Operacje po sprzedaży w IAI-Shop.com

Jak postępować ze zrealizowanymi zamówieniami ze statusem "Wysłane", które klient chce zwrócić lub które chce zareklamować?

Korzyści z operacji po sprzedaży

Zmiana statusu zamówienia na "Wysłane" kończy proces jego realizacji. Rezerwacje na towary zostają usunięte, a ich nowe ilości są zapisywane na magazynach. Od teraz wszystko zależy od kuriera, który dostarczy przesyłkę klientowi.

Powstają jednak pytania, co w przypadkach gdy:

  • klient nie odbiera przesyłki
  • klient korzysta z prawa do zwrotu i odsyła towary z zamówienia
  • przesyłka zaginęła np. z winy kuriera
  • klient reklamuje towary z zamówienia

Odpowiedzią usługi IAI-Shop.com na te proste, lecz bardzo ważne kwestie jest moduł "Operacji po sprzedaży". Pozwala on na skuteczne rozwiązanie powyżej opisanych sytuacji za pomocą jednego kliknięcia.

Operacje po sprzedaży dostępne są z poziomu każdego zrealizowanego zamówienia oraz jako oddzielny moduł w dziale SPRZEDAŻY.

Funkcje modułu

  • Przesyłka wróciła nieodebrana (Dodawanie zwrotu sprzedanych towarów) - system utworzy "Zwrot sprzedanych towarów", w którym operator panelu po kontakcie z klientem podejmie decyzję o ponownej wysyłce zamówienia lub o jej zaniechaniu.
  • Klient odesłał towary z zamówienia (Dodawanie zwrotu sprzedanych towarów) - system utworzy "Zwrot sprzedanych towarów", w którym osoba go obsługująca podejmie decyzję o jego negatywnym lub pozytywnym rozpatrzeniu i zwrocie środków w odpowiedniej formie klientowi.
  • Przesyłka zaginęła (Zmień status na "zgubione") - system zmieni status zamówienia na "zgubione". Przy takiej operacji towary nie wracają do magazynu. W przypadku odnalezienia się przesyłki zamówienie ze statusem "zgubione" operator będzie mógł zmienić na "Wysłane".
  • Klient składa reklamację (Dodawanie reklamacji) - system utworzy reklamację w dziale RMA i automatycznie wypełni możliwe pola dotyczące zamówienia i klienta.