będzie widoczne na listach aukcji w kategoriach oraz przy podglądzie Twoich aukcji, a także w wynikach wyszukiwania. Twoja aukcja będzie dostępna w podglądzie graficznym kategorii. Zaznaczenie tej opcji pokaże także pole wyboru dla dodatkowych zdjęć, których możesz wysłać jeszcze 7.

Jakie warunku muszą być spełnione, aby automatycznie łączyć zamówienia z aukcji tego samego klienta?

W panelu administracyjnym aktywny jest mechanizm łączenia zamówień z serwisów aukcyjnych, mechanizm działa na tej samej zasadzie, co standardowy mechanizm łączenia zamówień w panelu.

Łączone mogą być zarówno zamówienia z przedpłatą (PayU/PayPal), jak i zamówienia za pobraniem. Warunki jakie muszą być spełnione to:

 • zamówienia zostały złożone z tego samego konta w serwisie aukcyjnym
 • zamówienia w panelu mają już pobrany FOD
 • w przypadku przedpłat: zamówienia zostały opłacone zbiorczą wpłatą PayU lub PayPal
 • zamówienia mają taki sam adres dostawy (po aktualizacji na podstawie FOD)
 • zamówienia mają status wskazany w konfiguracji łączenia zamówień z aukcji w dziale SPRZEDAŻ \ Aukcje internetowe \ Automatyczne łączenie zamówień dla aukcji tego samego klienta

Serwis aukcyjny przedłużył moją aukcję - czy muszę wprowadzić zmiany w panelu, aby wznowienie zadziałało poprawnie?

Jeśli ustalony w profilu ustawień aukcji tryb wznawiania to co ustaloną ilość dni, użytkownik panelu będzie musiał ręcznie wprowadzić nową datę wznowienia. Jeśli natomiast tryb wznawiania to natychmiast po zakończeniu aukcji, to nie jest wymagana żadna akcja ze strony użytkownika, aukcja zostanie wznowiona po jej zakończeniu.

W przypadku, gdy w momencie próby wznowienia system zobaczy, że aukcja nadal jest aktywna, automatycznie umieści ją w kolejce do wznowienia w późniejszym okresie (próby wznowienia będą następowały co 10 minut).

Ten sam mechanizm zadba o poprawne wznowienie aukcji, jeśli w momencie planowanego wznowienia serwer sklepu nie będzie dostępny z przyczyn technicznych.

Do czego służy mechanizm wystawiania aukcji jednorazowych?

Mechanizm wystawiania aukcji jednorazowych został stworzony po to, aby umożliwić szybkie wystawianie przedmiotu używanego, odnowionego, czy uszkodzonego, bez konieczności modyfikacji parametrów danego towaru. Aukcje jednorazowe nie są aktualizowane pod kątem stanów magazynowych, opisów, cen oraz zdjęć głównych (miniatur) oraz nie są wznawiane.

Aby wystawić aukcję jednorazową, przejdź na kartę towaru, który chcesz wystawić na aukcję i wybierz odpowiedni link.

Aukcje jednorazowe


Wystawiając aukcję jednorazową na eBay, możesz dodatkowo określić stan towaru oraz dodać krótką notatkę dla kupujących, opisującą wystawiany przedmiot. Wpisany w tym miejscu tekst będzie widoczny na aukcji eBay jako Uwagi sprzedającego.

Nie mogę wystawić oferty na Allegro z powodu braku produktyzacji

Allegro od 01.08 wprowadziło wymóg 100% ofert połączonych z katalogiem Allegro w produktyzacji. ( https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/od-1-sierpnia-jesli-chcesz-wystawic-nowe-oferty-polacz-je-z-katalogiem-produktow-allegro-jnjmeeLngH1)
W większości kategorii wystawianie nowych ofert możliwe jest tylko w ten sposób.
W celu wystawienia oferty proszę w pierwszej kolejności wykonać poniższe czynności.

1. Włączyć produktyzację w profilu ustawień.
Proszę przejść do zakładki SPRZEDAŻ→Zamówienia → SPrzedaż przez marketplaces → Allegro/eBay/Shopee → Profile ustawień → Wybieramy profil ustawień używany dla Allegro → ustawiamy moduł produktyzacji jak na zrzucie poniżej.

Instrukcja - nowa #1 - Instrukcja - nowa #1

2. Towar musi mieć uzupełniony kod producenta, kod zewnętrznego systemu lub symbol wyświetlany w karcie towaru na stronie sklepu „Podstawowe”. Są to kody wykorzystywane do produktyzowania ofert.

