Automatyzacja wydruków, zwrotów i przepływu zamówień - FAQ

Instrukcja uruchomienia i często zadawane pytania dotyczące automatyzacji wydruków i przepływu zamówień

Jak włączyć wydruki po zakończonej weryfikacji towarów?


Aby zlecenie wydruków aktywowało się po zakończonej weryfikacji towarów włącz tę opcję w menu SPRZEDAŻ / Weryfikacja i pakowanie zamówienia / Ustawienia i zaznacz opcję Po zakończonej weryfikacji towarów drukuj dokumenty zamówienia na IdoSell Printer.

Jak wskazać drukarki na których mają być dokonywane wydruki?

Na różnych stanowiskach weryfikacji mogą pracować inni pracownicy i mogą znajdować się tam inne drukarki. Dlatego w edycji każdego użytkownika panelu (menu ADMINISTRACJA / Zarządzanie użytkownikami panelu) możesz wskazać 3 drukarki na których będą odbywały się wydruki.

  • Domyślną drukarkę fiskalną
  • Drukarkę dokumentów sprzedaży
  • Drukarkę etykiet (dla wydruków mniejszych niż A4, np. termiczna)

ustawienia drukarek | panel IAI-Shop.com

Jak skonfigurować panel administracyjny i IdoSell Printer aby zlecać wydruki po weryfikacji zamówień?


Aby móc zlecać wydruki z poziomu weryfikacji konieczne jest podanie portu nasłuchu do komunikacji pomiędzy IdoSell Printer i panelem administracyjnym.

  • Panel administracyjny - udaj się do menu ADMINISTRACJA / Konfiguracja Printer i podaj port nasłuchu
  • IdoSell Printer - w oknie aplikacji kliknij w Aplikacja / Parametry połączenia i wpisz ten sam port, w polu port nasłuchu IdoSell Printer

Informacje jak skonfigurować IdoSell Printer do wydruków dokumentów znajdziesz na stronie: Wydruk dokumentów sprzedaży przy użyciu IdoSell Printer i Wydruk dokumentów sprzedaży przy użyciu IdoSell Printer - jak poprawnie skonfigurować?

Czy istnieje możliwość zamykania automatycznie zamówień po pewnym czasie?

Tak, opcję Zmień status opłaconego zamówienia na "Wysłane", jeśli nie zostało ono przez obsługę oznaczone jako "Wysłane" przez określoną liczbę dni możesz uruchomić w module ADMINISTRACJA / Automatyzacja obsługi zamówień / Automatyzacja obsługi zamówień. Po jej aktywowaniu będziesz mógł podać ilości dni, po których panel administracyjny spróbuje przestawić status zamówienia na "Wysłane". Warunkiem zmiany statusu zamówienia jest pełne jego opłacenie oraz dostępność towarów na magazynach własnych.

Automatyczna zamiana statusu zamówienia na wysłane - Automatyczna zamiana statusu zamówienia na wysłane

Jeżeli nie korzystasz z gospodarki magazynowej w oparciu o system IdoSell, możesz wymusić ustawianie statusu zamówienia na "Wysłane" za pomocą opcji Wymuszaj zmianę statusu na "Wysłane" nawet jeżeli nie zgadza się stan wpłat do zamówienia i stany magazynowe - panel administracyjny spróbuje zmienić status zamówień po zdefiniowanym czasie, nawet wówczas, gdy zamówienie nie zostało opłacone a stany magazynowe uniemożliwiają realizację zamówienia. Aby zapewnić integralność stanów magazynowych, panel administracyjny przyjmie dokumentem korekty magazynowej PX brakujące towary a następnie zamknie zamówienie.