Lista zmiennych dynamicznych do wykorzystania w szablonach aukcyjnych

W IAI-Shop.com możesz dopasować szablon aukcji do Twoich indywidualnych potrzeb, korzystając z bezpośredniej edycji kodu HTML lub wygodnego trybu WYSIWYG. Dzięki zmiennym, blokom zdarzeniowym oraz listom pokażesz cechy i powiązania poszczególnych towarów.

Zmienne

Nazwa zmiennej Zawartość
[iai:shop_accountnumber] numer konta bankowego sklepu
[iai:shop_bankname] nazwa banku sklepu
[iai:shop_email] adres e-mail sklepu
[iai:shop_name] nazwa sklepu
[iai:shop_phone] telefon do sklepu
[iai:shop_url] adres internetowy sklepu
[iai:product_price_retail] cena detaliczna towaru
[iai:product_price_retail_net] Cena netto
[iai:product_srp_price] Sugerowana cena detaliczna
[iai:product_original_price] Cena przekreślona
[iai:product_price_difference_srp_amount] Różnica między ceną sugerowaną a ceną detaliczną w kwocie
[iai:product_price_difference_srp_percent] Różnica Między ceną sugerowaną a ceną detaliczną w procentach
[iai:product_price_difference_original_amount] Różnica między ceną przekreśloną a ceną detaliczną w kwocie
[iai:product_price_difference_original_percent] Różnica między ceną przekreśloną a ceną detaliczną w procentach
[iai:product_id] Identyfikator towaru
[iai:product_code] Kod wyświetlany na karcie towaru
[iai:product_code_producer] Kod producenta
[iai:product_name] nazwa produktu
[iai:product_name_auction] nazwa produktu dla aukcji internetowych
[iai:product_size] wybrany rozmiar
[iai:product_sizes] Lista rozmiarów wystawionych na aukcje wielowariantową (po przecinku)
[iai:product_sizecode] kod zewnętrznego systemu
[iai:product_weight] waga produktu
[iai:product_description_short] krótki opis
[iai:product_description_long] długi opis
[iai:product_description_auction_long] długi opis dla aukcji internetowych
[iai:product_producer_name] nazwa producenta
[iai:product_producer_logo] logo producenta
[iai:product_series_name] nazwa serii, do której należy produkt
[iai:product_version_name] Nazwa towaru w grupie
[iai:product_warranty_name] nazwa gwarancji, jaką objęty jest dany produkt
[iai:product_warranty_description] opis gwarancji, jaką objęty jest dany produkt
[iai:auction_site_currency] waluta serwisu (dla Allegro zawsze "zł")
[iai:auction_link_seller] wstawia link do strony "O mnie"
[iai:auction_link_seller_url] wstawia adres URL do strony "O mnie"
[iai:auction_link_items] wstawia link do strony "Pokaż przedmioty tego Użytkownika"
[iai:auction_link_items_url] wstawia adres URL do strony "Pokaż przedmioty tego Użytkownika"
[iai:auction_link_comments] wstawia link do strony z komentarzami
[iai:auction_link_comments_url] wstawia adres URL do strony z komentarzami
[iai:auction_account_id] identyfikator konta w serwisie aukcyjnym (pomocny podczas umieszczania linków w szablonach)
[iai:product_icon_auction_small] Mała ikona towaru dla aukcji
[iai:product_icon_auction_large] Ikona towaru dla aukcji
[iai:product_icon_auction_url_small] Mała ikona towaru dla aukcji
[iai:product_icon_auction_url_large] Ikona towaru dla aukcji
[iai:product_icon_small] mała ikona produktu
[iai:product_icon_large] duża ikona produktu
[iai:product_icon_url_small] adres URL małej ikony. Do zastosowania w elemencie lub w arkuszach styli.
[iai:product_icon_url_large] adres URL dużej ikony. Do zastosowania w elemencie lub w arkuszach styli.
[iai:product_photos_small_x] małe zdjęcia - w zależności od tego, ile zdjęć jest przypisanych do produktu, w miejsce x można podawać kolejny numer zdjęcia.