Instrukcja - nowa #2 - Instrukcja - nowa #2

3. Jeśli towar jest już w katalogu Allegro i kod zostanie rozpoznany, parametry oraz kategoria muszą być takie same jak wymaga Allegro.
Listę kategorii i parametrów można sprawdzić w zakładce „Serwisy sprzedażowe” na karcie towaru klikając na szczegóły produktyzacji.

Instrukcja - nowa #3 - Instrukcja - nowa #3

4. Jeśli nie masz jeszcze wykonanej produktyzacji na istniejących ofertach, włącz mechanizm automatycznej produktyzacji, po wcześniejszym wykonaniu czynności z pkt. 1-3.
Automat włączysz w SPRZEDAŻ→Zamówienia → SPrzedaż przez marketplaces → Allegro/eBay/Shopee → Ustawienia automatycznych procesów dla Allegro/eBay/Shopee → włącz automat o nazwie „Dołączaj aktywne oferty do produktyzacji Allegro na podstawie kodu GTIN - Automatycznie (co 30 minut)”

Jak działa mechanizm produktyzacji ofert na Allegro

W panelu IdoSell Shop, możliwe jest wystawianie nowych ofert w katalogu Allegro, jak również podłączanie się do już istniejących.
Do produktyzacji wykorzystywane są 3 pola na karcie towaru w zakładce "Podstawowe".
Oferty produktyzowane są w pierwszej kolejności po kodzie producenta, jeśli to pole jest puste to po kodzie zewnętrznego systemu. Jeżeli w tym polu nie mamy również wartości, będziemy próbowali produktyzować po polu "Symbol wyświetlany w karcie towaru na stronie sklepu"

Nowa instrukcja #1 - Nowa instrukcja #1

W takiej samej kolejności będziemy wyświetlali oferty pobrane z katalogu Allegro. Sortowanie ofert jest następujące:
Kod producenta -> KZS -> Symbol wyświetlany na stronie sklepu.

Nowa instrukcja #2 - Nowa instrukcja #2

Na liście ofert pobranych z katalogu Allegro, mogą pojawić się również oferty, które czekają jeszcze na zatwierdzenie przez Allegro, tak zwane drafty. Możesz wybrać takie oferty do produktyzacji i podpiąć do nich swoją ofertę.
Szczegóły znajdziesz na stronie Allegro (https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/od-1-sierpnia-szybciej-wystawisz-oferte-ze-zmienionymi-parametrami-podstawowymi-produktu-wwmW8Ezq9cE)

Pod moim kodem produktu, w katalogu Allegro znajdują się zupełnie inne towary. Jak wystawić ofertę?

Często zdarza się, że pod jednym kodem produktu, w katalogu Allegro znajdują się zupełnie różne produkty. Jeśli żadna z ofert nie jest zgodna z Twoim towarem, masz możliwość wystawienia zupełnie nowej oferty w katalogu.
Dodaliśmy odpowiednie opcje w profilu ustawień.

Nowa instrukcja #3 - Nowa instrukcja #3

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach Allegro może zablokować dodanie kolejnej oferty. Wtedy należy kontaktować się bezpośrednio z Allegro w celu poprawy ofert w katalogu.

Marki mojego produktu nie ma na Allegro, jak dodać nazwę własną parametru?

Obsługa parametrów niejednoznacznych.

Część parametrów na Allegro, umożliwia wpisanie własnej wartości. Najlepszym przykładem jest parametr "Marka". Jeśli wybierzesz wartość Marka -> Inna, pojawi się poje do wpisania nazwy marki. Nazwa jest wymagana do dodania oferty w katalogu Allegro.

Nowa instrukcja #4 - Nowa instrukcja #4

Jak wystawić na Allegro zestaw lub produkty używane, które mają ten sam kod EAN?

W panelu IdoSell nie ma możliwości wprowadzenia tej samej wartości w pole Kod producenta w kilku towarach. Nie blokuje nas to jednak, przed wystawianiem ofert z tym samym kodem na Allegro.
Rozwiązaniem jest użycie pola "Symbol wyświetlany w karcie towaru na stronie sklepu". Wartości w tym polu nie są sprawdzane pod kątem unikalności w panelu.
Możesz więc wprowadzić kod EAN jako kod producenta w pierwszym towarze, a w każdym kolejnym towarze lub zestawie, dodać tę samą wartość w polu symbol wyświetlany na karcie towaru.

Nowa instrukcja #5 - Nowa instrukcja #5