Fulfillment By Amazon - najczęściej zadawane pytania

Masz jakieś pytania? Coś jest niejasne? Zanim sięgniesz po telefon, przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy mogę awizować/przekazać do Amazon towary uznawane jako niebezpieczne ?


Na chwilę obecną nie możesz przekazywać do magazynów Amazon towarów uznawanych za niebezpieczne - a więc baterii lub towarów zawierających baterie, towarów łatwopalnych, toksycznych, zawierających gaz, będących utleniaczami, szkodliwych dla środowiska itd. itd. Integracja działa w taki sposób, że przy wysyłaniu informacji o towarach do Amazon, przekaże informacje że towary nie należą do żadnej z powyższych grup.
Będziemy pracować nad rozwiązaniem w którym będzie możliwe przekazanie odpowiednich informacji do Amazon.