Cennik Paczkomaty InPost by IAI

Cennik obowiązuje od 1 marca 2023 roku

InPost Paczkomaty

Paczki do 25 kg Cena Netto Cena Brutto
Wymiar "A" (8x38x64cm) 11,79 zł 14,50 zł
Wymiar "B" (19x38x64cm) 12,25 zł 15,06 zł
Wymiar "C" (41x38x64cm) 14,00 zł 17,22 zł

Paczkomaty – płatność za pobraniem

Płatność za pobraniem Cena Netto Cena Brutto
do 5 000 zł (COD) 1,75 zł 2,15 zł

Paczkomaty – płatny podjazd kuriera

Płatny podjazd kuriera Cena Netto Cena Brutto
Nadanie od 1 do 4 paczek 4,10 zł 5,05 zł

Paczkomaty – dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa Cena Netto Cena Brutto
do 5 000 zł 1,80 zł 2,21 zł
do 10 000 zł 2,51 zł 3,08 zł
do 20 000 zł 2,93 zł 3,60 zł

Usługi dodatkowe

Usługa dodatkowa Cena Netto Cena Brutto
Serwis e-mail 0,12 zł 0,15 zł
Serwis SMS 0,36 zł 0,45 zł

Operator w ramach usługi „Paczkomaty InPost by IAI” na podstawie umowy z InPost sp. z o.o. (zwanej dalej InPost) organizuje możliwość opłacania przesyłek kurierskich za pośrednictwem Usługi. Dzięki tej możliwości Klient realizuje dokładnie takie same usługi i z takimi samymi prawami i obowiązkami jak w przypadku samodzielnie podpisanej przez Klienta umowy i rozliczeń z InPost. Dzięki organizacji systemu dla dużej grupy klientów oferta charakteryzuje się niższymi cenami i brakiem potrzeby podpisywania dodatkowej umowy przez Klienta. W rozumieniu przesyłki, Operator jest Płatnikiem, Klient Nadawcą a wskazany przez Klienta, Klient sklepu internetowego Odbiorcą. Usługa Paczkomaty InPost by IAI oferowana jest tylko dla przesyłek nadawanych z terytorium Polski. Pobrania realizowane są wyłącznie w PLN jako przekazanie środków klienta do BOK do dalszej jego dyspozycji, bez naliczania prowizji.

Operator ze względu na konieczność kredytowania przesyłek zastrzega prawo do ograniczenia możliwości korzystania z usługi Paczkomaty InPost by IAI do wybranych grup klientów. Do skorzystania z usługi Paczkomaty InPost by IAI nie jest konieczne podpisanie odrębnej umowy, jednak Operator ma prawo wymagać przesłania pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy (CL\3). Żeby nadać przesyłkę poprzez Paczkomaty InPost by IAI, konieczne jest wygenerowanie listu przewozowego poprzez panel administracyjny. InPost nie przyjmie przesyłek wypisanych ręcznie lub wygenerowanych w inny sposób niż poprzez Usługę.

