Strefy składowania i lokalizacje w magazynach

W miarę rozrostu powierzchni magazynowych coraz istotniejsza staje się informacja o miejscu przechowywania towaru. Wiedza o lokalizacji towaru w magazynie pozwoli zoptymalizować proces pobierania towaru z magazynu przez co szybciej realizować zamówienia i ograniczyć koszty związane z zarządzaniem magazynem.

Lokalizacja towaru w magazynie

Duże magazyny o rozbudowanej powierzchni magazynowej do składowania towarów wykorzystują ewidencję wg lokalizacji towarów, która oprócz wskazania ile jest towarów na magazynie, pokazuje też gdzie dany towar się znajduje. Powierzchnie magazynowe dzielone są na strefy przechowywania, strefy zawierają konkretne lokalizacje, czyli np. regały. Dokładne określenie miejsca składowania towaru wpływa na czas odnalezienia produktu oraz optymalizację procesu pobierania towarów z magazynu.

System IAI-Shop w ramach funkcji WMS umożliwia dla każdego magazynu własnego skonfigurowanie nieograniczonej ilości stref składowania a w nich lokalizacji magazynowych. Towary mogą być przypisywane do stref i lokalizacji, aby podczas procesu pakowania i generowania list do pakowania towarów ułatwić planowanie pobierania towarów z magazynu.

Korzystanie z funkcjonalności lokalizacji w magazynach pozwoli

  • zoptymalizować wykorzystanie powierzchni magazynowej
  • zminimalizować czas odnalezienia i pobrania towaru z magazynu
  • przyspieszyć cały proces realizacji zamówienia podnosząc dzięki temu konkurencyjność i poziom obsługi klienta

Dowiedź się jak skonfigurować lokalizacje magazynowe