Operacje po sprzedaży w IdoSell

Jak postępować ze zrealizowanymi zamówieniami ze statusem "Wysłane", które klient chce zwrócić lub które chce zareklamować?

Korzyści z operacji po sprzedaży

Zmiana statusu zamówienia na "Wysłane" kończy proces jego realizacji. Rezerwacje na towary zostają usunięte, a ich nowe ilości są zapisywane na magazynach. Od teraz wszystko zależy od kuriera, który dostarczy przesyłkę klientowi.

Powstają jednak pytania, co w przypadkach gdy:

 • klient nie odbiera przesyłki
 • klient korzysta z prawa do zwrotu i odsyła towary z zamówienia
 • przesyłka zaginęła np. z winy kuriera
 • klient reklamuje towary z zamówienia

Odpowiedzią usługi IdoSell na te proste, lecz bardzo ważne kwestie jest moduł "Operacji po sprzedaży". Pozwala on na skuteczne rozwiązanie powyżej opisanych sytuacji za pomocą jednego kliknięcia.

Operacje po sprzedaży dostępne są z poziomu każdego zrealizowanego zamówienia oraz jako oddzielny moduł w dziale SPRZEDAŻY.

Funkcje modułu

 • Przesyłka wróciła nieodebrana (Dodawanie zwrotu sprzedanych towarów) - system utworzy "Zwrot sprzedanych towarów", w którym operator panelu po kontakcie z klientem podejmie decyzję o ponownej wysyłce zamówienia lub o jej zaniechaniu.
  • Klient odesłał towary z zamówienia (Dodawanie zwrotu sprzedanych towarów) - system utworzy "Zwrot sprzedanych towarów", w którym osoba go obsługująca podejmie decyzję o jego negatywnym lub pozytywnym rozpatrzeniu i zwrocie środków w odpowiedniej formie klientowi.
  • Przesyłka zaginęła (Zmień status na "zgubione") - system zmieni status zamówienia na "zgubione". Przy takiej operacji towary nie wracają do magazynu. W przypadku odnalezienia się przesyłki zamówienie ze statusem "zgubione" operator będzie mógł zmienić na "Wysłane".
  • Klient składa reklamację (Dodawanie reklamacji) - system utworzy reklamację w dziale RMA i automatycznie wypełni możliwe pola dotyczące zamówienia i klienta.