1 – Zasady świadczenia usług

 1. Parametry paczki
  1. Maksymalna waga paczki w przesyłce wynosi 25 kg.
  2. Maksymalne wymiary przesyłki wraz z opakowaniem dla kategorii wielkości „A” wynoszą 8x38x64cm
  3. Maksymalne wymiary przesyłki wraz z opakowaniem dla kategorii wielkości „B” wynoszą 19x38x64cm
  4. Maksymalne wymiary przesyłki wraz z opakowaniem dla kategorii wielkości „C” wynoszą 41x38x64cm
  5. Pozostałe informacje na temat standardu przygotowywanej paczki można znaleźć na http://www.paczkomaty.pl
 2. Opakowanie
  1. Nadawca zobowiązany jest przekazać przesyłkę do InPost w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytków oraz uszkodzeń.
 3. Dodatkowa ochrona i odpowiedzialność – szczegółowy zakres odpowiedzialności InPost uregulowany został w Regulaminie świadczenia usługi Paczkomaty InPost dostępny na stronie http://www.paczkomaty.pl
  1. InPost ponosi odpowiedzialność za przesyłki nieubezpieczone do kwoty 200 zł. Szczegóły określa Regulamin Świadczenia usług przez InPost dostępny na stronie http://www.paczkomaty.pl
  2. Możliwe jest wykupienie dodatkowej ochrony w wysokości zadeklarowanej wartości (patrz Usługi dodatkowe i opcje niestandardowe)
  3. Wpisanie wartości lub kwoty pobrania na liście przewozowym powoduje przystąpienie do dodatkowej ochrony, pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu dodatkowej ochrony
 4. Wygenerowanie etykiety nie powoduje naliczenia opłaty. Dopiero nadanie przesyłki (zeskanowanie listu przewozowego przez kuriera) spowoduje naliczenie opłaty. Termin ważności etykiety do nadania w Paczkomacie jest na niej widoczny i wynosi przynajmniej 24h od momentu jej wygenerowania. InPost nie zwraca środków w przypadku niewykorzystania etykiety.
 5. Czas realizacji usługi
  1. Soboty nie są traktowane jako dni robocze.
 6. Zlecenie odbioru z terytorium Polski:
  1. W przypadku posiadania 5 i więcej przesyłek istnieje możliwość odebrania przesyłek przez Kuriera za dodatkową opłatą.
  2. W celu zlecenia odbioru przesyłek lub ustalenia stałych odbiorów przy regularnym nadawaniu przesyłek należy skontaktować się z infolinią InPost.
 7. Dla przesyłki zwrotnej w przypadku nieodebrania przesyłki przez adresata, naliczana jest 100% opłata dla danego gabarytu za zwrot. Jest on wtedy kierowany do najbliższego oddziału InPost lub Paczkomatu, o czym Klient jest informowany.

2 – Usługi podstawowe Paczkomaty InPost

Przesyłka to całkowita ilość paczek wysłanych w tym samym czasie z jednego miejsca pod jeden adres. Jeżeli pod jeden adres wysyłana jest więcej niż jedna paczka, suma opłaty za jedną przesyłkę odpowiada sumie opłat za poszczególne paczki. Całkowita cena usługi oznacza, że dla przesyłek Paczkomaty InPost by IAI nie obowiązuje dopłata paliwowa.

3 – Przesyłki niestandardowe

Nie są oferowane.

4 – Ekspresowy serwis krajowy

Nie jest oferowany.

5 – Usługi międzynarodowe

Nie są oferowane.

Uwagi ogólne

 1. Cena jest niezależna od ilości wysłanych przesyłek w poprzednim lub bieżącym Okresie rozliczeniowym.
 2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym cenniku stosuje się regulamin i cennik usługi Paczkomaty InPost, czyli tak samo, jak by Klient podpisał własną umowę z firmą kurierską.
 3. Wszelkie dopłaty, inne niż uregulowane w niniejszym cenniku, naliczane są na zasadach ogólnych i Operator nie zarabia na nich, przekładając je wprost na fakturę Klienta. W przypadku chęci reklamowania dopłat Operator składa w imieniu Klienta reklamację, tak jak Klient składałby ją w przypadku posiadania własnej umowy z firmą kurierską.
 4. Opłaty InPost za odbiór paczek przez kuriera pobierane są w momencie nadania mniejszej ilości paczek niż 5 sztuk. Paczki przy odbiorze są sumowane: czyli kurier, paczkomat, allegro paczkomat - suma 5 daje podjazd za 0 zł. Pod warunkiem że klient w każdym systemie ma taki sam adres odbioru paczek. Jeśli suma paczek jest mniejsza, to dochodzi dopłata za podjazd i jest ona różna dla 3 usług: kurier, paczkomaty, paczkomaty allegro. Cennik znajdą Państwo na stronie InPost: https://inpost.pl/dla-firm-cennik-paczkomaty-kurier-przesylki W przypadku nadania mniejszej ilości nadanych paczek opłata za usługę rozbijana jest na ilość paczek. Przykład: nadanie od 1 do 4 paczek generuje opłatę w wysokości 4,10 zł netto.