[iai:product_photos_medium_x] średnie zdjęcia - w zależności od tego, ile zdjęć jest przypisanych do produktu, w miejsce x można podawać kolejny numer zdjęcia.
[iai:product_photos_large_x] duże zdjęcia - w zależności od tego, ile zdjęć jest przypisanych do produktu, w miejsce x można podawać kolejny numer zdjęcia.
[iai:product_photos_url_small_x] Adres URL do zdjęcia. W zależności od tego, ile zdjęć jest przypisanych do produktu, w miejsce x można podawać kolejny numer zdjęcia.
[iai:product_photos_url_medium_x] Adres URL do zdjęcia. W zależności od tego, ile zdjęć jest przypisanych do produktu, w miejsce x można podawać kolejny numer zdjęcia.
[iai:product_photos_url_large_x] Adres URL do zdjęcia. W zależności od tego, ile zdjęć jest przypisanych do produktu, w miejsce x można podawać kolejny numer zdjęcia.
[iai:product_thumbnails_x] miniatury zdjęć - w zależności od tego, ile zdjęć jest przypisanych do produktu, w miejsce x można podawać kolejny numer zdjęcia.
[iai:product_thumbnails_link_x] zmienna działa analogicznie do elementu [iai:product_thumbnails_x], z tym, że jest zarazem linkiem do dużego zdjęcia. Po jej kliknięciu otwiera się nowa strona z dużym zdjęciem.
[iai:photo_url(image)] plik graficzny znajdujący się w obrębie strony sklepu. Adres URL wstawiony w nawiasie jest adresem względnym (bez domeny sklepu)
[iai:product_parameters] parametry opisu produktu. Zostaną wstawione wszystkie elementy za pomocą jednej zmiennej
[iai:product_parameters_with_classes] parametry opisu produktu z nadanymi klasami styli dla elementów table, tr oraz td.
[iai:product_file_enclosures_name_x] nazwa załącznika do produktu, za x należy podstawić numer załącznika (wg ustalonej kolejności). Jeżeli nie ma załącznika to nazwa pozostanie pusta.
[iai:product_file_enclosures_path_x] scieżka URL do załącznika do produktu, za x należy podstawić numer załącznika (wg ustalonej kolejności). Jeżeli nie ma załącznika to ścieżka pozostanie pusta.
[iai:product_size_chart_one_size] Tabela z wystawianym rozmiarem
[iai:products_size_chart_one_size_with_classes] Tabela z wystawianym rozmiarem z nadanymi klasami do elementów table, th, tr oraz td.
[iai:product_size_chart_all_sizes] Tabela z dostępnymi rozmiarami
[iai:product_size_chart_listed_sizes] Tabela rozmiarów wystawionych na aukcję wielowariantową
[iai:products_size_chart_all_sizes_with_classes] Tabela z dostępnymi rozmiarami z nadanymi klasami do elementów table, th, tr oraz td.
[iai:product_size_chart_listed_sizes_with_classes] Tabela z dostępnymi rozmiarami dla aukcji wielowariantowej z nadanymi klasami styli CSS dla poszczególnych elementów tabelki
[iai:product_size_chart_instruction] Instrukcja mierzenia z tabeli rozmiarów
[iai:shipping_pricelist] Cennik dostaw w postaci tabeli
[iai:shipping_pricelist_with_classes] Cennik dostaw z nadanymi klasami do elementów table, tr, td oraz img.
[iai:product_versions] Tabela z ikonami i nazwami pozostałych towarów w grupie towarowej
[iai:product_versions_with_classes] Tabela z ikonami i nazwami pozostałych towarów w grupie towarowej z nadanymi klasami CSS.
[iai:version_group_name] Nazwa grupy towarów
[iai:size_group_description] Opis grupy rozmiarowej
[iai:product_url] Link do karty towaru na stronie
[iai:product_versions_table_auctions_shop] Tabela ze zdjęciami, nazwami, cenami i dostępnymi rozmiarami pozostałych towarów w grupie towarowej przeznaczona na potrzeby sklepów aukcyjnych.
[iai:product_versions_table_auctions_shop_with_classes] Tabela ze zdjęciami, nazwami, cenami i dostępnymi rozmiarami pozostałych towarów w grupie towarowej przeznaczona na potrzeby sklepów aukcyjnych. Posiada nadane klasy CSS.

Bloki zdarzeniowe (if)

Nazwa zmiennej Zawartość
[iai:if_product_version_exist-begin] początek zdarzenia Występowanie grup towarów
[iai:if_product_version_exist-end] koniec zdarzenia Występowanie grup towarów

Listy foreach / for

  • Produkty polecane z towarem
Nazwa zmiennej Zawartość
[iai:for_{X}_products_associated-begin] początek listy
Zmienne aktywne w liście
[iai:associated_product_name] Nazwa towaru
[iai:associated_product_auction_icon_small] Mała ikona towaru dla aukcji
[iai:associated_product_auction_icon_large] Ikona towaru dla aukcji
[iai:associated_product_auction_icon_url_small] Mała ikona towaru dla aukcji
[iai:associated_product_auction_icon_url_large] Ikona towaru dla aukcji
[iai:associated_product_price_buy_now] Cena "Kup Teraz!"
[iai:associated_product_url] Link do strony produktu w sklepie aukcyjnym
[iai:associated_product_link] Link HTML do strony produktu w sklepie aukcyjnym (treść odnośnika jest nazwą produktu)
[iai:for_{X}_products_associated-end] koniec listy
  • Rozmiary produktów polecanych
[iai:foreach_associated_product_size-begin] początek listy
Zmienne aktywne w liście
[iai:associated_product_size_name] Nazwa rozmiaru
[iai:associated_product_size_price_buy_now_without_currency] Cena "Kup teraz" bez waluty
[iai:associated_product_size_price_buy_now_with_currency] Cena "Kup teraz" z walutą
[iai:associated_product_size_url] Link do strony produktu w danym rozmiarze w sklepie aukcyjnym
[iai:associated_product_size_link] Link HTML do strony produktu w danym rozmiarze w sklepie aukcyjnym (treść odnośnika jest nazwą rozmiaru)
[iai:foreach_associated_product_size-end] koniec listy

Bloki treści

Nazwa zmiennej Zawartość
[iai:allegro_description_section_text-begin] początek sekcji opisu z samym tekstem (tylko dla Allegro)
[iai:allegro_description_section_text-end] koniec sekcji opisu z samym tekstem (tylko dla Allegro)
[iai:allegro_description_section_text_and_photo-begin] początek sekcji z tekstem i zdjęciem (tylko dla Allegro)
[iai:allegro_description_section_text_and_photo-end] koniec sekcji z tekstem i zdjęciem (tylko dla Allegro)
[iai:allegro_description_section_photo_and_text-begin] początek sekcji ze zdjęciem i tekstem (tylko dla Allegro)
[iai:allegro_description_section_photo_and_text-end] koniec sekcji ze zdjęciem i tekstem (tylko dla Allegro)
[iai:allegro_description_section_photo_list-begin] początek sekcji ze zdjęciami (tylko dla Allegro)
[iai:allegro_description_section_photo_list-end] koniec sekcji ze zdjęciami (tylko dla Allegro)
[iai:allegro_description_section_photo] sekcja z samym zdjęciem (tylko dla Allegro)
[iai:allegro_description_section_double_photo] sekcja z dwoma zdjęciami (tylko dla Allegro)

Edycja szablonu

W zakładce Edycja (HTML) dokonasz zmian bezpośrednio w kodzie HTML szablonu, zaś zakładka Edycja ([/glossary.phtml#7 WYSIWYG]) umożliwia dokonywanie zmian z pomocą wygodnego edytora wizualnego.